DEBATT

Hilde Hjelseth i Tronvik gårdsbarnehage. Bildet ble tatt under PBLs landsmøte.
Hilde Hjelseth i Tronvik gårdsbarnehage. Bildet ble tatt under PBLs landsmøte.

– Det er NÅ det mest høylytte opprøret må komme

Hva er oppskriften for å øke bemanning, antall fagarbeidere og pedagoger enda mer, og det i hele åpningstiden - når regnestykket går i minus?

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

«Barnehageopprøret» har levert et fint høringssvar til det foreslåtte statsbudsjettet, med mange flotte ord og en beskrivelse av en virkelighet vi dessverre ser ut til å være lenger unna enn noen gang..

Realiteten er dessverre at denne regjeringen sist mandag presenterte et budsjett der rundt 400 millioner fjernes fra barnehagesektoren i 2022.

Hvordan skal det da være mulig å øke bemanning, fagarbeidere og pedagogtetthet når tilskuddene nå tilsier at man knapt klarer holde på de man har?

Tilskuddene går ned

I vår kommune har tilskuddene gått NED til tross for stor lønns- og prisvekst. Når de tariffestede lønnsutgiftene i vår barnehage øker med over 640.000 etter det nye oppgjøret, og nedgangen i tilskudd reduseres med over 325.000 så sier det seg selv at dette regnestykket ikke går opp for 2022.

Mandag kom også sjokket da regjeringen foreslo å redusere pensjonstilskuddet allerede fra 2022. For oss vil det si en reduksjon på over 150.000, - og hele 480.000 fra 2024.

Det er to måneder til 2022, - og summene jeg refererer til viser en differanse på over 1,2 millioner kroner mindre å drifte for fra januar.

Jeg skulle derfor gjerne hatt en «oppskrift» på hvordan vår barnehage, og alle andre i dette landet, skal klare å øke bemanning, antall fagarbeidere og pedagoger enda mer, og det i hele åpningstiden.

Det aller aller viktigste er at det gis forutsigbare rammer slik at man faktisk VET hva man har å drifte for. Først da blir det mulig å tenke langsiktig, satse på kvalitet, kompetanse og en bemanning som barn og ansatte virkelig fortjener. Det hjelper ikke med enda høyere krav, normer og en beskrivelse av en virkelighet som det er helt umulig å innfri med det budsjettet og de rammene som er lagt frem fra den rødgrønne regjeringen.

Tomme valgløfter

«En ny kurs for landet vårt, gode og trygge liv, kloke langsiktige valg…» sa Vedum så fint da han presenterte budsjettet mandag.

Den kursen og det livet kan de umulig hatt fokus på når det gjelder barnehagesektoren. Forståelse og kunnskap om effekten av tidlig innsats i de første viktige leveårene er totalt fraværende. Nok en gang så viser det seg at fine ord i en valgkamp hjelper svært lite når hverdagen kommer...

Jeg er ikke overrasket, men likevel utrolig skuffet og trist. Først og fremst på vegne av barna, men også for alle ansatte som får gode ord og lovnader fra politikere, men som viser seg å bare være en vits.

Dette er en dramatisk inndragning av midler og som dermed svekker rammevilkår for å levere på kvalitet og innhold. Er det ikke det vi bør gjøre et opprør mot, og i hvert fall nevne i et høringsinnspill?

Skal «Barnehageopprøret» fortsatt jobbe for å verne om de små og enkeltstående barnehagene så er det NÅ det mest høylytte opprøret bør komme.

Jeg er redd tiden fort kommer dit da enkeltstående ikke ser noen annen utvei enn å selge. For å stå alene i dette dersom budsjettet ikke endres, og tilskudd fra kommunen ikke blir mer forutsigbart, det tror jeg det er få eller ingen som makter så veldig lenge til.

Powered by Labrador CMS