– Dette er ikke godt nok, er det klare budskapet fra Aps Martin Henriksen.
– Dette er ikke godt nok, er det klare budskapet fra Aps Martin Henriksen.

Ap om nytt lovforslag: – Ikke godt nok

– Regjeringen har tøffet opp retorikken, men utover noen få nødvendige opprydninger skjer det lite, sier Martin Henriksen (Ap) etter at regjeringen i dag la fram forslag til endringer i barnehageloven.

Publisert

Lovforslagene følger opp en rekke vedtak i Stortinget og i alt seks ulike rapporter om private barnehagers økonomiske forhold og drift som er lagt fram siden høsten 2017.

– Ikke godt nok

Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, er ikke fornøyd: 

– Dette er ikke godt nok. Når saken kommer til Stortinget vil Ap fremme flere forslag for å støtte de ideelle barnehagene og komme uakseptabel profitt til livs. Regjeringen har tøffet opp retorikken, men utover noen få nødvendige opprydninger skjer det lite, sier han.

Regjeringen har tøffet opp retorikken, men utover noen få nødvendige opprydninger skjer det lite.

Under partiets landsmøte første helga i april vedtok Ap blant annet å jobbe for å styrke tilsynet i barnehagesektoren. 

Arbeiderpartiet vil sikre kommunale og ideelle barnehagers vilkår og sikre større åpenhet rundt eierskap og hvordan barnehagemidlene brukes. Ap vil ha et finansieringssystem for private barnehager som gir kommunene større muligheter til å regulere barnehagesektoren lokalt og som sikrer reelt mangfold av barnehager. De ønsker ikke en utvikling der kommersielle barnehagekonsern kjøper opp stadig flere ideelle barnehager, og vil utrede en begrensning i hvor stor del av sektoren en enkeltaktør kan eie. Kommuner bør ha forkjøpsrett ved salg av private barnehager, står det blant annet i partiets oppvekstmanifest. 

– Vi har over tid sett en kommersialisering av barnehagesektoren der store konserner kjøper opp små og ideelle barnehager, og barnehager har blitt attraktive spekulasjonsobjekter for internasjonale investorer. Dette forslaget setter ingen stopper for veksten av kommersielle barnehagekonsern og nedleggelse av stadig flere ideelle barnehager. Det er synd, kommenterer Henriksen i dag.

Mindre folkevalgt styring

Han mener lovforslaget fra regjeringen er skuffende:

– Ap ønsker en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet, som Stortinget har bedt om. Vi vil foreslå å la kommunene kunne prioritere ideelle barnehager framfor kommersielle, og gi dem mulighet til å stille de samme kravene til kommunale som private barnehager. Det er overraskende at regjeringa ser ut til å åpne for at lokale folkevalgte skal fratas muligheten til å si nei til etablering av nye private barnehager. Dette gir mindre folkevalgt styring av sektoren, og kan være med å trekke enda fler midler ut av offentlige budsjetter, sier Henriksen.

Samtidig mener han det er positivt at regjeringen endrer tilsynet av sektoren og tilskuddet til pensjon. 

– Det har vi etterlyst lenge. Det er viktig for å gi større sikkerhet om bruken av offentlige midler.

– Legger gode forslag i skuffen

Partiet vil samtidig utfordre Krf, og til at Stortinget etter forslag fra KrF og Ap tidligere har bedt om et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager. 

Nå registrerer Henriksen at regjeringen ikke har med forslaget i høringsutkastet. 

– Vi har tidligere stått sammen med KrF i å verne om de ideelle aktørene. Derfor er det oppsiktsvekkende at KrF nå godtar at gode forslag bare blir lagt i en skuff. Mange små og ideelle barnehagene sliter med å få endene til å møtes, men regjeringen KrF er en del av gir dem ikke den håndsrekninga de burde få. Det er skuffende.

Powered by Labrador CMS