– Framover blir det særlig viktig å nå dem som allerede jobber i skoler og barnehager som ufaglærte eller uten fullført utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
– Framover blir det særlig viktig å nå dem som allerede jobber i skoler og barnehager som ufaglærte eller uten fullført utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Et tydelig signal til regjeringen

Søkertallene til barnehagelærerutdanningen, og lærerutdanningene generelt, bekymrer både opposisjonen og regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det kjent at søkertallene til barnehagelærerutdanningen har gått kraftig ned for andre år på rad.

Sammenlignet med i fjor er det en nedgang i antall førstevalgssøkere på 16,5 prosent, og det er færre enn én søker per studieplass.

Også de øvrige lærerutdanningene opplever stor nedgang i antall søkere dette året.

Statsråden bekymret

– Siden 2019 har vi nå hatt fire strake år med nedgang i søkingen til lærerutdanningene, og vi får et betydelig fall fra fjoråret til i år. Det er en utvikling som bør uroe alle oss som bryr oss om norske barnehager og skoler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til barnehage.no.

Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene i år sammenlignet med i 2022.

Mens barnehagelærerutdanningen har en nedgang på 16,5 prosent, har lektorutdanningen en nedgang på 23 prosent og grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 en nedgang på hele 35,3 prosent sammenlignet med året før. Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 opplever en nedgang i antall førstevalgssøkere på 22,4 prosent.

barnehage.no har forsøkt å få en kommentar fra kunnskapsminister Tonje Brenna angående de lave søkertallene, men fikk istedenfor svar fra Borten Moe.

– Foreløpig har vi lite sikker kunnskap om hva som er årsakene til dette fallet. Vi vet at dette er en del av en internasjonal trend, og at vi også i våre naboland ser nedgang i søkingen til lærerutdanningene nå, sier han.

– Andre lærerutdanninger faller mer enn barnehagelærerutdanningene, men samtidig har antallet søkere i år havnet under antallet studieplasser. Det er en sterkt bekymringsverdig utvikling, legger statsråden til.

– Dramatiske tall

Venstres representant i Utdannings- og forskningskomiteen, Abid Raja, sier til TV2 at han ikke er overrasket over de lave søkertallene:

– At 22 prosent færre søker seg til lærerutdanningene er dramatiske tall som krever politiske grep. Likevel er det ikke så overraskende at færre søker seg til lærerutdanningene. Regjeringen har gjort flere grep de siste årene for å gjøre utdanningen og yrket mindre attraktivt.

Stortingspolitiker Abid Raja (V).
Stortingspolitiker Abid Raja (V).

Høyres Margret Hagerup ber regjeringen komme på banen.

– Dette bør være et tydelig signal til regjeringen om å styrke arbeidet med rekruttering og kvalitetsheving i lærerutdanningene, og gjennomføre tiltak for å heve statusen til læreryrket, uttrykker Hagerup i en kommentar.

Hun sitter i likhet med Abid Raja i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Må mobilisere

– Hva vil regjeringen gjøre for å motvirke den negative trenden?

– Framover blir det særlig viktig å nå dem som allerede jobber i skoler og barnehager som ufaglærte eller uten fullført utdanning. Her er fleksible utdanninger, tilgjengelig der folk bor, avgjørende, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren til barnehage.no.

– Studiestedene kan fylle opp ledige studieplasser helt fram til studiestart i august. Det viktigste er hvor mange som faktisk begynner på studiet og kommer ut som kandidater i den andre enden. På kort sikt skal jeg gjøre det jeg kan for å støtte sektoren i dette arbeidet. Framover må vi mobilisere alle gode krefter i og rundt barnehagene og skolene, undersøke hva som mangler og målrette innsatsen der den trengs mest, legger Borten Moe til.

– Må gjøre flere ting på en gang

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, mener man allerede vet ganske mye om årsakene til at søkertallene til lærerutdanningene synker, og hva som skal til for å bedre situasjonen. Blant annet høyere lønn.

– Lønna må stå i forhold til utdanningen og lærerne må ha en lønnsutvikling på linje med andre med tilsvarende utdanningsnivå i samfunnet. Derfor må vi få på plass et lønnsoppgjør som sikrer en prioritering av lærerne, spesielt de med lengst utdanning og lang erfaring, som har tapt mest i forhold til andre de siste årene. Lønn er rekrutterende, sier han i en artikkel publisert på Utdanningsforbundets nettsider.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Handal mener også at bemanningssituasjonen i barnehagene må løses for å kunne øke rekrutteringen.

Han peker på at å øke andelen barnehagelærere har vært et av de viktigste målene for å heve kvaliteten i barnehagen, både for Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen.

Dagens regjering vil øke andelen barnehagelærere til 60 prosent.

– Vi tror at for å få dette til, må vi gjøre flere ting på en gang. Det hjelper ikke å ha hårete mål om flere barnehagelærere og bedre bemanning, samtidig som det meldes om en kritisk bemanningssituasjon i barnehagen, hvor vi har eksempler på at barnehager må stenge fordi de ikke har nok ansatte på jobb. Uten at det settes av betydelige ressurser for å nå regjeringens egne ambisjoner for bemanningen i barnehagen, vil flukten fra barnehagelærerutdanningen og yrket fortsette, sier Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Powered by Labrador CMS