Tradisjonen tro ble det fremmet mange representantforslag da Stortinget var samlet for siste gang før påske. Freddy André Øvstegård (SV) la fram to, hvorav ett med relevans for barnehagesektoren.
Tradisjonen tro ble det fremmet mange representantforslag da Stortinget var samlet for siste gang før påske. Freddy André Øvstegård (SV) la fram to, hvorav ett med relevans for barnehagesektoren.

Slik vil de beholde folk, og skaffe flere

SV foreslår ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Mye av det såkalte Dok.8-forslaget som Grete Wold, Mona Fagerås, Ingrid Fiskaa og Freddy André Øvstegård fremmet for Stortinget torsdag, rettes mot skolen.

Men en betydelig del av tiltakene som SV-representantene foreslår at våre folkevalgte skal be regjeringen om å iverksette, omfatter også barnehage.

«Prekært»

Et av avsnittene i bakgrunnsbeskrivelsen lyder:

«I barnehagen er behovet for lærere og relevante fagarbeidere prekært. Ansatte i barnehager merker den pressa bemanningssituasjonen på kroppen. En rapport fra SSB fremlagt 11. januar 2023 viser at i overkant av 40 000 av rundt 90 000 som er ansatt i norske barnehager, mangler direkte relevant utdannelse. Dette tilsier at nesten halvparten av alle som jobber med barn i barnehagen ikke har relevant utdannelse. Blant dem uten relevant utdanning er kun 4,8 prosent i gang med en barnehagelærerutdanning. Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, og det må derfor sikres flere barnehagelærere, pedagoger og relevante fagansatte.»

Ellers viser forslagsstillerne blant annet til en kunnskapsoversikt som Barnehage.no omtalte i august, hvor tema er «å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole».

Forslagene

I SVs ti punkter, kan barnehagerelevant innhold oppsummeres i følgende seks:

  • Forskriftsfesting av veiledningsordning for nytilsatte barnehagelærere (og andre lærere). I dag fins foreligger nasjonale rammer, men SV tar til orde for en forsterkning innen utgangen av neste vår.
  • Be regjeringen om å gjennomføre målrettede tiltak for å rekruttere flere gutter til lærerutdanningene, særlig minoritetsspråklige gutter. Fulgt av forskning og evaluering.
  • Be regjeringen sammen med utdanningsinstitusjonene og lærerorganisasjonene om å lage en plan for å øke opptaket til lærerutdanningene. Inkludert bedre tilrettelagte tilbud utenfor studiestedene.
  • Be regjeringen ta initiativ til et prosjekt for hele, faste stillinger i skoler og barnehager sammen med partene i arbeidslivet.
  • Be regjeringen sammen med partene i arbeidslivet legge til rette for ordninger med faste ansatte for å dekke vikarbehov i skole og barnehage – og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.
  • Be regjeringen igangsette kunnskapsinnhenting som inkluderer en utredning av årsaker til at lærerutdannede – med særlig vekt på nyutdannede – forlater yrket. Samt en risikoanalyse som vurderer konsekvenser av omfattende bruk av ufaglærte i barnehagen.
  • Hele Dok.8-forslaget er tilgjengelig på Stortingets nettsider.

Powered by Labrador CMS