– Å rekruttere tilstrekkelig mange lærere og sikre at de blir værende og trives i skolen og barnehagen, er en tilbakevendende problemstilling.
– Å rekruttere tilstrekkelig mange lærere og sikre at de blir værende og trives i skolen og barnehagen, er en tilbakevendende problemstilling.

Det viktigste arbeidet for å beholde barnehagelærerne skjer i barnehagen

At man trives i jobben er viktigere enn høy lønn for å motivere barnehagelærere til å bli i barnehagen, ifølge ny rapport.

Publisert

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med forskarar ved Durham University, har i forbindelse med et oppdrag Høgskulen på Vestlandet (HVL) har fra Kunnskapsdepartementet laget en systematisk kunnskapsoversikt om hvordan man kan rekruttere lærere til skole og barnehage - og deretter holde på dem.

– Å rekruttere tilstrekkelig mange lærere og sikre at de blir værende og trives i skolen og barnehagen, er en tilbakevendende problemstilling, både for Høgskulen på Vestlandet og for samfunnet som helhet. Dette var også noe av bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet ga HVL prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanningene, heter det i en pressemelding fra HVL.

Problemstillingen er høyaktuell flere steder:

En rapport fra Utdanningsforbundet i Trøndelag, omtalt i Adresseavisen, slår fast at nesten annenhver barnehagelærer i Trøndelag ville valgt et annet yrke hvis de sto ovenfor valget i dag.

Oppsummert viser undersøkelsen, som inkluderer svar fra 977 medlemmer i Utdanningsforbundet i vår, at:

  • 65 prosent av trønderske barnehagelærere oppgir at de har vurdert å skifte til et helt annet yrke i løpet av det siste året.

  • 25 prosent oppgir å være i en reell søkeprosess til ny jobb.

  • 23 prosent av barnehagelærerne ville tatt samme yrkesvalg igjen.

– Vi står overfor en alarmerende situasjon som kan få store konsekvenser, sier Kristin Elvsveen Witry, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Trøndelag til Adresseavisen.

Rekrutteringsprosjekt

Det nasjonale rekrutteringsprosjektet i regi av HVL har blant annet satt i gang et tiltak der studenter fra barnehagelærer- og grunnskoleutdanningene har besøkt videregående skoler og snakket om hvorfor de valgte akkurat disse utdanningene.

I vår bestilte høyskolen en kunnskapsoppsummering for å få mer innsikt til å styrke rekrutteringsarbeidet. Prosjektet ble blant annet nevnt av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han fikk presentert de rekordlave opptakstallene til barnehagelærerutdanningen tidligere i sommer: En nedgang på hele 26,9 prosent.

– Høgskulen på Vestlandet intensiverer nå sitt nasjonale rekrutteringsprosjekt for lærerutdanninger, og dette inkluderer også barnehagelærerutdanninger. Prosjektet er i en tidlig fase, men har fått en god start i 2022. Dette kan gi oss interessante erfaringer som vi kan bygge videre på, sa han til barnehage.no i den forbindelse.

– For å forstå rekrutteringsutfordringene til læreryrket, trenger vi kunnskap og forskning om feltet. Denne ferske rapporten er derfor viktig for å fortsette arbeidet for at flere velger å bli lærer, sier Asle Holthe, dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet i en pressemelding.

– Ikke enkle og raske løsninger

Rapporten er basert på mengder av forskning fra inn- og utland, og funnene er kvalitetsvurdert, systematisert og analysert for å gi innsikt i hva som har betydning for rekruttering - og for at lærerne blir i yrket.

– Dessverre viser arbeidet vårt at det ikke er enkle og raske løsninger for å påvirke søkingen til lærerutdanninger, sier Elaine Munthe, senterleder for Kunnskapssenter for utdanning (KSU).

Hun presenterte funnene under Arendalsuka onsdag, som oppspark til en debatt i regi av HVL og KSU.

Det viktige arbeidsmiljøet

En av konklusjonene er at det aller viktigste arbeidet med å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole skjer nettopp i barnehagen og skolen.

Arbeidsmiljø, opplevelsen av kommunikasjon med og støtte fra ledelsen, gode kolleger, opplevelse av mestring og glede ved å være sammen med barn og elever er alle faktorer som bidrar til at lærerne blir i yrket. Det daglige, kontinuerlige arbeidet med utvikling av gode relasjoner og miljø er derfor av stor betydning for å beholde dyktige lærere, heter det i oppsummeringen.

Samtidig:

Når arbeidsoppgavene blir for mye til å håndtere og både opplevelse av mening og nytte og å bli verdsatt minsker, da er faren for oppsigelser større. Det daglige, kontinuerlige arbeidet med utvikling av gode relasjoner og miljøer er derfor av stor betydning for å beholde dyktige lærere. (...) Både i lærerutdanning og i barnehager og skoler kan det være viktig å være oppmerksom på risikofaktorer for å slutte, og å sette inn tiltak for å undersøke og støtte de som står i fare for å slutte.

Undersøkelsen har også sett på hvor viktig lønna er:

Det er ikke mulig å konkludere at prestasjonslønn har effekt på læreres valg om å bli i arbeidet. Resultater i de sterkeste studiene er blandede. Noen av studiene i vårt utvalg indikerer at det kan være at prestasjonslønn har mer betydning for menn enn kvinner. Lærere framhever vanskeligheter med å komme fram til gode måter å vurdere prestasjon. Lønn kan altså være en faktor som kan bidra til å beholde flere lærere, men lønn kan ikke kompensere for dårlig arbeidsmiljø.

Her kan du lese hele rapporten.

Powered by Labrador CMS