Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier de kommer til å følge utviklingen.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier de kommer til å følge utviklingen.

– For tidlig å si at det er grunn for bekymring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) konstaterer at nedgangen for barnehagelærerutdanningen er større enn ellers, men sier at vi ennå ikke vet nok om årsakene.

Publisert

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet brukte ord som «helt krise» da årets opptakstall til høyere utdanning ble offentliggjort mandag.

Tallene viste blant annet en nedgang på hele 26,9 prosent i opptaket til barnehagelærerutdanningen.

Det er i år gitt tilbud til 3604 søkere (ned fra 4928 i fjor). Overfor VG omtalte statsråd Ola Borten Moe nedgangen i tallene for barnehagelærerutdanningen som signifikant, mens han så et bedre bilde for lærere på grunnskole.

Til Barnehage.no svarer han følgende når han blir bedt om å peke på mulige årsaker:

– Færre har søkt høyere utdanning i år enn de par siste årene. Vi har en lav arbeidsledighet og verden er åpnet opp igjen etter pandemien, så dette er en naturlig utvikling. Så er nedgangen større for barnehagelærerutdanningen enn ellers. Vi vet ikke enda nok om årsakene til det.

Stortingsmelding i 2024

Statistikken viser at antall søkere som hadde barnehagelærerutdanningen som førstevalg har falt til sitt laveste nivå siden 2013.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, som Samordna opptak er del av, opplyser at de per i dag ikke har gjort undersøkelser om årsakssammenheng for tallene.

– Er du bekymret for utviklingen for barnehagelærerutdanningen?

– Det er for tidlig å si at det er grunn for bekymring. Men vi kommer til å følge utviklingen, og vi må selvsagt hele tiden jobbe for god nok rekruttering til viktige utdanninger og yrker som for eksempel barnehagelærerutdanningen, sier Ola Borten Moe til Barnehage.no.

– Ser du behov for spesielle tiltak?

– Høgskulen på Vestlandet intensiverer nå sitt nasjonale rekrutteringsprosjekt for lærerutdanninger, og dette inkluderer også barnehagelærerutdanninger. Prosjektet er i en tidlig fase, men har fått en god start i 2022. Dette kan gi oss interessante erfaringer som vi kan bygge videre på. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanningene i 2024. Kapasitet og kvalitet i lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningene, vil være en viktig del av denne meldingen, svarer statsråden.

Mer om det nasjonale rekrutteringsprosjektet for lærerutdanninger fins her.

– Må tas på alvor

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, har i alle fall en sterk oppfordring til myndighetene om å gå ordentlig inn i tallene og legge en plan for rekruttering til barnehagelærerutdanningen.

– Denne kraftige nedgangen i antall barnehagelærerstudenter er dypt bekymringsfull. Dette er nødt til å tas på alvor. Vi kan ikke slå oss til ro med at nedgangen i antallet som vil bli barnehagelærere er et forbigående blaff, sier Handal, i en sak på Utdanningsforbundets nettsider.

– Det er bra at denne regjeringen har som mål at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Men: Disse tallene viser at vi har en kjempeutfordring på rekrutteringssiden dersom man skal lykkes med denne målsettingen, mener Handal.

Grafen viser opptakstall til barnehagelærerutdanningen fra 2013-2022.
Grafen viser opptakstall til barnehagelærerutdanningen fra 2013-2022.
Powered by Labrador CMS