I fjor kunne
I fjor kunne "barnas stortingsrepresentant", Silje Hjemdal (Frp), overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe: Barnas verneombud tas inn på statsbudsjettet. Nå er Frp og regjeringen enige om å bevilge nye fem millioner til satsingen.

Barnas verneombud på nytt tatt inn i statsbudsjettet

Barnas verneombud er tildelt nye fem millioner kroner til den videre satsingen. – Dette betyr utrolig mye for alle de sårbare barna som trenger hjelp fra kompetente og trygge ansatte i barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert

Evalueringen av opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, som er første del av Barnas verneombud-satsingen, ble offentliggjort i mai. Den viste blant annet at 88 prosent av deltagerne opplever i stor eller svært stor grad at samlingene har bidratt til å øke deres handlingskompetanse.

Noe som igjen har ført til en tredobling i antall henvendelser til barnevernet i Bodø fra barnehagene.

Søndag ble Frp og regjeringen enige om revidert nasjonalbudsjett. Da ble det klart at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for at kapitaltilskuddet skal holdes på 2020-nivå ut året, og gjennomslag for at private barnehagers mulighet til finansiering i Husbanken skal gjeninnføres. I første omgang ut året, eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget.

Partene ble også enige om å bruke fem millioner kroner på den videre satsingen på Barnas verneombud.

– Dette tilbudet betyr svært mye for små barns trygghet. Derfor er vi veldig glade for at vi har fått på plass denne viktige bevilgningen, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Frp, i en pressemelding.

Fortsetter til høsten

Hun var sentral i forhandlingene også da Barnas verneombud i fjor fikk tilsvarende sum - også da i revidert statsbudsjett. Penger som sikrer prosjektet videre satsing: I høst fortsetter opplæringen gjennom Stine Sofie barnehagepakke av barnehageansatte i Bergen, Stavanger og Lillestrøm.

Ambisjonen er at alle landets 5.600 barnehager skal få tilbud om kompetansehevingen.

– Fremskrittspartiet er opptatt av at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst og mener Barnas verneombud er en viktig og god satsing for sårbare barn i alle landets barnehager, sier Hjemdal som har jobbet med saken sammen med partikollega Roy Steffensen i utdannings- og forskningskomiteen.

– Det er en stor utfordring for samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å oppdage at barn blir utsatt for vold og overgrep. Å øke kompetansen til ansatte styrker tryggheten i arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det er små grep som kan gjøre store forskjeller i et barns liv. Jeg er veldig glad for at dette viktige arbeidet nå kan fortsette.

Samfunnsutfordring

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier hun setter stor pris på at Frp så tydelig engasjerer seg i barns oppvekst, og for at de sammen med regjeringen ser betydningen av å styrke handlingskompetansen i barnehagene.

– Det er en utfordring i samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å se og hjelpe sårbare barna. Med PBLs store satsing på prosjektet Barnas verneombud kan vi nettopp lykkes med å fange opp og hjelpe sårbare barn på et tidlig tidspunkt, sier Lindboe.

Barnas verneombud er delt inn i tre områder. Den første delen av Barnas verneombud omhandler vold og overgrep mot barn. Del to om mobbing i barnehagen og den tredje om barn med behov for spesiell tilrettelegging.

– Barnas verneombud er et unikt prosjekt som kan fange opp sårbare barn i alle landets barnehager før det er for seint og konsekvensen kan bli et ødelagt liv. Ved å få etablert Barnas verneombud i hver barnehage hever vi kompetansen til barnehageansatte og mange flere barn vil få en lik mulighet til å lykkes i voksenlivet, påpeker Lindboe.

Powered by Labrador CMS