Roy Steffensen (Frp) har vært tydelig på at regjeringens ønske om kutt i kapitaltilskudd ville være feil på nåværende tidspunkt. Nå har Fremskrittspartiet fått satt en stopper for det.
Roy Steffensen (Frp) har vært tydelig på at regjeringens ønske om kutt i kapitaltilskudd ville være feil på nåværende tidspunkt. Nå har Fremskrittspartiet fått satt en stopper for det.

Regjeringen ville kutte kapitaltilskuddet – Fremskrittspartiet satte ned foten

Regjeringen ville nok en gang kutte i kapitaltilskuddet til private barnehager. Men igjen setter Fremskrittspartiet en stopper for det.

Publisert

Da regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tidligere i år, ble det klart at de igjen ønsket å gjøre justeringer i kapitaltilskuddet for private barnehager. Det samme ønsket regjeringen å gjøre i sitt forslag til statsbudsjett i fjor. Men i forhandlinger med Fremskrittspartiet ble det besluttet at kapitaltilskuddet skulle videreføres på 2020-nivå for første halvår av 2021.

Søndag ble det klart at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for at kapitaltilskuddet skal holdes på 2020-nivå ut året. Dermed slipper private barnehager et kutt på nærmere 125 millioner kroner.

Roy Steffensen (Frp) er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han har så langt ikke hatt muligheten til å kommentere budsjettenigheten til barnehage.no.

Da regjeringens kuttforslag ble kjent, uttalte han:

– Vi fikk fryst kapitaltilskuddet og satt ned et hurtigarbeidende utvalg (i forbindelse med statsbudsjettet, journ. anm.). Når regjeringen ikke klarte å få utvalget til å være særlig hurtigarbeidende, bør ikke det gå utover sektoren. Vi vil foreslå fortsatt frys i tilskuddet, til utvalget har ferdigstilt sitt arbeid.

Husbanken

I sine forhandlinger med regjeringspartiene fikk Fremskrittspartiet også gjennomslag for at private barnehagers mulighet til finansiering i Husbanken skal gjeninnføres. I første omgang ut året, eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget.

Regjeringen valgte nemlig å avvikle Husbankens låneordning til private barnehager i statsbudsjettet for 2021.

– Det private kredittmarkedet fungerer godt, og private barnehageaktører har mulighet til å ta opp lån i markedet til ordinære vilkår. Husbanklån skal supplere, ikke konkurrere med, private banker, har kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tidligere uttalt i et svar på et skriftlig spørsmål.

Fornøyd

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL (Private barnehagers landsforbund), er ikke uventet fornøyd med Fremskrittspartiets gjennomslag.

– Dette er utrolig bra og viktige gjennomslag for private barnehager, sier hun til PBLs nettsider (ekstern lenke).

Lindboe gir honnør til Fremskrittspartiet:

– Fremskrittspartiet har satt seg grundig inn i saken og har igjen vist at de tar utfordringene til de private barnehagene på alvor. At tilskuddene opprettholdes på dagens nivå og at private barnehager igjen får muligheten til å få finansiering i Husbanken, er viktig både for kvaliteten på tilbudet til barna og for mangfoldet av tilbud i sektoren som vi alle ønsker å ta vare på, sier hun.

Powered by Labrador CMS