Fag- og kvalitetesdirektør i Espira, Pia Paulsrud er den eneste representanten fra barnehagen som sitter i KDs ekspertutvalg.
Fag- og kvalitetesdirektør i Espira, Pia Paulsrud er den eneste representanten fra barnehagen som sitter i KDs ekspertutvalg.

Bedre hjelp til barn med spesielle behov

Hvordan bedre tilbudet til barn som trenger ekstra hjelp i skoler og barnehager? Det skal en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe nå gi svar på.

Publisert Sist oppdatert

– Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, får tilbud av høy kvalitet. Alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging er ikke en ensartet gruppe. Noen barn vil kun trenge litt ekstra hjelp i en periode, mens andre har omfattende behov og vil trenge særskilt tilrettelegging gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Men uavhengig av behovet for tilrettelegging, skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig tilbud.

– Det er for store variasjoner fra kommune til kommune i tilbudet barn får. Et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna, sier Røe Isaksen.

Skandinavisk samarbeid

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge. Gruppen skal etter planen levere sin rapport om ett år, og arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet.

– Dette er et viktig arbeid for barnehage- og skolesektoren, og ikke minst for barn og unge som trenger mer støtte og bedre læring. Jeg ser fram til å lede dette arbeidet, og jeg håper vi kan bidra med kunnskap og forslag som ansatte i barnehage og skole kan bruke til å møte de utfordringer de står overfor, sier professor Thomas Nordahl i pressemeldingen.

Som eneste representant fra barnehagesektoren, gleder fag- og kvalitetesdirektør i Espira, Pia Paulsrud seg til å ta fatt på arbeidet:

– Jeg er glad og stolt over å få være med i denne ekspertgruppen. Det er et veldig viktig fagfelt ekspertgruppen skal jobbe med, nemlig barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Jeg gleder meg til å få være med på dette spennende arbeidet, og til å representere barnehagefeltet. Jeg håper gruppens arbeid kan være med å bidra til økt kvalitet og økt inkludering i både barnehage og skole.

Viktig at barnehagesektoren er med

Hun ble spurt av Kunnskapsdepartementet om å sitte i gruppen på bakgrunn av sitt arbeid i barnehagesektoren og erfaring fra det spesialpedagogiske feltet.

– De ønsket den kombinasjonen og det er viktig at barnehagesektoren er representert. Mitt bidrag vil i hovedsak være barnehageperspektivet og i dokumentasjonen som ligger til grunn for arbeidet vi skal gjøre, er inkludering trukket særlig fram, sier Paulsrud til barnehage.no.

Hun legger til at barnehagen har kommet langt når det gjelder inkludering og at sektoren har mye å bidra med.

– Jeg vil bidra til at man jobber enda bedre med inkludering i både barnehagen og i skolen, sier Paulsrud.

Ekspertgruppen skal:

 • Identifisere faktorer og sammenhenger som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse.
 • Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, Vurdere behov for kompetanse og kapasitet.
 • Foreslå virkemidler og tiltak for at overgangene fra barnehage til skole og i grunnopplæringen blir best mulig og bidrar til inkludering.
 • Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning.
 • Foreslå hvordan skolen kan sikre at elever med behov for ekstra støtte blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk.
 • Vurdere hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og flerfaglig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet på tilbudene.
 • Belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeid lokalt.
 • Drøfte eventuelle regelverksutfordringer.

Ekspertgruppens arbeid skal omfatte private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Den skal se på tilbudet til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Det vil bli oppnevnt en referansegruppe til ekspertgruppens arbeid med sentrale aktører fra sektorene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Her er ekspertgruppens medlemmer:

 • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet, Hamar.
 • Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige.
 • Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Education - Danish Clearinghouse for Educational Research, København, Danmark.
 • Professor Bjørn Wessel Hennestad, BI, Oslo.
 • Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo.
 • Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.
 • Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik.
 • Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo.
 • Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune.
Powered by Labrador CMS