- Regjeringen har skapt en veldig krevende situasjon, sier Martin Henriksen (Ap). Foto: Øyvind Johansen
- Regjeringen har skapt en veldig krevende situasjon, sier Martin Henriksen (Ap). Foto: Øyvind Johansen

Gir komiteen litt mer tid – men vil ikke utsette behandlingen i Stortinget

Martin Henriksen (Ap) er ikke fornøyd med grunnlaget kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har gitt for en god behandling av bemanningsnormen i Stortinget. Men han er ikke innstilt på å utsette avgjørelsen.

Publisert

- Jeg har foreslått å utsette fristene til utdannings- og forskningskomiteen litt. Men som saksordfører har jeg ikke lagt opp til noen utsettelse av behandlingen i stortingssalen. Så får vi se hva vi kommer fram til når komiteen møtes nå på tirsdag, sier Martin Henriksen til barnehage.no.

32 spørsmål og svar

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sendte tirsdag i forrige uke 32 til dels detaljerte spørsmål om bemanningsnormen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Mandag denne uka kom svaret fra statsråden, i form av et 16 sider langt brev.

Kort oppsummert var svaret fra Jan Tore Sanner:

  • Bemanningsnormen er i gjennomsnitt oppfylt i kommunale barnehager og dermed per definisjon fullfinansiert.
  • Beregninger av kostnader ned på barnehagenivå bryter med prinsippene og beregningsmetodene som har ligget til grunn for arbeidet med bemanningsnormen siden 2012. Departementet har derfor ikke gjort slike beregninger.
  • Skal private barnehager i kommuner der de kommunale barnehagene i 2016 hadde dårligere bemanning enn 6,0 barn per voksen i en overgang sikres finansiering fra normen innføres, vil det koste mellom 400 og 600 millioner kroner i året.
  • Det er ikke behov for en slik overgangsordning. Private barnehager som på grunn av manglende finansiering ikke klarer å oppfylle normen fra 1. august 2018, kan søke dispensasjon for ett år om gangen.

- Anstrengt seg litt mer

Saksordfører Martin Henriksen sier dette om svaret fra Sanner:

- Jeg er glad for at han svarte, men skulle ønske han hadde anstrengt seg litt mer for å gi Stortinget et solid grunnlag å fatte en beslutning på. Nå har KS, PBL og Utdanningsforbundet bidratt med en del fakta, og så får vi se om det gir oss et godt nok bilde til å ta gode beslutninger.

Onsdag sendte SVs Mona Fagerås en e-post til de andre medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen, der hun foreslo å utsette behandlingen av saken litt.

- Vi har en tidsramme å forholde oss til, både i komiteen og med tanke på når saken skal behandles i Stortinget. Og jeg føler at vi trenger noe mer tid. Denne saken er veldig omfattende, sa Fagerås til barnehage.no torsdag.

- Mangelfulle svar

Martin Henriksen har forståelse for at Fagerås opplever situasjonen som utfordrende.

- Regjeringen har skapt en veldig krevende situasjon ved at de legger fram normen sent, midt i et budsjettår, uten å ha vurdert de kravene som kom opp i høringsrunden i fjor, og har mangelfulle svar, sier Ap-politikeren.

- Jeg er overrasket over hvor dårlig denne saken er forberedt fra regjeringens side. I mine år i politikken har jeg ikke opplevd at en regjering som har lagt fram en sak med så mange ubesvarte spørsmål som i denne saken, legger han til.

Samlet opposisjon kritisk

Det er fire uker siden regjeringen la fram sitt lovforslag som etter planen skal behandles i Stortinget 31. mai. Blir bemanningsnormen vedtatt slik regjeringen foreslår, vil den tre i kraft 1. august i år.

En samlet opposisjon på Stortinget har stilt seg kritisk til Kunnskapsdepartementets oppfatning av at normen er fullfinansiert. Landsmøtet til regjeringspartiet Frp vedtok sist helg å jobbe for en økonomisk overgangsordning som kan sikre finansiering for private barnehager i kommuner som per desember 2016 ikke oppfylte normen.

Powered by Labrador CMS