Abid Raja (V), Tonje Brenna (Ap) og Himanshu Gulati (Frp) er alle opptatt av barnehager, men helt enige er de ikke.
Abid Raja (V), Tonje Brenna (Ap) og Himanshu Gulati (Frp) er alle opptatt av barnehager, men helt enige er de ikke.

Deler ikke statsrådens virkelighetsbeskrivelse

Rasering eller nødvendig opprydning? Det kommer an på hvem du spør. Tonje Brenna argumenterer for strengere regler for private og mer frihet til kommunene, men opposisjonen finner logisk brist.

Publisert

Himanshu Gulati (Frp) frykter at de grepene som statsråden foreslår hverken vil hjelpe familiene eller bedre likestillingen, men i stedet rasere godt samspill mellom kommunale og private barnehager.

– Dette er en helt nødvendig opprydning, og ikke en rasering, kontrer Tonje Brenna (Ap).

Men Abid Raja (V) har problemer med å se kunnskapsministerens logikk.

Løpende opptak

Løpende opptak til barnehageplasser har blitt diskutert i flere runder i vår, etter at Frp tok opp temaet som representantforslag i begynnelsen av mars.

I spørretimen 6. april, dristet statsråd Brenna seg til å si at hun var enig med representanten Gulati i at løpende inntak til barnehage hadde vært det ideelle, samtidig som hun understreket at kostnadene ville være enorme.

Gulati viste så til debatten om at mødre tar ut ulønnet permisjon, og at mange kvinner gjør dette fordi de ikke får barnehageplass i tide. Og spurte om statsråden ser noe hun kan gjøre på sitt felt for å bidra til likestilling eller hjelpe familiene til bedre løsninger.

Brenna pekte på to hovedgrep i sitt svar: God kommuneøkonomi og strengere regler for private barnehager.

– En del av reglene vi ser på der, er om ikke kommunene kan få større mulighet til å styre også den private delen av barnehagesektoren vår, rett og slett den er en viktig del av det velferdstilbudet som tilbys til barn i norske kommuner, og dermed en viktig del av likestillingspolitikken, sa Brenna.

Ikke i budsjetter

Det fikk Frp-representanten til å følge opp, denne gang med et skriftlig spørsmål:

«Kan statsråden konkretisere hvordan bedre kommuneøkonomi og mer kommunal styring av de barnehagene som foreldrene over tid har vært mest fornøyd med, vil gi barna plass i barnehagen når foreldrene trenger det, bedre likestillingen og gi et bedre barnehagetilbud til barn og foreldre?»

– Jeg deler ikke virkelighetsbeskrivelsen til statsråden, fastslo Gulati.

Både spørsmål og svar er omfattende, og kan leses i sin helhet på Stortingets nettsider. Men Brenna peker igjen på store kostnader ved å utvide retten til plass fra fylte ett år, noe hun ikke kan se at Frp har lagt inn i sine alternative budsjetter. Det er imidlertid ikke noe som hindrer kommuner som har ledige barnehageplasser å tilby dem før retten til pass faktisk inntrer, minner hun om.

Allerede er det mange kommuner som gjør et godt arbeid for å gjennomføre fleksible barneopptak. Forbedret kommuneøkonomi bidrar til økte budsjetter for både kommunale og private barnehager, og kan bidra til at flere barn får mulighet til tidlig barnehagestart, skriver statsråden.

Flere forslag kommer

Så kommer hun over på regelverket, som ifølge Brenna ikke gir kommunene god nok kontroll over dimensjoneringen av det lokale barnehagetilbudet. Hun viser til lovforslaget om å gjeninnføre kommunenes mulighet til å holde særlig dyre barnehager utenom tilskuddsgrunnlaget.

Vi er også i gang med å vurdere andre elementer i finansieringssystemet for private barnehager, og vil komme tilbake til Stortinget med flere forslag til regelverksendringer så snart det lar seg gjøre.

Mens Gulati gir uttrykk for at han frykter rasering, kaller Brenna det en «helt nødvendig opprydding i sektoren».

– Selv om vi vil gi kommunene større kontroll over barnehagetilbudet, må jeg samtidig understreke at vi ikke ønsker et system hvor private barnehager gjennomgående får dårligere driftsvilkår. Halvparten av norske barn går i en privat barnehage. Vi må ha et treffsikkert system som legger til rette for demokratisk styring, men vi skal også passe på at vi får et system som fungerer godt for de private barnehagene, skriver kunnskapsministeren.

Etterlyste initiativ

Det er tydeligvis ikke nok til at Abid Raja blir beroliget.

– Mens regjeringen er veldig opptatt av å stramme inn på private barnehager, er jeg overbevist om at foreldrene er mest opptatt av innholdet i barnehagen, av kvaliteten på uteområdene og av at de får plass i barnehage når de trenger det, sa Venstres representant da Fremskrittspartiets forslag om løpende barnehageopptak fikk sin endelige stortingsbehandling, denne uka.

Hans spørsmål til Brenna var: – Vil regjeringen i løpet av denne fireårsperioden ta noen initiativ for å sikre at barn får tilbud om barnehageplass når de trenger det? I så fall: Hvilke initiativ kan vi vente?

– Jeg tror grepene vi tar overfor de private barnehagene, vil bidra til at mer penger blir værende i sektoren, og gjennom det også øke kvaliteten, svarte Brenna, før hun gjentok poenget om kommuneøkonomi.

– Utover det har jeg ikke tenkt å nødvendigvis avsløre alle mine gode planer for barnehagene for Stortinget på stående fot.

Ser ikke logikken

– Når man strammer inn på dem som gir et stort mangfold og antall barnehageplasser, hvordan vil det sikre at barn får tilbud om barnehageplass når man trenger det, og at det blir løpende opptak? spurte Raja, og ba om en forklaring på hvordan dette logisk henger sammen.

– Det jeg sa helt presist, var at det at vi sørger for at flere av pengene bevilget til barnehage blir værende i sektoren, kan bidra til økt kvalitet fordi mindre penger forsvinner ut av barnehagesektoren. Og jeg sa helt tydelig at parallelt med at vi styrker kommuneøkonomien, kan det bidra til at flere barn kommer inn i barnehage, svarte Brenna.

– Jeg ser ikke helt logikken her. Så vidt jeg vet, kommer de private barnehagene i undersøkelser ut med høy kvalitet i oftest tilfeller, iallfall i gjennomsnitt høyere enn de offentlige barnehagene, og det statsråden sier, er at ved å stramme inn på de private barnehagene vil man kunne oppnå høyere kvalitet. Det er iallfall en logisk brist, repliserte Raja.

Forslaget ble nedstemt

Brenna mente at det var på grensen til å ønske å misforstå svaret hennes.

– At de private barnehagene får høy score blant foreldrene på kvalitet, er veldig, veldig bra, men tenk hvor høy score en kan få på kvalitet hvis mer av pengene blir værende i sektoren, sa statsråden.

Kort oppsummert: Hvilken virkelighetsbeskrivelse man for tiden får av Barnehage-Norge, kommer veldig an på hvilken politiker som gir den.

Representantforslaget om løpende barnehageopptak, ble i alle fall nedstemt.

Frp, Venstre, KrF og Pasientfokus stemte for.

Senere denne måneden skal Stortinget ta stilling til et beslektet initiativ fra Venstre: Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov.

Powered by Labrador CMS