DEBATT

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er kritisk til at PBL-barnehager over hele landet stenger tidligere onsdag.

Stenger barnehagene: Får både støtte og motstand

Onsdag stenger private barnehager over hele landet klokken to, som en markering mot regjeringens forslag om å kutte i tilskuddet. Det vekker reaksjoner. – Det setter mange i en vanskelig situasjon i en pressa hverdag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Publisert Sist oppdatert

«Styret i PBL ber alle PBL-barnehager om å delta i en felles, nasjonal aksjon med stenging av barnehager. Med aksjonen ønsker vi å markere vår motstand mot de planlagte kuttene. Aksjonen vil bli avholdt onsdag 24. november, fra klokken 14.00 og ut dagen».

Det var meldingen fra Private barnehagers landsforbund (PBL) torsdag ettermiddag. Nå planlegger barnehager over hele landet å delta. Som i Halden, der de fleste PBL-barnehagene deltar på markeringen, ifølge Tommy Larsen, leder i PBL Halden.

– Kuttforslaget vil utgjøre omtrent fire millioner kroner for barnehagene i Halden. Det er svært mye penger, og flesteparten av barnehagene er allerede økonomisk presset, sier han til Halden Arbeiderblad (krever abonnement).

Tommy Larsen er daglig leder i Stenrød barnehage og leder i PBL Halden.

Han uttrykker bekymring for at saken ikke blir tatt alvorlig nok både nasjonalt og lokalt.

– Jeg savner at lokale politikere kommer på banen og bryr seg om de private barnehagene også.

På Jæren og i Gjesdal vil alle de private barnehagene - i alt 20 - stille seg bak aksjonen, ifølge en artikkel i Jærbladet (krever abonnement).

Kathrine Eide Haugland i Haugland gardsbarnehage er den som har koordinert aksjonen i området, og hun forklarer at det er viktig for barnehagene å stå samla. Hun sier også hun er glad for at alle private barnehager i Klepp, Time og Gjesdal - også de som ikke er medlemmer i PBL - stiller seg bak markeringen.

Kathrine Haugland er eier og styrer i Haugland gardsbarnehage.

– For barnehagene i disse fire kommunene vil forslaget i statsbudsjettet bety et kutt på seks millioner kroner, sier Haugland til avisen.

Markering foran rådhuset

Også i Gjøvik planlegger de private barnehagene å delta i markeringen. Der er det 11 barnehager som er medlem i PBL, ifølge en artikkel i Oppland Arbeiderblad.

– Streiken handler om de drastiske kuttene som er i vente fra regjeringens side. De er så drastiske at de vil gå utover kvaliteten, bemanning, vikarbruk og vedlikehold. Vi er tynnslitt økonomisk fra før, og en av tre barnehager går i minus i 2021, sier daglig leder i Huskestua barnehage i Hunndalen og leder i PBL Gjøvik, Roger Nestaas.

Der planlegges det også en ekstra markering:

– I Gjøvik oppfordrer vi alle foreldrene som da henter barna sine om, sammen med våre ansatte, å møte opp utenfor rådhuset 14.30. Der blir det en markering, sier Nestaas til avisen.

PBL anslår kuttet allerede til neste år vil beløpe seg til opp mot 400 millioner kroner. For de private barnehagene i Gjøvik kommune vil det ifølge Nestaas innebære et kutt på i overkant av 2,7 millioner kroner fra 2024.

– Flere ligger marginalt på om de havner på null eller rett under eller over. Vi er avhengig av å kunne drifte noen år i pluss for å ha til vedlikehold. Vi har ingen buffer i ryggen som står klar for å dytte inn penger når det trengs, sier han til avisen, og fortsetter:

– Derfor må vi markere nå at de kuttene som er planlagt nå, er så drastiske og kommer oppå en allerede tynnslitt økonomi for barnehagesektoren, vi har noen barnehager som har klart å drifte i pluss. Men i Gjøvik er det ingen som driver med profitt.

Også Trønder-Avisa skriver om aksjonen. Der kommer det fram at barnehager i både Steinkjer og Stjørdal stiller seg bak aksjonen.

– Det et viktig å markere mot et slikt kutt for å vise at man står opp for barna i de private barnehagene, som dette går utover, og for å få politikerne til å lytte til oss. Det er et stort gap mellom det som regjeringen krever av kvalitet i barnehager og forståelsen av hva som faktisk kreves for å få til den kvaliteten, sier Hege Skjei fra Bukkspranget gårds- og naturbarnehage til avisen.

Hun er leder i PBL Stjørdal, og får støtte fra kollega Tor Erik Fjerdingen ved Guldbergaunet Førskole i Steinkjer.

Hege Skjei fra Bukkspranget gårds- og naturbarnehage.

– Med tanke på at tilskuddet til private barnehager i Steinkjer er såpass lavt, så vil et kutt som regjeringen foreslår være dramatisk. Hvis man ser på tallene som er regnet ut for 2024, så vil vi på Guldbergaunet miste 230 000 kroner i støtte da, sier han til avisen.

Også i Lillesand planlegger barnehagene å stenge tidlig onsdag.

– Vi beklager sterkt den ulempen dette påfører foreldrene og deres arbeidsgivere. Men fordi barna er viktigst, har vi en plikt til å si tydelig ifra når barnehagenes rammevilkår rammes på denne måten, sier Lene Breivik på vegne av de lokale barnehagene til Lillesands-Posten (krever abonnement).

– Skyver barn og foreldre foran seg

Men markeringen møter også motbør. Til Nrk sier kunnskapsminister Tonje Brenna at hun mener det er synd at PBL skyver barn og foreldre foran seg.

– Det setter mange i en vanskelig situasjon i en pressa hverdag.

Hun skriver i en e-post til NRK at staten i 2019 betalte ut en milliard kroner for mye.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Derfor var det rom for ytterligere kutt, sier Brenna i e-posten.

Hun reagerer på PBLs aksjon.

– Vi jobber med å få på plass et regelverk som sørger for at skattebetalernes og foreldrenes penger kommer barna til gode, slik at alle barn får et godt tilbud. Da er det bedre med dialog enn aksjoner. Det håper jeg også PBL er enig i.

– Uhørt

Også Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), nyutnevnt byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, reagerer på markeringsformen.

– Jeg synes det er uhørt at PBL reagerer slik på forslag til politiske endringer i rammebetingelsene til barnehagene. De bør passe seg for å bruke barn, foreldre og de ansatte i barnehagene i et politisk spill, sier hun til Avisa Oslo (krever abonnement).

Hun har en klar beskjed til alle foreldre med barn i private barnehager. I Oslo er det over 200 av dem.

Barnehagetilbudet er et velferdstilbud som det offentlige betaler for. Da skal de være åpne. Jeg oppfordrer alle foreldre til å hente som vanlig. PBL skriver selv på sine egne nettsider at markeringen i juridisk forstand er et brudd på avtalen med foreldrene, og at barnehagene derfor bør ha en beredskap, sier Eidsvoll.

Hun hadde håpet på en annen aksjonsform.

– Jeg forventer at alle foreldre som ikke ønsker eller kan hente barna klokka to, skal ha et trygt og godt tilbud i barnehagen. PBL må gjerne være uenige og markere det i offentligheten, men det er uhørt å stenge barnehagene.

Hun får motbør fra PBL-direktør Anne Lindboe:

– Jeg er dypt uenig i måten hun beskriver situasjonen på, sier hun til Avisa Oslo.

Lindboe understreker at regjeringens kutt vil ramme barna og de ansatte i de private barnehagene.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– I ytterste konsekvens må barnehager legge ned. Det er absolutt i foreldrenes interesse å vite om det. Dette er en markering for å si ifra til, informere og involvere foreldrene. Dersom noen foreldre har vanskelig for å få hentet barna, fikser vi selvfølgelig det. Markeringen er absolutt ikke for å ramme foreldrene, sier Lindboe.

– Uakseptabelt

Eidsvoll får støtte fra partikollega Eirik Faret Sakariassen. Han leder utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger.

– Min klare oppfordring til foreldre er å ikke hente barna sine klokken 14 onsdag, men til vanlig tid. Barnehagene har ikke anledning til å kaste ut barna på denne bakgrunnen, sier han til Stavanger Aftenblad, og fortsetter:

– At PBL nå foreslår å ramme barn og foreldre gjennom en politisk stengning er fullstendig uhørt og et klart brudd på avtalen mellom barnehager og foreldre. Som leder av utvalg for oppvekst og utdanning mener jeg dette er helt uakseptabelt og ikke en aksjonsform som tjener PBL til ære, sier Sakariassen.

Han mener kuttene kommer på grunn av overbudsjettering, og karakteriserer det som påstander at de vil svekke forutsetningene for å levere et godt tilbud.

– Å bruke barna som et politisk virkemiddel, synes jeg ikke noe om, sier han.

På spørsmål om ikke barnehagene skal få lov til å protestere, svarer han:

– Ja, men da må de gjøre det på en måte som ikke går ut over barn og foreldre. De kan ha en demonstrasjon, sende leserinnlegg eller holde taler. Men dette er en aksjonsform vi ikke har sett før, og er en måte å eskalere en uenighet på, sier han til avisen.

– Hent til vanlig tid

Hege Bae Nyholt i Rødt sier til Nrk at de har liten sans for aksjonsformen til Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Hun leder utdanningskomiteen på Stortinget.

– Vi oppfordrer foreldrene til å hente ungene til vanlig tid. Ikke gå tidligere fra jobb eller studie for å imøtekomme PBLs kampanje.

Rødt mener foreldre som faktisk henter barna klokka 14.00 på onsdag kan bli tatt til inntekt for PBLs politiske kamp, står det videre i artikkelen.

– Vi er klar over at veldig mange foreldre vil havne i en skvis. Mange vil føle seg forpliktet til å hente barna tidligere, fortsetter hun.

Fagforbundet og utdanningsforbundet

Blant de største arbeidstakerorganisasjonene er reaksjonene på aksjonen ikke entydig:

Det er problematisk at PBL dytter barn og foreldre foran seg i en budsjettkamp på denne måten, i et forsøk på å protestere mot myndighetene, skriver Fagforbundet på sine hjemmesider, og uttrykker sterk motstand mot barnehagestengingen onsdag.

Aksjonen rammer foreldre og barn som ikke får tilbudet de har krav på. I tillegg legges nok en bør på de ansattes skuldre, samtidig som vi er inne i en svært krevende periode med mye koronasmitte i samfunnet, står det videre.

Mens Utdanningsforbundet blant annet skriver at: Utdanningsforbundet er enig med PBL i at det er uklokt å kutte i pensjonspåslaget nå. Dette bør myndighetene vente med til ny finansieringsordning er på plass. Utdanningsforbundet ønsker at pensjonspåslaget skal dekke de private barnehagenes faktiske utgifter til pensjon. Dette har forbundet gitt uttrykk for i møte med politikere på Stortinget og i regjeringen.

Samtidig påpeker de at Utdanningsforbundet og PBL har ulike oppfatninger om det videre arbeidet med finansieringsordningen for private barnehager, og med Storberget-utvalgets forslag. Utdanningsforbundet mener at det nå er viktig å konsentrere seg om det som faktisk er foreslått i budsjettet – nemlig å senke pensjonspåslaget.

Forbundet skriver også at de forventer at eierne ikke krever aktiv deltagelse fra de ansatte og at forbundets medlemmer i private barnehager selv må få ta stilling til hvordan de forholder seg til eiernes aksjon.

Powered by Labrador CMS