Foreldre slo ring rundt Rabben barnehage på Frøya i fakkeltogaksjonen som ble holdt tidligere denne uka.
Foreldre slo ring rundt Rabben barnehage på Frøya i fakkeltogaksjonen som ble holdt tidligere denne uka.

Kommunen feilberegnet. For barnehagen utgjør det flere hundre tusen kroner

– Veldig beklagelig.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vet at mange har vært veldig bekymret. Det er veldig beklagelig at feilen har skjedd, sier varaordfører og leder i hovedutvalget for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur i Frøya kommune, Knut Arne Strømøy (Sp) til lokalavisa Hitra-Frøya (krever innlogging).

Pris- og lønnsvekst

Bekymringen har knyttet seg til Rabben barnehage og Sistranda barnehage.

Nå viser det seg altså at kommunens tilskuddsberegning for 2022 for de to private barnehagene har vært feil.

Rabben barnehage er en flerkulturell barnehage.
Rabben barnehage er en flerkulturell barnehage.

- De fikk beskjed om at de skulle få 216.000 kroner per småbarnsplass, men de skal egentlig ha 234.900 kroner. For store barn fikk de beskjed om 102.000 kroner, men de skal altså ha nesten 112.000 kroner, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) til avisa.

Feilen ble oppdaget etter dialog mellom Private barnehagers landsforbund (PBL) og kommunen. Den knyttet seg blant annet til at det ikke var justert for pris- og lønnsvekst for 2022.

730.000 kroner

Regner man med samme barnetall som året i forveien (årsmelding 15. desember 2020), utgjør opprettingen i underkant av 730.000 kroner for Rabben barnehage, opplyser PBL på spørsmål fra barnehage.no.

Tove Holm og Britt Sandvik Espnes eier og driver Rabben barnehage.
Tove Holm og Britt Sandvik Espnes eier og driver Rabben barnehage.

Også for Sistranda barnehage utgjør korrigeringen en betydelig sum.

Samme dag som ordfører, varaordfører og oppvekstsjef gikk ut og beklaget feilen, ble det holdt en tidligere varslet foreldremarkering ved Rabben barnehage.

- Vi foreldre tenker at det er fint at tilskuddet nå øker, men vi mener at det er beklagelig at Frøya kommune fortsatt ligger under de nasjonale satsene for private barnehager, sa Silje Groven SU-gruppa til Hitra-Frøya under fakkeltoget.

Tidlig innsats

Selv om de er glade for at feilen ble oppdaget, er Britt Sandvik Espnes og Tove Kvalvik Holm som eier Rabben barnehage sammen og deler på styreroppgavene, klare på at de ønsker at kommunen satser mer på barnehagebarna.

Plakater utenfor barnehagen.
Plakater utenfor barnehagen.

De framhever blant annet at Frøya er en tilflyttingskommune med mye arbeidsinnvandring, at de driver en flerkulturell barnehage og at det krever mye å drive barnehage i kommunen.

- Frøya ligger lavere enn landsgjennomsnittet på tilskudd. Nabokommunen vår Hemne (nå Heim) ligger langt over, og bruker mer penger på barna. Dette handler om tidlig innsats og de minste ungene på Frøya, sier styrerne til barnehage.no.

Fra i januar av vil det være 60 barn i barnehagen, det er en økning på to sammenlignet med årets tall.

Powered by Labrador CMS