Ola Borten Moe på besøk i Medbroen gårdsbarnehage i Stjørdal ved en tidligere anledning. Nå peker han på behovet for høyere utdanning der folk bor.
Ola Borten Moe på besøk i Medbroen gårdsbarnehage i Stjørdal ved en tidligere anledning. Nå peker han på behovet for høyere utdanning der folk bor.

Barnehagelærere fra Hordaland er mest hjemmekjære

Tre av fire barnehagelærere bor i samme fylke som de vokste opp. – Å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert

...mens blant barnehagelærere fra Hordaland bodde 90 prosent i hjemfylket etter studiene.

Det viser en ny rapport fra SSB. Der kommer det blant annet fram at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt og blir boende der etter endt utdanning.

Tilgang på desentralisert høyere utdanning er en viktig grunn til dette, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Samtidig viser ferske tall fra Udir at det er mangel på barnehagelærere her til lands: Tre av ti barnehager i Norge oppfyller ikke pedagognormen.

– Vi trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene. Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i pressemeldingen.

SSB har brukt registerdata til å kartlegge hvor alle som fullførte en barnehagelærer-, lærer-, sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og medisinutdanning i 2014/15 studerte, og hvor de bodde to og fem år etterpå, sett i sammenheng med stedet de vokste opp. Til sammen 15 658 ferdigutdannede var med i utvalget.

Rapporten viser blant annet at:

Fordelingen av barnehagekandidater etter studiefylke i forhold til oppvekstfylke viser store variasjoner. Kandidater fra Akershus og Oppland fullførte sin utdanning i et annet fylke, grunnet manglende tilbud om barnehagelærerutdanning i eget fylke. Samtidig fullførte nær ni av ti kandidater fra Hordaland sin barnehagelærerutdanning i samme fylke.

De aller fleste kandidatene fra Hordaland og Sør-Trøndelag fullførte sin barnehagelærerutdanning i oppvekstfylket. Lavest andel finner vi i Aust-Agder og Finnmark.

Kandidater fra Akershus og Oppland manglet tilbud om barnehagelærerutdanning i eget fylke. Nærmere analyser viser at halvparten av kandidatene fra Akershus fullførte sin barnehagelærerutdanning i Oslo, mens godt over halvparten (57 prosent) av kandidatene fra Oppland fullførte sin utdanning i Hedmark.

Hordaland og Sør-Trøndelag toppet lista også når det gjaldt andel kandidater som var bosatt i oppvekstfylket to og fem år etter endt barnehagelærerutdanning.

Hedmark hadde lavest andel kandidater bosatt i samme fylke to og fem år etter endt utdanning. Godt over halvparten av kandidatene fra Oppland fullførte sin barnehagelærerutdanning i Hedmark.

Sammenlignet med Hedmark, var større andel kandidater fra Oppland bosatt i samme fylke etter endt utdanning. Dette kan bety at manglende utdanningstilbud ikke hindrer at steder uten slikt tilbud får tilførsel av kompetanse fra lokale kandidater. De vender hjem, men i varierende grad.

Det var også slik at en større andel velferdskandidater med foreldre uten fullført høyere utdanning var bosatt på oppvekststedet etter endt utdanning. Dette kan ses i sammenheng med type utdanning. En større andel innenfor utdanninger med høyt antall velferdskandidater, f.eks. barnehagelærerutdanning, hadde foreldre uten fullført høyere utdanning. De fleste av disse kandidatene var bosatt på oppvekststedet etter endt utdanning.

Her kan du lese hele rapporten.

Powered by Labrador CMS