Kunnskapsminister Guri Melby har akkurat mottatt rapporten fra Knut Storberget.
Kunnskapsminister Guri Melby har akkurat mottatt rapporten fra Knut Storberget.

Melby: – Godt grunnlag for gode debatter

Onsdag mottok kunnskapsminister Guri Melby rapporten fra Storbergetutvalget. Hun er ikke klar for å konkludere, men er klar på at rapporten er nyttig. Nå skal den på høring.

Publisert

– De har gjort et grundig arbeid. Det er en veldig omfattende rapport som er laget på veldig kort tid, så jeg må si at jeg er imponert over det. Jeg tror at denne rapporten kan gi oss et godt grunnlag for gode debatter om finansiering av barnehager fremover, sier hun til barnehage.no.

Melby er klar på at rapporten helt sikkert kommer til å føre til debatter fremover.

– Uansett hva man mener om de ulike modellene, så mener jeg at rapporten sammenstiller mye av den kunnskapen vi har om finansieringssystemet. Og det er veldig nyttig, sier hun.

Helhetlig gjennomgang

Statsråden har flere ganger tidligere vært klar på at det har vært gjennomført en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for private barnehager. Selv har regjeringen allerede foreslått kutt i pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. Samtidig har de opprettet et nasjonalt økonomisk tilsyn som er under etablering. Imidlertid har regjeringen ventet med store spørsmål, som blant annet hvorvidt private barnehager skal organiseres som eget rettssubjekt.

Det hurtigarbeidende utvalget kom som en konsekvens av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Frp før jul i fjor.

– Du har tidligere uttalt at det har vært gjennomført en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet. Vil det si at dette utvalget egentlig ikke var nødvendig?

– Utvalget har basert seg på eksisterende rapporter og utredninger, men de har sammenstilt det på en ny måte, og det mener jeg alltid er nyttig. Jeg mener det ville vært fullt mulig for oss å utvikle politikken, også basert på det grunnlaget vi hadde fra før, men vi får nok kanskje en ryddigere debatt med en slik oppdatert gjennomgang som utvalget nå har gitt oss, sier hun.

Høring

I rapporten fra utvalget viser flertallet til at mange av forslagene tidligere har vært på høring, også med påfølgende utredninger.

– Flere av de øvrige forslagene har også vært gjenstand for behandling i Stortinget. Dette legger til rette for at endringene i lovgivningen kan gjennomføres raskt, samtidig som det vil være tilstrekkelig forutsigbarhet for kommunene og private barnehager, heter det.

Men regjeringen har konkludert med at rapporten må på høring.

– Vi har landet på at vi vil sende utvalgets rapport på høring, for dersom vi gjør endringer i denne sektoren så påvirker det svært mange. Derfor er det viktig at vi har grundige prosesser, der alle som blir påvirket har en mulighet til å bli hørt, sier Melby.

Hun er klar på at regjeringen også kommer til å jobbe med tematikken i budsjettprosessen fremover.

– Men vi vil ikke ta endelig stilling før høringen er gjennomført.

– Forslaget legger opp til en stram tidsplan. Med innføring av selvstendig rettssubjekt allerede fra 1. januar 2022. Er dette en realistisk tidsplan?

– Det er et forslag som allerede er hørt, så det er teknisk sett mulig. Men det vil være en vurdering vi er nødt til å gjøre, om vi ønsker det eller ikke. Uansett hva vi gjør, så må vi sikre at sektoren helt reelt har tid til å omstille seg. Det vil være viktig. Hvis vi skal gjøre endringer må vi gjøre det på en sånn måte at det er forsvarlig, sier Melby.

Powered by Labrador CMS