Jennie Furulund i Lundegaardsløkka barnehage på Lillehammer frykter for framtida hvis forslaget til Storbergetutvalget fører fram.
Jennie Furulund i Lundegaardsløkka barnehage på Lillehammer frykter for framtida hvis forslaget til Storbergetutvalget fører fram.

– Hvordan skal vi jobbe med kvalitet når vi hele tiden må kjempe for videre drift?

Jennie Furulund i Lundegaardsløkka barnehage på Lillehammer er skuffet over arbeidet til Storbergetutvalget.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er aller mest skuffet over at fagforeningene svikter sine medlemmer, og setter barnehageansattes arbeidsplasser i spill. De som er ansatt i kommunene har jo en fallskjerm i form av trygge arbeidsplasser. Men hva med våre ansatte - skal de hele tiden være nødt til å frykte for jobben sin?

Jennie Furulund eier og driver Lundegaardsløkka barnehage på Lillehammer, og er leder i PBL Lillehammer. For noen måneder siden holdt hun innlegg for det partssammensatte utvalget som har hatt til oppgave å «utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten til å ta opp lån i Husbanken.»

I dag la Knut Storberget fram rapporten «Du er henta – Finansiering av private barnehager».

– Jeg fortalte hvordan det er å drive en privat, enkeltstående barnehage, med de utfordringene det medfører. Jeg uttrykte blant annet skepsis til større grad av kommunal styring. Allerede i dag ser vi at det er store forskjeller i sektoren. Går disse forslagene gjennom vil forskjellene bli enda større, sier Furulund, og legger til:

– Men det er helt åpenbart at de ikke har hørt på meg.

Lokal samhandlingsmodell

Flertallet, bestående av leder Knut Storberget, Virke, KS, Fagforbundet og utdanningsforbundet, stiller seg bak det de kaller en «Lokal samhandlingsmodell». Der er hovedpunktene i korte trekk:

 • Modellen er i tråd med anbefalingene fra Velferdstjenesteutvalget.
 • Krav om selvstendig rettssubjekt for tilskuddsmottaker
 • Kommunene gis myndighet til å utforme tilskuddssystemet gjennom lokal forskrift eller følge sentral forskrift: Ifølge prinsippene for statlig styring av kommunene - fra «rettskrav» til «fornuftskrav».
 • Kommunene har adgang til å sette vilkår blant annet krav til bemanning og kompetanse. Kommunene skal også gis mulighet til å prioritere de ideelle barnehagene.
 • Kommunene skal gis adgang til å differensiere tilskudd.
 • Pensjon etter kostnad: Før det blir innført i 2023, gis det et pensjonspåslag åp 11 prosent.
 • Adgangen til lån i Husbanken avvikles, med et mulig unntak for ideelle barnehager.
 • Provenynøytralt forslag.

Jennie Furulund sier hun blir skremt over at kommunepolitikere som ikke nødvendigvis vet hva som foregår i barnehagene skal bestemme.

– Dette vil medføre en veldig uforutsigbarhet og uro. Som forslaget om at kommunene skal kunne fordele barna: Hva vil det innebære for en barnehage som vår? Jeg frykter at vi kommer til å bli en svært usikker arbeidsplass hvis dette skal bestemmes for hvert år.

Hun peker også på at det vil bli vanskelig å rekruttere gode fagfolk så lenge arbeidsplassen er i spill ved inngangen til hvert barnehageår.

– Dette henger rett og slett ikke på greip.

Flytter fokus

Furulund omtaler forslagene i rapporten som direkte skremmende. Nå frykter hun en framtid der arbeidshverdagen kommer til å dreie seg om å informere kommunepolitikerne og å søke om penger.

– Det vi ønsker, er forutsigbare rammer og mulighet til å jobbe med kvalitet i barnehagen, til beste for barna. Ikke å søke om penger og jobbe med politikk. Hvorfor vil ikke staten at barna våre skal ha en god oppvekst?

Hun peker på at med disse forslagene vil barnehagesektoren hele tiden bli veid opp mot de andre kommunale tjenestetilbudene.

– Hva kommer til å skje med barnehagene i de kommunene som har dårlig råd? Dette kan sidestilles med å flytte barnehagedriften ut på anbud.

Lundgaardsløkka barnehage har 60 plasser og i alt 17 ansatte - med store og smått. I Lillehammer er om lag 60 prosent av barnehagene private, ifølge Furulund.

– Man blir redd for å miste det man har bygget opp. Siden barnehagen åpnet ved inngangen til 2009 har jeg ikke tatt en krone i utbytte, og arbeidstiden strekker seg langt ut over 37,5 timer. Allerede i dag er det utfordringer knyttet til økonomi. I dag har jeg den laveste satsen på kapitaltilskudd per barn, men jeg betaler like mye på lånet. Samtidig begynner det å bli behov for vedlikehold, sier hun.

Furulund er klar på at hun stiller seg bak forslagene i modellen mindretallet, ved PBL, la fram i rapporten.

– Er det ingen positive elementer i forslaget til flertallet?

– Nei, jeg kan ikke se noe der som er positivt for de private barnehagene.

Dette er utvalget

Det partssammensatte utvalget ledes av statsforvalter Knut Storberget. I tillegg har følgende representanter vært med:

 • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
 • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
 • Espen Rokkan, direktør PBL
 • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
 • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet
Powered by Labrador CMS