DEBATT

Christian Solberg er styrer i Bonderudbakken gårdsbarnehage.
Christian Solberg er styrer i Bonderudbakken gårdsbarnehage.

– Putt rapporten i skuffen!

– Man satser arbeidsinnsats, egenkapital og kunnskap for å dekke et behov samfunnet har bedt oss om. Takken er at vi nå skal bli vingeklippet og satt i en bås som «profitør», skriver artikkelforfatteren.

Publisert
 • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg var en tur i Bodø på PBL eierseminar i september. Der møtte jeg eiere og styrere i over 100 private enkeltstående barnehager. Samtlige hadde - og har - den samme uroen knyttet til fremtiden i sektoren.

Etter at jeg skrev et tidligere innlegg, publisert i Oppland Arbeiderblad og barnehage.no, fikk jeg raskt svar fra alle de som vet alt mye bedre enn meg. Alle de som IKKE eier og driver sin egen barnehage. Alle de som mener at vi som sitter med ansvaret, som sitter med gjelden, som sitter med forpliktelser overfor barna, foreldre, skattekontor, kommuner, banker og mye, mye mer - vi vet ingenting. Mens de vet alt.

Rart det der!

De mener at PBL svartmaler Storberget-utvalgets rapport «Du er henta», at PBL har misforstått det essensielle i rapporten, at det ikke er:

 • fare for at det ikke blir likebehandling
 • fare for foreldres rett til selv å velge barnehage
 • fare for en uforutsigbar økonomi
 • fare for at kommuner vil først og fremst tenke på sine egne barnehager
 • fare for at kommunene kan kjøpe opp private barnedager
 • fare for at kommuner vil gjøre alt det der fare for og litt til

Hvordan kan de mene det når alle vi som driver private barnehager mener det motsatte?

Hva er det ikke å forstå? Alle disse farene er høyst reelle, og det samme er uroen til oss som kjenner det på kroppen.

I sammendrag del 1 i rapporten på side 11 står det:

«Barnehageutbyggingen i Norge har vært en vellykket satsing, og bidratt til bedre oppvekst, mer likestilling, og samfunnsutvikling hvor begge foreldre kan være i arbeid.»

Hvordan kan de da mene at kommuner skal bestemme opptaket, bestemme antall barn og så kunne differensiere tilskuddet samt ta vekk valgfriheten og i tillegg justere dette etter behov? Hvem vil da drive barnehagene?

På samme side står det også:

«De private barnehagene er finansiert av foreldrebetaling og offentlige tilskudd.»

Nei: Det er Husbanken, private banker og ikke minst privat egenkapital som har finansiert private barnehager. Foreldrebetaling og offentlige tilskudd er det barnehagene bruker til å betale ut lønn, pensjon, forsikringer og til å drifte bygg og eiendommer i hver enkelt barnehage.

Jeg vil også minne alle dere i Statsforvalteren i Innlandet, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet:

 • Alle de som i dag jobber i private barnehager er lokale skatteytere i hver enkelt kommune.
 • Alle står på og utfører sin jobb til punkt og prikke.
 • OG alle er stolte hvert år når vi får svar på foreldreundersøkelsen hvor vi scorer høyt. Vi er også glade for at søkergrunnlaget til private barnehager holder seg.
 • Og ikke minst: Alle ønsker å jobbe i en privat barnehage.

Det er vi som jobber i private barnehager som uroer oss. Vi vet hvor skoen trykker, og vi ser nå at vår mulighet til å levere alle de fine og unike barnehagene som finnes i dag kan forsvinne. At natur- og gårdsbarnehagene står i fare for å bli borte, og at mangfoldet forsvinner. Til slutt vil også ildsjelene slutte å brenne. Og, ingen foreldre vil fritt kunne velge sin barnehage til sitt barn.

Det blir så trist, så trist!

Egentlig er det veldig enkelt: Man satser arbeidsinnsats, egenkapital og kunnskap for å dekke et behov samfunnet har bedt oss om. Vi gjør en så god jobb at vi får mange kunder og gode skussmål. Vi legger inn mange flere timer enn vi får betalt. Mange av oss vasker, snekrer, maler og en lang rekke andre arbeidsoppgaver i egne barnehager.

Takken for alt dette er at vi nå skal bli vingeklippet og satt i en bås som noen kaller «profitør». De som har skrevet rapporten som et «hurtigarbeidende utvalg» bestående av mange, unntatt brukerne. De har etter private barnehageeieres mening jobbet altfor fort, og uten å spørre barna og deres foreldre i de private barnehagene.

Nei, vet dere hva? Putt denne rapporten i skuffen.

Powered by Labrador CMS