DEBATT

Christian Solberg har drevet Bonderudbakken gårdsbarnehage i 26 år. – Vi har i disse årene «slåss» for våre rettigheter, skriver han i dette innlegget.
Christian Solberg har drevet Bonderudbakken gårdsbarnehage i 26 år. – Vi har i disse årene «slåss» for våre rettigheter, skriver han i dette innlegget.

– «Du er henta» har skapt en uro i sektoren jeg ikke har sett maken til

Fagforbundet og Utdanningsforbundet skaper uro blant sine egne medlemmer i de private barnehagene i Norge, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I vår barnehage og i de fleste private barnehager, som teller 50 prosent av alle barnehager i Norge, har Fagforbundet og Utdanningsforbundet mange medlemmer fra den private barnehage sektor.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet utgjør også en sentral del av flertallet bak Storberget-rapporten «Du er henta», som har skapt en uro i sektoren jeg ikke har sett maken til på de 26 årene min kone og jeg har drevet barnehage.

Vi har i disse årene «slåss» for våre rettigheter. Vi har hvert år regnet på tilskudd, vi har hvert år sett kommunen i kortene når det gjelder overføringer, regnskap og opptak. Her i Østre Toten Kommune har vi i de siste årene hatt en god dialog og et godt samarbeid mellom kommunal og privat sektor. De som er satt til å forvalte barnehagesektoren gjør en god jobb.

Storberget-rapporten vil helt klart etter min erfaring rokke ved dette. Hvis reglene blir slik at kommunene etter egne vurderinger og etter fargen på politikken, kan endre reglene, vil vi få en ulikhet i overføringer som igjen vil ende med bortfall av mange private barnehager.

Flertallet i Storberget-utvalget sier at kommunen skal kunne:

  • Frata foreldrene friheten til å velge barnehage.
  • Tidsbegrense tilskuddsavtaler med private barnehager.
  • Senke nivået på tilskudd til private barnehager.
  • Fastsette et lokalt nivå for kapitaltilskuddet.
  • Gi ulikt tilskudd til ulike barnehager, utfra individuelle vurderinger.
  • De skal opprettes et kommunalt oppkjøpsfond for å kjøpe opp private barnehager den dagen de ikke ønsker eller kan drive.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Christian Solberg er styrer i Bonderudbakken gårdsbarnehage.</span>
Christian Solberg er styrer i Bonderudbakken gårdsbarnehage.

Hvis flertallet i Storberget-utvalget får gjennomslag for sine tanker vil barnehagesektoren raskt se annerledes ut. Kommunene vil kunne styre barn inn til egne barnehager, for deretter å kunne «kjøpe opp» private barnehager. Alt dette med loven i hånd.

Flertallets forslag foreslår et samordnet opptak. Dette vil styre, ikke styrke, foreldrenes valgfrihet. Hvorfor ser man ikke til Barnehageloven §17 hvor det klart står at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn? Må man endre på noe som allerede er en del av loven? Eller vet man ikke bedre?

Flertallets forslag mener at dette vil gjøre kvaliteten i barnehagesektoren bedre. Har de da sett at foreldreundersøkelsen gjennom alle de årene den har vært brukt via UDIR viser at foreldre er godt fornøyde, ofte mer fornøyd med de private barnehagene enn de kommunale.

Kjære Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Har dere tenkt på hvordan det kan være å satse hus og hjem eller gård og grunn for å bygge en godkjent barnehage, legge inn utallige arbeidstimer, for så nesten hvert år bli fortalt at man er en «veldferdsprofitør» og at man tar ut profitt tre ganger børsen, når man ikke har tatt ut utbytte en eneste gang siden man startet?

Og har dere tenkt på alle de medlemmene dere har i sektoren, hvordan tror dere de føler at de blir hørt? En ting er sikkert: Ingen av deres medlemmer i vår barnehage har blitt spurt om hva de mener.

Resultatet blir som i diktet:

Det var en gang.

Det var en gang begynner vi eventyrene med i barnehagen.

Det var en gang det var mange forskjellige barnehager.

Det var en gang det fantes natur og gårdsbarnehager.

Det var en gang barnehagene speilet et mangfold.

Det var en gang mange private ildsjeler som drev barnehager.

Det var en gang dere foreldre kunne velge barnehage.

Det var en gang....

Så kom Knut Storberget med sitt utvalg og sitt høringsutkast.

Alle de fine og ulike barnehagene forsvant.

Alle natur og gårdsbarnehagene forsvant.

Alt mangfold ble borte.

Alle ildsjelene sluttet å brenne.

Ingen kunne lenger velge sin barnehage til sitt barn.

Alt ble så trist så trist.

Det var en gang.....

Powered by Labrador CMS