Er sletting av studielån riktig virkemiddel for å sikre et tilstrekkelig høyt søkertall ved barnehagelærerutdanningene?
Er sletting av studielån riktig virkemiddel for å sikre et tilstrekkelig høyt søkertall ved barnehagelærerutdanningene?

Skal barnehagelærere få slettet studielån? Nå tar Stortinget stilling

I fjor falt søkertallet til barnehagelærerutdanningene mye. Både KS og Utdanningsforbundet er positiv til at det økonomiske grepet Venstre har tatt til orde for, kan gjøre utdanningen mer attraktiv. Men politikerne er delte.

Publisert Sist oppdatert

I høst framsatte representantene Abid Raja (V), Alfred Jens Bjørlo (V), Guri Melby (V) og Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) et såkalt dok. 8-forslag om å ta læreryrket framover.

Representantforslaget som Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fikk til behandling i høst, inneholdt sju punkter. Deriblant:

«2) Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med sletting av studielån for lærere til å omfatte også barnehagelærere og alle andre med godkjent lærerutdanning.»

Bakgrunnen er blant annet ordningen som ble innført fra 2017, for å rekruttere flere studenter til lærerutdanningene. Ordningen omfatter grunnskolelærere og lektorer som har jobbet i tre av seks år etter fullført utdanning. Disse kan søke om å få slettet mellom 51.000 og 161.000 kroner av studielånet, opplyser forslagsstillerne.

Vender tommelen ned

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har uttalt seg om saken i et brev til Stortinget. Der påpeker hun blant annet at dagens ordning er rettet mot studenter som tar femårig utdanning.

«Dersom ordningen skal utvides til å gjelde barnehagelærere eller andre med godkjent lærerutdanning, vil dette ha en betydelig kostnad. I tillegg må det utredes hvorvidt en slik endring vil påvirke insentivene i dagens ordning om at flere kvalifiserte lærere fullfører på normert tid og tar seg jobb i skolen», skriver Brenna.

I 2022 ble det som kjent registrert en betydelig nedgang i søkingen til barnehagelærerutdanningen.

En vedvarende nedgang i søkingen til utdanningen kan gjøre det vanskeligere å nå målene som er satt for andel barnehagelærere i barnehagen, erkjenner Brenna, men hun skriver også at: «nedgang i ett enkelt år er ikke tilstrekkelig grunnlag for å innføre en ordning nå».

Kunnskapsministeren minner ellers om at barnehagelærere med 60 studiepoeng samisk omfattes av ordning for nedskriving av inntil 50.000 kroner av studielånet.

Noen vil gå enda lenger

Av innspillene Utdannings- og forskningskomiteen har fått, kan man lese at både KS, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet stiller seg positiv til sletting av studielån for barnehagelærere.

Men blant partiene på Stortinget er meningene delte.

Både Høyre og Frp peker i likhet med statsråden på kostnader, mens SV og Rødt tar til orde for sletting av studielån for flere grupper, deriblant barnehagelærere.

Forslaget om sletting av studielån, ble ikke med i komiteens tilrådning til Stortinget. Trolig ligger det dermed an til at Venstre, SV og Rødt stemmer for en variant av et forslag som innebærer sletting av studielån for barnehagelærere. MDG, KrF og Pasientfokus er ikke representert i komiteen – så det er uklart hvordan disse stiller seg. Uansett skal det mye til for at forslaget får flertall.

Stortingsbehandling av saken, er planlagt tirsdag 31. januar.

Powered by Labrador CMS