Når kapasitetsutfordringen nå er løst, er neste utfordring å løfte kvaliteten ytterligere og utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene, står det i invitasjonen til seminaret.
Når kapasitetsutfordringen nå er løst, er neste utfordring å løfte kvaliteten ytterligere og utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene, står det i invitasjonen til seminaret.

Inviterer til seminar om kvalitetsutvikling i private barnehager

Hvilke rammebetingelser må til for å sikre kvalitetsutvikling i private barnehager? Det er et av spørsmålene som skal debatteres under et barnehageseminar i regi av NHO og Abelia i Oslo neste uke.

Publisert

Tirsdag i neste uke, 19. november, arrangerer NHO, Abelia og noen av barnehagekjedene seminar i Næringslivets hus.

– Hensikten med seminaret er å samle fagmiljø, politikere og andre interesserte til å diskutere hvordan sektoren kan utvikles videre og å øke kunnskapen og gjensidig forståelse for sektorens muligheter og utfordringer, sier Børre Andreassen på vegne av Gnist barnehager, en av arrangørene. 

Når kapasitetsutfordringen nå er løst, er neste utfordring å løfte kvaliteten ytterligere og utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene. Hvordan påvirker det nye lovforslaget for private barnehager, som Regjeringen har signalisert at den legger frem ved årsskiftet, muligheten for innovasjon, kvalitetsutvikling og valgfrihet?

Hva mener barnehageaktørene, forskerne og politikerne skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjellene? Hva sier norsk og internasjonal forskning? Hvordan jobber barnehagekjedene for økt og jevnere kvalitet? Hvilke rammebetingelser må være på plass for videre kvalitetsutvikling? Hva foreslår private barnehager, forskere og politikere av tiltak og løsninger? Vi har invitert representanter fra Regjeringen og Stortinget, samt forskere og ulike aktører som driver barnehager til å være med og diskutere disse viktige spørsmålene, står det i invitasjonen

Kristin Clemet fra Civita deltar, og hun skal dra deltakerne gjennom historien fra barnehageforliket opp til i dag, og se på private barnehagers betydning for
norsk samfunnsliv og arbeidsliv sammen med representanter fra Utdannings- og forskningskomiten. I tillegg vil professor Ingunn Størksen fra Universitetet i Stavanger dra deltakerne gjennom norsk og internasjonal forskning på området. 

Politikerne er representert ved Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Martin Henriksen (Ap) fra Utdannings- og forskningskomiteen, samt Åshild Bruun-Gundersen (FrP), medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Fra barnehagene kommer blant andre Eli Sævareid (Trygge Barnehager),  Tone Rollve og Hans Jacob Sundby (Læringsverkstedet), Mari Fagerheim (Espira), Kristin Voldsnes (Norlandia Barnehagene) og Jørgen Kjørven (Småtjern naturbarnehage).

Seminaret avsluttes med en samtale mellom forskere og politikere.

Powered by Labrador CMS