Sarpsborg kommune gjennomførte et omfattende økonomisk tilsyn i de private barnehagene i 2020.
Sarpsborg kommune gjennomførte et omfattende økonomisk tilsyn i de private barnehagene i 2020.

Tilsyn: Mener kommunen har forsømt veiledningsplikten

Skogro barnehage i Sarpsborg vil ikke betale kravet fra kommunen på 16,4 millioner kroner etter tilsynet i 2020.

Publisert

Barnehage.no har tidligere omtalt tilsynssaken i Sarpsborg kommune, som i 2020 gjennomførte et omfattende økonomisk tilsyn hos de private barnehagene i kommunen.

I mai i fjor vedtok kommunen å kreve tilbakebetalt drøyt 16,4 millioner kroner av tilskuddene barnehagen har mottatt i fireårsperioden 2015-2018, skriver Sarpsborg Arbeiderblad (krever innlogging).

Eier av barnehagen, Tonny Laage, mente at det bare var grunnlag for å kreve tilbakebetalt drøyt 116.000 kroner, men har vært villig til å betale tilbake drøyt 300.000 kroner. Gjennom barnehagens advokat Ronny Rosenvold ble kommunens vedtak påklaget til Statsforvalteren i Oslo og Viken som fikk saken oversendt 3. september. Statsforvalteren skulle ha avgjort saken allerede før årsskiftet, men avgjørelsen har blitt utsatt flere ganger og nå er den skjøvet på helt til utgangen av september i år, ifølge avisen.

Nå har barnehageeieren via sin advokat kommet med et nytt innspill, der han hevder at kommunen har forsømt sin veiledningsplikt.

Hvor det blir konstatert brudd på barnehageloven må kommunens manglende overholdelse av veiledningsplikten få betydning for om det er riktig å kreve tilbakebetalt tilskudd. Det minnes i denne sammenheng om at Skogro har vært bistått av regnskapsfører og revisor, og ingen har avdekket feil ved kostnadene til barnehagen. Når Sarpsborg kommune praktiserer en avvikende tolkning av barnehageloven må man forvente at dette blir tydelig kommunisert. Kommunen hadde foranledning til å veilede barnehagen om de feil kommunen mener løpende skal være begått i perioden 2015-2018, da kommunen gjennom BASIL har hatt full innsikt i barnehagens kostnader, skriver Rosenvold blant annet til Statsforvalteren, ifølge avisen, og legger ansvaret for feilene barnehagen har begått over på kommunen.

– Kommunen kan ikke se at det har vært gjort feil i saksbehandlingen i dette tilsynet, heller ikke at kommunen har forsømt sin veiledningsplikt gjennom tilsynet slik det hevdes, svarer advokat Nanna Aaby i Sarpsborg kommune til avisen.

Powered by Labrador CMS