Sarpsborg kommune jobber med et omfattende økonomisk tilsyn i de private barnehagene.
Sarpsborg kommune jobber med et omfattende økonomisk tilsyn i de private barnehagene.

Kommunen vurderer å kreve 16,6 millioner kroner tilbakebetalt fra barnehage

Sarpsborg kommune vurderer nå å kreve tilbakebetalt 16,6 millioner kroner fra eieren av en barnehage etter brudd på bestemmelsene i barnehageloven. Torsdag ettermiddag ble saken også politianmeldt.

Publisert

Det Sarpsborg Arbeiderblad som melder dette. (For abonnenter)

Som barnehage.no tidligere har omtalt, har Sarpsborg kommune gått i gang med et omfattende økonomisk tilsyn hos de private barnehagene i kommunen. Blant annet hos Skogro barnehage.

- Kommunen har hatt lite tradisjon for å gjennomføre akkurat dette økonomiske tilsynet da det er svært krevende. Dette er det første gang Sarpsborg gjør, og vi har derfor valgt ekstern bistand for å gjennomføre tilsynet. I og med at det er første gang Sarpsborg gjennomfører et slikt tilsyn ble det gjort et tilfeldig utvalg av barnehager denne første gangen. Skogro barnehage var en av disse, sa assisterende direktør oppvekst, Elisabeth Grønberg Langvik da.

Tilsynet hos Soltun gårdsbarnehage, Hannestad barnehage og Kulås barnehage ble gjennomført uten at det ble avdekket lovbrudd.

Nå har kommunen gjennomført tilsynet hos Skogro Barnehage, og ifølge Sarpsborg Arbeiderblad skal kommunens gjennomgang ha vist at barnehageeieren skal ha belastet driften av barnehagen med en ferieleilighet i Tyrkia som er brukt av han og familien. Barnehagen skal også ha blitt belastet for en BMW X5 som barnehageeieren skal ha brukt privat.

Tilsynet er gjennomført med ekstern bistand fra PricewaterhouseCoopers (PwC).

Gjennom sin advokat, Ronny Rosenvold, tilbakeviser barnehageeieren det aller meste av påstandene og kravet fra Sarpsborg kommune. Han opplyser videre at de ikke er gjort kjent med en anmeldelse, annet enn gjennom media. Eieren sier også at de ikke har noen kommentar, bortsett fra at de stiller seg uforstående til at kommunen har valgt å anmelde saken. Han sier videre til avisen at barnehagen er av den oppfatningen at selskapets utgifter til enhver tid har vært disponert slik at de har kommet barna i barnehagen til gode. Leiligheten i Tyrkia skal være solgt, og salgsinntektene er tilbakeført barnehagen.

I tillegg til anmeldelsen, har kommunen har nå varslet krav om tilbakebetaling av 16,6 millioner kroner. Kommunen opplyser til avisen at kravet til slutt kan bli høyere, nærmere bestemt over 30,6 millioner kroner. Årsaken er at kommunen så langt ikke har krevd tilbakebetaling for vesentlig lavere personalkostnader.

– Forholdene som er avdekket er det eieren av barnehagen som har stått for. Vi har ingen indikasjoner på at det er dårlig kvalitet i barnehagen, sier assisterende direktør på oppvekst i kommunen, Elisabeth Grønberg Langvik til Sarpsborg Arbeiderblad.

Powered by Labrador CMS