Sametingsrådet har bevilget penger til språkprosjekt i Alta-barnehage.
Sametingsrådet har bevilget penger til språkprosjekt i Alta-barnehage.

Sametingsrådet bevilger 300.000 kroner til språkprosjekt i barnehage

– Det er viktig at barnehagebarn får samisk språkstimulanse i så tidlig alder som mulig, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Publisert

Holmen gårds- og naturbarnehage i Alta kommune ønsker å bli en barnehage som jobber for å implementere og utvikle barns møte med samisk språk og kultur. Nå får de 300.000 kroner fra Sametingsrådet til språkprosjektet sitt, opplyser rådet i en pressemelding.

– Det er gledelig at Sametinget kan fortsette å være bidragsyter til å styrke samiske barns språkutvikling. Det er viktig at barnehagebarn får samisk språkstimulanse i så tidlig alder som mulig, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i pressemeldingen.

I 2017 fikk barnehagen tilskudd til prosjektet «Språkressurs». Målet var å gi de samiske barna samiskspråklig støtte i daglige aktiviteter og lek i barnehagen, og gi kjennskap til samisk kultur og samisk språk til alle barna i barnehagen. Prosjektmidlene ga barnehagen mulighet til å ansette en samisktalende ressurs i 50 prosent stilling.

Prosjektet har vært vellykket, opplyses det i pressemeldingen. I tilbakemeldinger fra foreldrene i barnehagen, sier blant annet en av foreldrene at barnet bruker mer samisk hjemme de dagene den samisktalende språkressursen har vært i barnehagen.

I barnehagens nye prosjekt i 2020 «Videreførelse av samisk språkprosjekt», vil de endre kulturen i barnehagen slik at samisk kultur og det samiske språket blir en del av barnehagens hverdag. Barnehagen skal ansette en samisktalende ressurs i 100 prosent stilling, som skal arbeide med barnegruppa, vurdere arbeidet opp mot relevant teori, dokumentere arbeidet og veilede personalet.

Sametingsrådet bevilger penger til dette prosjektet fra tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager.

Powered by Labrador CMS