Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Gunn Karin Gjul (Ap).
Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Gunn Karin Gjul (Ap).

Reagerer på faktafeil og «verbale bakholdsangrep»: – Svært lite tillitvekkende

PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup ser ikke bort fra at statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) upresise uttalelser om kjedetilknytning kan være et uttrykk for bevisst feilinformasjon fra regjeringens side. Slik svarer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Det var under et frokostseminar i regi av forskningsstiftelsen Fafo at Gunn Karin Gjul uttalte at mer enn halvparten av norske barnehager nå er eid av de 3-4 største konsernene – til tross for at offisiell statistikk viser at de fem største kjedene eier 22 prosent av landets private barnehager.

En uttalelse statssekretæren beklaget etter at Barnehage.no tok kontakt. Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Jørn-Tommy Schjelderup, godtar ikke uten videre den unnskyldningen.

– Det er svært lite tillitvekkende når statssekretæren i Kommunal- og distriktsdepartementet enten er totalt uvitende om det hun uttaler seg om i offentligheten, eller bevisst fordreier virkeligheten, sier han.

Frykter brudd med forliket

– Uttalelsene føyer seg dessverre inn i rekken av feilinformasjon fra regjeringen som PBL reagerer sterkt på. Gjennom enten å bruke feilaktige eller gamle og utdaterte tall, later det til at regjeringen bereder grunnen for et grovt brudd med barnehageforliket, en av historiens mest vellykkede velferdsreformer. Vi synes det er verdt å merke seg at regjeringen er nødt til å tegne karikerte og misvisende bilder av sektoren i et forsøk på å legitimere egen politikk, fortsetter Schjelderup.

Han stopper ikke med det.

– Ønsket om å etablere et narrativ om at konsernene sluker de små, synes større enn viljen til å sette seg inn i hva som er realitetene. Vi er også svært opptatt av å sikre mangfoldet både av tilbud og eiere i barnehagesektoren. Vi er også bekymret for de mange som sliter med å holde hodet over vannet. Men vi mener at det går an å jobbe målrettet for å sikre gode rammebetingelser for alle aktørene, uten samtidig å tegne et grovt misvisende fiendebilde av deler av sektoren, sier Schjelderup.

– Verbale bakholdsangrep

– Det er sterk kritikk PBL kommer med. Har du andre eksempler som underbygger den?

– Kunnskapsministeren bruker påfallende ofte tall fra før innføringen av bemanningsnormen for å beskrive økonomien i sektoren, enda hun burde være vel kjent med at regnskapstall fra 2019, 2020 og 2021 viser en helt annen virkelighet. Jeg kan ikke se noen annen grunn til å bruke så gamle tall, enn at det passer hennes agenda, svarer Schjelderup.

Tydelig på at hans inntrykk av uttalelsene som har kommet fra regjeringshold den siste tiden, ikke er godt.

– Den slags retorikk hører mer hjemme på ytterste venstre fløy enn i et ansvarlig styringsparti som vi har oppfattet Arbeiderpartiet som. Mitt spørsmål til statsråd og statssekretær, er om de barnehagene som de utsetter for verbale bakholdsangrep, på noen som helst måte gir dårligere tilbud enn andre barnehager. Det har jeg så langt ikke sett noen dokumentasjon på. Barnehagene må måles på kvaliteten og innholdet på tilbudet til barn og foreldre, og der må vi stille høye krav til alle typer barnehager, helt uavhengig av eierskap og størrelse.

Slik svarer Brenna

Barnehage.no har bedt kunnskapsminister Tonje Brenna svare på kritikken, stilt konkrete spørsmål, og fått sitater per e-post.

– Hvorfor bruker du tall fra før innføringen av bemanningsnormen for å beskrive økonomien i private barnehager, i stedet for tall fra 2019, 2020 og 2021?

– Det er bredt dokumentert at private barnehager har vært mer lønnsomme enn andre private velferdstjenester. Det betyr at skattebetalernes penger har forsvunnet ut av barnehagene til eierne, gjennom eiendomssalg og andre kreative løsninger, skriver Brenna.

– Er regjeringen nødt til å tegne karikerte og misvisende bilder av sektoren for å legitimere egen politikk?

– Vi har et solid kunnskapsgrunnlag å bygge på når vi utformer og legitimerer vår barnehagepolitikk. Gjennom en rekke rapporter og utredninger de siste årene har vi fått et godt bilde av den økonomiske situasjonen til den private delen av barnehagesektoren. Vi har også god oversikt over utviklingen i eierstruktur de siste årene.

Kritiserer forgjengerne

Kunnskapsministeren benytter også anledningen til å opprettholde sin kritikk av forrige regjering, selv om den er blitt forsøkt tilbakevist. Kari-Anne Jønnes (H) reagerte for eksempel kraftig på påstanden om at Høyre har «gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager» og krevde at statsråden redegjorde for Stortinget.

– Høyre hadde åtte år med regjeringsmakt, og fem ulike kunnskapsministre. De sendte ut forslag på høring. Da høringen var ferdig, la de vekk eget forslag for å sende andre mer kjedebarnehagevennlige forslag på ny høring. De politiske handlingene uteble. Med åpne øyne lot de barnehagemilliardærene fortsette å bygge sine formuer med fellesskapets penger, uttaler Brenna nå.

– Etter fem måneder i regjering, la vi frem en pakke innstramninger, basert på samme rapporter som Høyre satt med. Nå er vi i gang med å gå gjennom hele finansieringssystemet for de private barnehagene. Vi vil legge frem en ny pakke med innstramninger neste år, fortsetter hun.

– Ingen kamp mot private

– Vi har ingen kamp mot private barnehager. Jeg vil ha private barnehager i Norge. Mitt mål er å sikre at de nesten 30 milliarder kronene som foreldre og fellesskapet betaler til barnehagene, går til barnas beste – ikke til profitt for eierne. Derfor er det viktig at vi tar tilbake kontrollen med barnehagene. Penger bevilget til barnehage skal ikke gå fra barn til børs, uttaler Brenna videre.

Hun vektlegger dermed i liten grad motargumentet hun har møtt i det offentlige ordskiftet etter at det ble kjent at Læringsverkstedets eiere flyttet til Sveits: At det er verdiøkning på eiendom, ikke barnehagedrift, som har gitt økonomisk gevinst for store barnehageeiere.

– Mitt spørsmål til statsråd og statssekretær, er om de barnehagene som de utsetter for verbale bakholdsangrep, på noen som helst måte gir dårligere tilbud enn andre barnehager, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup. Hva svarer du til det?

– I Norge er det blitt lett å være barnehagekonsern og vanskelig å være liten og enkeltstående privat barnehage. Da er noe grunnleggende galt. Derfor går vi nå gjennom finansierings- og styringssystemet for private barnehager, skriver kunnskapsministeren.

Powered by Labrador CMS