Kari-Anne Jønnes (H) reagerer på framstillingen til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).
Kari-Anne Jønnes (H) reagerer på framstillingen til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Steiler av statsrådens uttalelser: – Ganske friskt!

Kari-Anne Jønnes (H) krever at Tonje Brenna (Ap) svarer for påstanden om at Solberg-regjeringen har gjort det «lett å bli rik på å drive private barnehager».

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Brenna var raskt ute med å kommentere nyheten om at Læringsverkstedet-eierne Hans Jacob og Randi Sundby har flyttet til Sveits.

«Ny kraftig pakke»

Flyttingen ble første gang omtalt av Fagbladet tirsdag.

– Dette er ingen skatteflytting til Sveits. Mesteparten av vår virksomhet er utenlands. Vi driver barnehager i ti land på tre kontinenter, så for oss er det naturlig å følge med den utenlandsveksten, og vi kommer til å bo i ulike land og på ulike steder i forbindelse med det, sa Hans Jacob Sundby da.

– Jeg registrerer at de flytter fra Norge akkurat mens regjeringen gjør kraftige innstramminger i de private barnehagene etter mange år der Erna Solberg og Høyre har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager, kommenterte Brenna til E24 onsdag.

I en kronikk i VG senere samme dag, gjentok hun samme budskap.

«Det er ikke rart at folk reagerer på ekteparet Sundby. Men først og fremst bør de reagere på politikerne som er ansvarlige for dette», skrev kunnskapsministeren, og forsikret at: «Vi vil komme med en ny kraftig pakke med innstramminger neste år og forslag til et nytt finansieringssystem».

– Direkte feil

Budskapet får stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) til å reagere.

– Jeg synes det er ganske friskt av statsråden det hun er ute og sier i E24 i går. Hun legger skylda på Solbergs regjering for å gjøre det «lett å bli rik på å drive private barnehager». Det er direkte feil, sier Jønnes.

Hun minner om at grunnlaget for politikken som har blitt ført på barnehagefeltet er barnehageforliket fra 2003.

– Høyre har lenge vært tydelig på at det trengs et barnehageforlik 2.0, fordi sektoren har endret seg siden det tidlige 2000-tallet. Solberg-regjeringen fikk på plass et nasjonalt tilsyn, som sikrer både mer åpenhet og kontroll med private barnehagers økonomi. Vi satte ned Velferdstjenesteutvalget, som slo fast at det ikke fantes såkalt «superprofitt» i private barnehager. I tillegg satte Solberg-regjeringen ned Storberget-utvalget. Vi har vært tydelige på at regelverket ville trenge flere tilpasninger fremover, men å legge skylda på Solberg-regjeringen for den fortjenesten det har vært mulig å skape, det er direkte feil.

Vil ha svar

Nå har Jønnes bedt om at Brenna svarer Stortinget på hva det var Høyre gjorde for å bidra til at noen skulle kunne berike seg. (Se hele spørsmålet her).

– For vi gjorde jo faktisk det motsatte, vi strammet jo inn.

Det var blant annet under Høyre-regjeringen at skjerpet bemannings- og pedagognorm kom på plass.

– Dere kom ikke så langt at dere fikk gjort noe med måten finansieringssystemet er innrettet på?

– Vi gjorde ikke det, men vi var klare på at det trengtes noen endringer, og satte i gang de prosessene som måtte til for å skaffe kunnskap. Så kom vi ikke lenger. Det er noen andre som sitter i regjering nå. Jeg synes måten kunnskapsministeren uttrykker seg på er ugrei.

– Hvordan da?

– Hun får det til å se ut som om vi gjorde aktive tiltak og vedtak for å gjøre det mulig å bli rik på private barnehager. Og hun har ikke noe sted tatt inn over seg at vi er enig i at det trengs endringer.

– Egentlig ganske skjør

Jønnes viser til at Høyre det siste året gjentatte ganger har sagt at barnehagesektoren har utviklet seg mye siden 2003, og at de veldig gjerne vil være med på forlik.

Men hun ser ikke spor av interesse hos regjeringspartiene for å få det til.

– Jeg blir egentlig lei meg hver gang jeg ser denne typen oppslag. For barnehagesektoren er egentlig ganske skjør. Den er så variert og sammensatt, og det er det vi liker med den. De grepene Støre-regjeringen vil gjøre, rammer først de små og ideelle barnehagene som ikke har muskler til å holde seg flytende over lang tid, sier hun.

– Jeg synes ikke den måten å framstille en hel sektor på er riktig, hvis vi skal rekruttere flere til å ta barnehagelærerutdanning, og bidra til at barnehager drives over hele landet. Jeg håper regjeringen lytter til en sammensatt sektor som vi alle er glad i, og at det er mulig å få til et bredt forlik, gjentar Jønnes.

– Alle er enige

– Mener du at grepene Brenna til nå har gjort og varslet, ikke har vært endringer til det bedre?

– Hvis vi skal lytte til sektoren, så har både de ideelle og de små enkeltstående barnehagene vært tydelige i sine innspill, både til endringene i barnehageloven i juni, og i statsbudsjettet nå i høst. De trenger stabile og forutsigbare rammevilkår. De vil at vi ser på helheten. De innstrammingene som nå er gjort, gjør det mest vanskelig for de barnehagene som regjeringen er opptatt av å ta vare på, svarer Jønnes.

– Jeg skulle ønske regjeringen var mer opptatt av hvordan vi kan ta vare på barnehagesektoren. Alle er enige om at vi trenger gode barnehager, og alle er enige om at penger som går til barnehager, skal brukes til barnas beste, fortsetter hun.

– Vi har sett eksempler på at kommuner kjøper opp private barnehager. Er det fornuftig bruk av fellesskapets penger? I stedet for å henge seg opp i noen få, og skjære alle over en kam, bør vi tenke på hvordan vi tar vare på en variert barnehagesektor. Ta vare på små og ideelle barnehager, ikke først og fremst ramme private. Som regjeringen holder på nå, vil de ramme alle, selv de barnehagene de har uttalt at de ønsker.

Overrasket

Jønnes sier inntrykket som nå skapes av privat barnehagesektor, ikke er et inntrykk hun som mamma eller politiker kjenner seg igjen i.

– Og jeg tror det er mange som er enige med meg i det.

– Har du noen formening om at utspillet kommer på et tidspunkt der regjeringspartiene sliter på meningsmålingene, og mens det pågår en arbeidskonflikt i privat barnehagesektor?

– Jeg har ingen formening om arbeidskonflikten.

Powered by Labrador CMS