Ap-politiker serverte grove feil på frokostseminar

«Det vi ser nå er at det er 3-4 store konsern som eier flesteparten av de private barnehagene», sa statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap), under et Fafo-seminar onsdag morgen. Det er langt fra riktig.

Publisert Sist oppdatert


Offisiell statistikk viser tvert imot at 78 prosent av de private barnehagene er utenfor de fem største kjedene. Ifølge Utdanningsdirektoratet definerer 6 av 10 seg i det hele tatt ikke som del av en kjede eller et konsern.

– Når det gjelder barnehagesektoren kommer det veldig mange påstander som er direkte feil, og det tror jeg egentlig at politikerne også vet, sa konsernsjef i Norlandia Health & Care Group AS, Yngvar Tov Herbjørnssønn, da det ble hans tur til å snakke onsdag.

Avkommersialisering

Tema for dagen var konkurranseutsetting av velferdstjenester, og hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Frokostseminaret ble streamet på Fafos Yotube-kanal, og opptaket er tilgjengelig i videovinduet i toppen av saken.

Gjul, som er statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, innledet med å begrunne hvorfor den nye regjeringen og samarbeidspartner SV ønsket å sette ned det såkalte «Avkommersialiseringsutvalget». Et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Deriblant barnehager.

– Regjeringa har ofte blitt beskyldt for at vi på en måte lar oss styre av SV på dette, og at dette egentlig er SV sitt prosjekt. Men Hurdalsplattformen er jo også ganske tydelig på at man ønsker å ha en betydelig strengere kontroll på de kommersielle aktørene, sa Gjul.

Med andre ord plasserte hun regjeringen helhjertet bak utvalget, som SV fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene sist høst. Hun antydet at dette nok var klarere tale fra en rødgrønn regjering enn tidligere. Begrunnet nye formuleringer med utviklingen siden tidlig på 2000-tallet «hvor bildet var helt annerledes». Og brukte barnehagesektoren for å illustrere.

Erfaren politiker

– Da vi tok den store dugnaden for å få til full barnehagedekning, så var det den lille førskolelæreren som startet sin egen arbeidsplass. Det var foreldredrevne barnehager. Det var veldig mange små private aktører som drev innenfor sektoren. Det har forandret seg. I dag er det de store aktørene som har tatt over barnehagesektoren. De små er det veldig få igjen av, sa Gjul – før hun fulgte opp argumentasjonen for kraftige innstramminger med blant annet uttalelsen som er gjengitt i ingressen.

Det er ikke i tråd med opplysningene Utdanningsdirektoratet formidler i det nylig publiserte «Utdanningsspeilet 2022», som er direktoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge:

«Til sammen utgjør barnehagene i de fem største kjedene 22 prosent av alle de private barnehagene. Det innebærer at flertallet av de private barnehagene er enkeltstående eller tilhører konsern med kun et fåtall barnehager.»

Gunn Karin Gjul 20 år bak seg som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Før hun ble utnevnt til statssekretær, ledet hun samfunnspolitisk avdeling hos Fagforbundet.

Statssekretæren beklager

Torsdag skriver Gjul følgende i en e-post til Barnehage.no:

– Jeg ser at denne uttalelsen var upresis, og det beklager jeg. Det er viktig at diskusjonen er faktabasert, derfor er jeg glad for at dere korrigerer meg.

På spørsmål om hvor hun har sine tall fra, viser hun til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!», hvor det refereres tall fra Telemarksforskning.

De forteller at andel barnehageplasser i kjeder var på 51,5 prosent i 2017, og at andel plasser i de fem største kjedene var 32,4 prosent samme år. Hvilket var en økning på henholdsvis 6,6 og 9,1 prosentpoeng siden 2013.

Det skal imidlertid sies at flertallet av eierselskapene som i dette tallmaterialet er kategorisert som kjeder, består av to barnehager med samme eier.

De fem største kjedene hadde uansett vokst fra 407 til 586 barnehager.

– Storberget-utvalget viser til at dersom den prosentvise veksten fortsetter, slik den gjorde fra 2013 til 2019, vil halvparten av de private barnehagene være eid av de fem største kjedene i 2029, skriver Gjul.

– Jeg mener de interessante tallene er hvor mange barnehageplasser som er knyttet til barnehagekjedene. Det er det som gir det beste bildet, og som viser hvor sterk posisjon disse kjedene har i barnehagesektoren, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS