– Det er ikke private barnehageleverandører som er utfordringen, sier Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).
– Det er ikke private barnehageleverandører som er utfordringen, sier Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Skuffet over budsjettforlikets innhold: – Vi synes det er feil prioritering

Budsjettavtalen som regjeringen har inngått med SV, varsler blant annet et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Publisert Sist oppdatert

Det var mandag ettermiddag, etter forhandlinger som hadde dratt ut i tid, at regjeringspartiene Ap/Sp og SV ble enige om en avtale som sikrer stortingsflertall for statsbudsjettet 2022.

Fikk gjennomslag

Noe av det SV fikk gjennomslag for, var knyttet til private aktørers rolle i velferden, deriblant et utvalg partileder Audun Lysbakken flagget da forhandlingene startet.

Det ble flyttet på store pengesummer, sammenlignet med både budsjettforslaget Solberg-regjeringen opprinnelig la fram, og endringene Ap/Sp først foreslo. Men tilsynelatende lite på barnehagefeltet.

Kuttene i tilskudd til private barnehager ser ut til å bestå.

I avtaleteksten er det imidlertid varslet flere endringer som kan få konsekvenser for framtidens barnehagesektor (se lista lenger ned i saken). Som:

«Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.»

– Feil prioritering

PBL-direktør Anne Lindboe er skuffet over de varslede endringene.

– Vi synes det er feil prioritering fra regjeringen. Det er ikke private barnehageleverandører som er utfordringen i dag. Utfordringen er den store forskjellen man har i kvalitet mellom forskjellige barnehager. Hvis målet skal være å skape best mulig barnehager for barna og også sørge for at ressursene blir brukt klokest mulig, burde man heller sette ned et utvalg som ser på hva man kan gjøre for å utjevne kvalitetsforskjellene, sier Lindboe til barnehage.no.

– Det er ingenting som tyder på at forskjellene i kvalitet har noe med eierskap å gjøre eller at én type eierskap gir bedre kvalitet enn andre typer eierskap. Vi har mange gode ideelle barnehager, kommunale barnehager og aksjeselskap, både små og store, fortsetter hun.

– Betydelig risiko

Lindboe tror det store mangfoldet av barnehager er mye av årsaken til at man i dag har en barnehagesektor hvor foreldrene er svært fornøyde.

– Å tenke at man skal utfase alle private barnehager som ikke er ideelle vil for det første medføre en betydelig risiko for forringelse av kvalitet, og mindre valgfrihet og mangfold i sektoren. Det vil bety at foreldre risikerer å miste barnehager de er glade i fordi de har feil eierskap. Man vil også risikere at det blir veldig dyrt, for det er stor sjanse for at kommunene må ta over ansvaret for mange av de barnehagene man ikke lenger ønsker velkommen, sier Lindboe.

– Overskuddene i sektoren er allerede marginale. Driftsmarginen er på snaue to prosent i snitt og de marginene må nesten være der for at man skal kunne drifte bærekraftig over tid og investere i virksomheten, legger hun til.

– Veldig lei meg

Lindboe sier hun ikke er særlig overasket over punktene som har kommet inn i budsjettavtalen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid.
NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– SV har vært tydelig på at dette er noe de har ønsket seg, men det er et litt skuffende fokus fra regjeringens side. Ap og Sp har gitt uttrykk for at gode barnehager for barn er det viktigste. Vi mener at det foreslåtte utvalget ikke vil løse kvalitetsutfordringene i sektoren.

Lindboe er ikke alene om å reagere.

– Jeg er veldig overrasket og veldig lei meg for at de kommer opp med dette nå, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til NRK.

Han sier Norge aldri hadde klart full barnehagedekning uten godt samarbeid med de private, at man ikke hadde klart å håndtere pandemien like godt uten samarbeid med de private, og at vi ikke vil klare velferdsutfordringene som ligger foran oss uten private aktører.

Budsjettavtalens barnehageinnhold

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV er det særlig fem punkter under kapittelet velferd som omfatter barnehagesektoren:

  • Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, og utrede hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner.
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd.

Kilde: Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS