Høye kraftpriser har preget vinteren 2021/2022.
Høye kraftpriser har preget vinteren 2021/2022.

Vil hjelpe private barnehager med strømregningen

Fremskrittspartiets landsmøte ba i helgen stortingsgruppen om å arbeide for at private barnehager får tilført ekstra statlige midler som kompensasjon for de høye strømutgiftene.

Publisert

– De ekstraordinære strømprisene rammer private barnehager like mye som alle andre i det norske samfunnet. Mens kommunale virksomheter ofte kommer innunder ulike former for hjelp, så har de private barnehagene blitt helt glemt. Det er verken riktig eller rettferdig, derfor krever Frp en ekstraordinær støtte for de private barnehagene, sier Himanshu Gulati, som er partiets medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, i en pressemelding.

Han mener at Frp sitt forslag om en makspris på 50 øre ville hjulpet både private barnehager og alle andre innbygger og virksomheter på lik måte, men mener at en spesialstøtte til private barnehager er helt nødvendig så lenge andre løsninger ikke er på plass.

Gulati trekker blant annet fram skjevheten som ligger i at de private barnehagene får beregnet tilskudd basert på de kommunale barnehagenes regnskap to år tilbake.

Han får støtte av Lone Kjølsrud, som i tillegg til å være lokalpolitiker i Lillestrøm og medlem av Frps sentralstyre er pedagogisk leder med lang erfaring fra både private og kommunale barnehager. De var begge til stede på Frps landsmøte på Gardermoen denne helgen, og pådrivere for resolusjonen som ble vedtatt der.

– Vi brenner oppriktig for mangfoldet av barnehager. Foreldre har ulike grunner til å velge som de gjør, og da må vi som politikere legge til rette for gode vilkår når det trengs, sier Kjølsrud.

– Frp har alltid vært på de private barnehagene sin side, helt siden Frp var med og tok initiativ til barneforliket for tjue år siden. I motsetning til mange av de andre politiske partiene, ønsker vi å fremdeles og å faktisk gi de private barnehager de samme økonomiske forutsetningene som de offentlige barnehagene, avslutter Himanshu Gulati.

Himanshu Gulati og Lone Kjølsrud har vært pådrivere for at Frp nå krever ekstraordinær strømstøtte til private barnehager.
Himanshu Gulati og Lone Kjølsrud har vært pådrivere for at Frp nå krever ekstraordinær strømstøtte til private barnehager.

Resolusjonen

Følgende resolusjon ble vedtatt under Fremskrittspartiets landsmøte 2022:

Hjelp private barnehager med strømregningen!

Fremskrittspartiet har en lang og stolt tradisjon med å verne om de private tilbudene til våre yngste innbyggere. Statlig direkte finansiering av private barnehager er Fremskrittspartiet sin politikk. Valgfrihet er et hedersord i vårt partis vokabular!

Private barnehager dekker et stort behov og er avgjørende for at Norge har full barnehagedekning. I dag går halvparten av landets 300 000 barnehagebarn i en privat barnehage. Undersøkelser viser at de private barnehagene både har noe høyere brukertilfredshet og lavere sykefravær enn de kommunalt eide barnehagene.

I lys av de høye strømprisene som både privatpersoner og bedrifter opplever i vinter, samt vedtatte hjelpepakker til privatpersoner og landbruket, mener Fremskrittspartiet at staten også må hjelpe de private barnehagene med å betale de ekstraordinært høye strømregningene denne vinteren. Det offentlige kan forvente store ekstrainntekter ved utbytte fra sine eierposter i kraftselskap som følge av den høye strømprisen vi opplever nå. Staten tar samtidig inn ekstraordinært store inntekter på elektrisitetsavgift og mervediagift på grunn av den høye strømprisen.

Utgifter som blir påført de private barnehagene vil først bli kompensert to år etter at kostnadene har påløpt. Det toårige etterslepet i tilskuddsberegningene fra kommunen er en utfordring. I rapporten fra Storberget-utvalget, vil de også gi enda mer kommunal kontroll over utbetalingene til de private barnehagene ut ifra egne vurderinger og kommunens økonomi.

Da strømprisen i tillegg er en følge av uansvarlig statlig symbolpolitikk med et overforbruk av vår fornybare vannkraft og statlige midler til elektrifisering av oljeplattformene på norsk kontinentalsokkel, er det helt rimelig at private barnehager, som ikke har muligheter til høyere inntekter, skal få kompensert disse ekstrautgiftene til oppvarming og annet nødvendig forbruk.

FrP ønsker likebehandling og valgfrihet, og vil derfor å styrke de private barnehages mulighet til å drive gode og tilpassede pedagogiske tilbud for opp imot halvparten av norske barnehagebarn og deres familier.

Landsmøtet i Fremskrittspartiet ber derfor stortingsgruppen om å arbeide for at private barnehager får tilført ekstra statlige midler som kompensasjon for de høye strømutgiftene.

Powered by Labrador CMS