Kun en liten andel av barnehagelærere oppgir å få tatt ut tiden de hadde avsatt til planleggingstid.
Kun en liten andel av barnehagelærere oppgir å få tatt ut tiden de hadde avsatt til planleggingstid.

– Bekrefter bemanningskrisen i barnehagene

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er særlig bekymret for enkeltbarn som trenger ekstra oppfølging, når barnehagelærere ikke opplever å ha tid nok til planlegging.

Publisert Sist oppdatert

– Dette betyr rett og slett at barnehagene ikke får tid nok til å gjøre jobben sin skikkelig. Undersøkelsen bekrefter bemanningskrisen i barnehagene, sier Handal om resultatene Utdanningsforbundet publiserte sist uke.

Rapporten «Når plantid bare er en plan» baserer seg på en spørreundersøkelse sendt ut til nær 11.500 barnehagelærere som er medlemmer av Utdanningsforbundet og som jobber innenfor KS-området.

Av disse valgte cirka 4600 å svare, hvilket gir en svarprosent på 40,3.

Noen av resultatene

Blant de som svarte, var det kun 13 prosent som oppga at de som regel alltid fikk tatt ut tiden de hadde avsatt til planleggingstid, hvilket ut fra tariffavtalen skal være minst 4 timer per uke.

Undersøkelsen viser også at:

  • Hver fjerde barnehagelærer sjelden eller aldri får tatt ut planleggingstiden.
  • Utilstrekkelig bemanning oppgis som fremste årsak til at barnehagelærerne ikke får tid nok til å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet. Sykefravær er hyppigst oppgitte grunn, så at det vurderes som uforsvarlig å gå fra avdeling.
  • Barnehagelærere som har ansvar for å finne tid til planlegging selv, er de som i minst grad får tatt ut planleggingstiden, mens sjansen øker med graden av styrers tilrettelegging.
  • Tre av fire rapporterer at omfanget av arbeidsoppgaver som ikke er direkte arbeid med barn har økt de siste fem årene.
  • To av tre barnehagelærere svarer at de bruker fritiden sin til å planlegge det pedagogiske innholdet i barnehagen, fordi de ikke fikk tatt ut plantiden i ordinær arbeidstid.
  • 29 prosent ser for seg å slutte i løpet av 1-3 år. Størst er denne andelen blant de under 40 år.
  • På spørsmål om hva som må til for at de skal stå lengst mulig i jobb oppgir 91 prosent økt grunnbemanning. 68 prosent svarer bedre lønn.

– Barna som rammes

– På grunn av for lav bemanning, blir barnehagelærere tvunget til å prioritere bort arbeid som skaper en meningsfull og innholdsrik hverdag for barna. Og det er barna som rammes. Jeg er særlig bekymret for hvordan dette går ut over enkeltbarn som trenger ekstra oppfølging, sier Handal i en artikkel på Utdanningsforbundets nettsider.

Han sier også at han forstår at det er vanskelig å se for seg å bli lenge i yrket, når en ikke får tatt i bruk pedagogisk kompetanse og ser at en «ikke får gitt barna det tilbudet de har krav på og trenger» .

Powered by Labrador CMS