Venstres Abid Q. Raja.
Venstres Abid Q. Raja.

Vil teste ut gratis barnehage for lavinntektsfamilier

Venstre vil ha de to kommunene Drammen og Skedsmo med i et forsøk der familier med lav inntekt får gratis barnehage og SFO.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Romerikes Blad.

I Venstres alternative statsbudsjett for 2017 foreslås det økte bevilgninger på rundt to milliarder kroner til tiltak som dreier seg om tidlig innsats.

Partiet vil blant annet utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen. De foreslår også å bevilge 40 millioner kroner til en prøveordning med gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier i Drammen og Skedsmo. Dette forslaget blir brakt inn som en av partiets hjertesaker i budsjettforhandlingene med Høyre, FrP og KrF.

– Jeg gikk selv i barnehagen da jeg var liten. Hadde jeg ikke gjort det, ville jeg ikke lært norsk. Forskjellene i Norge øker, og det handler blant annet om barnehage og SFO for de minst ressurssterke familiene. Det er de som bruker disse tilbudene minst, og det er for dem effekten ville vært størst, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V), ifølge Romerikes Blad.

Raja mener gratis barnehage og SFO vil ha en utjevnende virkning over tid for dem med lavest inntekt. Han sier til Drammens Tidende at han har god tro på at forslaget går igjennom i budsjettforhandlingene.

Administrerende direktør for PBL, Arild Olsen, støtter Venstre fullt ut i saken.

– Å teste gratis barnehage for lavinntektsfamilier er et meget godt forslag, sier Olsen til barnehage.no, og håper Venstre mottar bred støtte i budjsettforhandlingene,

– Dette er viktig for dem som kommer dårligst ut av dagens makspris. Det er disse familiene som har mest bruk for barnehagen, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Venstre vil heve inntektsgrensen til 505.000 kroner, slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling.

Powered by Labrador CMS