Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Nå skal alle barn i kommunale Oslo-barnehager få en fast tilknytningsperson ved barnehagestart

Dette er et av kravene i den nye «Oslostandarden» som skal gjelde de kommunale barnehagene i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo innfører en ny «Oslostandard» for tilvenning i barnehagen. Formålet er å sikre alle barn i kommunale barnehager en god barnehagestart, opplyser byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Barna er svært sårbare i overgangen fra å være hjemme med foreldrene til å begynne i barnehage. Derfor er det viktig å skape et tillitsfullt og trygt forhold mellom voksne og barn i barnehagen. For å sikre dette mener vi det er viktig å ha noen minimumskrav som barnehagene må ha på plass, for vi har sett at det har vært litt ulikhet mellom barnehager. Noen barnehager gjør allerede dette på en utmerket måte, mens andre har hatt litt å gå på. Derfor ønsker vi å få på plass noen faste rutiner som skal gjelde alle de kommunale barnehagene, sier Tellevik Dahl til barnehage.no.

Saken ble først omtalt av Utdanning.

Fast tilknytningsperson

Den nye standarden skal blant annet sikre at alle barn som begynner i en kommunal barnehage i hovedstaden, får tildelt en fast tilknytningsperson i oppstarten.

– Når man får en fast voksen som har et særskilt ansvar for å følge med barnet, øker sjansen for at barnet raskere blir vant til en ny hverdag. Jeg tror det også vil oppleves tryggere for foreldrene å vite at det er én voksenperson som har et særlig ansvar for å påse at barnet opplever tilvenningen som trygg og omsorgsfull, sier byråden.

– Stilles det krav i standarden til hvem som skal være tilknytningsperson?

– Det bestemmer barnehagene selv. Vi skal kurse alle våre pedagogiske ledere i standarden. Dette er det satt av midler til og vi vil starte med opplæringen nå i høst, sier Tellevik Dahl.

Den nye standarden skal blant annet også sikre at foresatte får informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og hvorfor rutinene er slik, og at alle barn og foresatte blir invitert på besøk i barnehagen før oppstart.

– Vi er opptatt av at det er barnehagene som kjenner barna og de foresatte best, så de må selvfølgelig også gjøre sine tilpassinger for å skape trygghet og tillit opp mot hvert enkelt barn. Men noe skal altså være likt, sier byråden.

Letter tilvenningen

Småbarnsekspert May Britt Drugli er positiv til at byrådet i Oslo nå innfører et krav om at alle barn som begynner i byens kommunale barnehager skal få tildelt en fast tilknytningsperson i oppstarten.

– Jeg tror man gjør tilvenningen enklere for de yngste barna ved å la dem bli kjent med én person først, sier Drugli, som er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NTNU.

Små barn har stort behov for å kjenne på en trygghet i form av å være forankret i voksenpersoner, påpeker Drugli.

– Slik vi kjenner ettåringens kapasitet vil det å skulle knytte seg nært til fire nye voksenpersoner parallelt med å venne seg til alt det nye i barnehagen, bli vanskelig for dem, sier professoren.

– Jeg synes det er bra at man tar dette på alvor og tenker at ettåringen først skal få lov til å gjøre seg kjent med én kontaktperson. Når foreldrene er sammen med barnet i barnehagen den første tiden, kan barnet få mulighet til å utforske og gjøre seg kjent med denne ene voksne sammen med foreldrene sine. Når foreldrene ikke lenger er der sammen med barnet, vil barnet være forankret i en ny voksenperson, sier Drugli.

Hun mener det ikke er noen grunn til å bekymre seg over at barnet ikke skal bli godt nok kjent med de andre voksne på gruppen.

– Samværet i barnehagen vil gjøre at det ikke er noen grunn til å være redd for at barnet ikke skal bli kjent med de andre. Det blir de naturlig gjennom måltider, lek og gjennom at de ser de andre voksne på avdelingen, avslutter Drugli.

Ifølge Oslostandarden skal alle kommunale barnehager:

  • sette av god tid til tilvenning for alle barn
  • gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og hvorfor rutinene er slik
  • invitere alle barn og foresatte på besøk i barnehagen før oppstart
  • ha en tilknytningsperson ved oppstart for alle barn
  • ha tett dialog med barnas foresatte i tilvenningsperioden
  • gjennomføre en egen oppstartsamtale med alle foresatte og det skal arrangeres et felles foreldremøte for alle nye barn
  • tilrettelegge for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner og uansett alder

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS