DEBATT

PBL-direktør Anne Lindboe er ikke enig med Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) (til venstre) om at kjøpet av Nybyen barnehage er god butikk.
PBL-direktør Anne Lindboe er ikke enig med Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) (til venstre) om at kjøpet av Nybyen barnehage er god butikk.

Oslos «tvangskjøp» av privat barnehage gir mindre velferd for skattepengene

Når Oslo kommune blar opp 65 millioner kroner for å «tvangskjøpe» en privat barnehage, handler det om alt annet enn å gi innbyggerne mer velferd for skattepengene.

Publisert

Nybyen barnehage på Økern har stått klar til bruk siden januar 2019. Espira Kunnskapsbarnehagen, som eide barnehagen, fikk ikke tilsagn om driftstilskudd for barnehagen. Oslo kommune avslo høsten 2016 søknaden ettersom søkeren hadde et navn som sluttet med bokstavene AS.

Da saken ble innklaget for Fylkesmannen, argumenterte Oslo kommune med at kommunen ikke trengte denne barnehagen for å oppfylle barns lovfestede rett til barnehageplass. Kommunen mente åpenbart at det var bedre å tvinge familier i de nye boligkompleksene til å bruke barnehager i andre bydeler, enn å la Espira drive Nybyen barnehage.

Nå i mai – nesten ett og et halvt år etter at barnehagen sto klar til bruk – har flertallet i Oslo bystyre vedtatt å bruke 65 millioner kroner på å kjøpe barnehagen. Målet er å starte opp kommunal drift i løpet av høsten 2020.

Les mer: Oslo kommune blar opp 65 millioner kroner og kjøper barnehage fra Espira.

De styrende lokalpolitikerne fra Arbeiderpartiet og SV, som har kommentert salget, er åpenbart strålende fornøyd. «Alle penger vi bevilger til barn, skal gå til barn, og ikke privat profitt», sa Arvid Ellingsen (SV) i bystyredebatten.

Byråd for oppvekst og utdanning, Inga Marte Thorkildsen, sier til Nettavisen at dette er en «god økonomisk pakke for kommunen».

En god økonomisk pakke? Virkelig? Sånn kan man vel bare uttale seg når man forvalter andres penger.

Faktum er at bystyret i Oslo lar skattebetalerne bla opp betydelig mer for å holde en kommunal barnehage i drift enn om kommunen lar en privat aktør drive tjenesten.

En vesentlig årsak til dette er regelverket for dekning av pensjonskostnader.

Selv om de aller, aller fleste private barnehager tilbyr sine ansatte pensjonsytelser som er fullt ut konkurransedyktig med ordningene i offentlig sektor, har kommunene mye høyere pensjonskostnader i sine egne barnehager enn det de betaler til de private.

Kommunale barnehager rapporterte i 2018 en brutto pensjonskostnad på 17,9 prosent av lønnsgrunnlaget. Pensjonstilskuddet til private barnehager er på 13 prosent.

En god økonomisk pakke? Virkelig? Sånn kan man vel bare uttale seg når man forvalter andres penger.

Bare i Oslo sparer kommunen pensjonskostnader på anslagsvis 250 millioner kroner i året på at 16.000 av barnehageplassene i kommunen drives i privat regi.

I Oslo er i dag 57 prosent av barnehageplassene kommunale. Kommunen er i sin fulle rett til å ha et ønske om å øke andelen ytterligere.

Men ingen må tro at kjøpet på Økern handler om å gi mer velferd for skattepengene.

Et svært forsiktig anslag viser at det i løpet av en tiårsperiode vil koste skattebetalerne i Oslo cirka 23 millioner kroner mer å ha denne ene barnehagen i kommunal drift, enn om Espira fikk lov til å drive den.

Det finnes ingen indikasjoner på at private driver dårligere barnehager enn Oslo kommune. Private barnehager i Oslo har minst like høy bemanning, vesentlig lavere sykefravær, og litt mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager.

Med andre ord: For 23 millioner kroner ekstra får innbyggerne en barnehage som i beste fall er like bra som den ville vært med privat drift.

Powered by Labrador CMS