Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier at det er sjelden tilbakemeldingene fra medlemsbarnehage har vært mer entydig enn i denne undersøkelsen.
Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier at det er sjelden tilbakemeldingene fra medlemsbarnehage har vært mer entydig enn i denne undersøkelsen.

Private barnehager frykter konsekvensene hvis kommunene får mer kontroll

Forslag om å la kommunene selv få mer kontroll får ikke støtte fra PBLs medlemsbarnehager. Flere frykter nedleggelse.

Publisert

Som barnehage.no tidligere har omtalt, leverte Velferdstjenesteutvalget sin rapport 1. desember. Rapporten har vært på høring, og høringsfristen gikk ut 15. mars i år.

I rapporten foreslo utvalget blant annet en endring i finansieringssystemet for private barnehager. Målet med forslaget var at det på sikt vil kunne redusere utgifter for det offentlige.

I rapporten heter det blant annet:

«Forslaget om at kommunene skal få mer fleksibilitet finanseringen av private barnehager er sentralt. Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finanseringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune. Utvalget foreslår også en presisering av varigheten av tilskuddsfinansieringen slik den er regulert i dagens barnehagelov.»

PBL (Private barnehagers landsforbund) har i en fersk medlemsundersøkelse fått en klar tilbakemelding om at en slik kommunal kontroll verken vil være i barnas eller de ansattes interesse.

PBL har fått svar fra 841 av sine 2133 medlemsbarnehager. Og blant dem som svarte, representerer syv av ti enkeltstående barnehager, mens tre av ti er barnehager i konsern.

PBL har bedt barnehagene, på en skala fra 1 til 6 ta stilling til en rekke påstander, der 1 er «helt uenig» og 6 er «helt enig»:

Klar tilbakemelding

– Sjelden har tilbakemeldingene fra medlemsbarnehage vært mer entydig enn i denne undersøkelsen. Barnehagene, som har førstehånds erfaring med hvordan kommunene arbeider, har ingen tillit til at kommunene vil ivareta barnehagenes forutsetninger for å jobbe med kvalitet dersom de nasjonale reglene for finansiering skulle bli opphevet, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til egne nettsider.

Barnehagene har hatt muligheten til å komme med egne beskrivelser av hva de tror vil være konsekvensene av å la kommunene velge finansieringsform, finansieringsnivå og lengde på kontrakter med private barnehager i fritekstsvar. Og tilbakemeldingene er tydelig:

– Klarer ikke se hvordan forutsigbarheten for drift skal ivaretas med en slik organisering, skriver en barnehage.

En annen barnehageeier er klar på at de er avhengig av en sunn drift, penger til vedlikehold og forutsigbarhet:

– Dersom kommunen skal kunne bestemme hvor lenge vi får avtale om driftstilskudd vil det bli lite attraktivt å investere i nytt, ta opp lån for nødvendige utbedringer.

En tredje barnehage trekker fram at en slik ordning vil føre til store forskjeller mellom kommunene.

– Synes dette forslaget høres helt helt horribelt ut når kommunen med dagens system sliter med å tenke likeverdighet mellom egne og private barnehager, hvordan blir det da om det ikke blir noen føringer på dette? I en kommune som må spare mye fremover vet vi hvor det blir strammet inn.

Mens en fjerde barnehage frykter at en slik kommunal styring vil føre til at mange ser seg nødt til å legge ned.

– Dette blir kroken på døra for utrolig mange. Det vil også føre til at mange, de mest kompetente ansatte, i veldig mange barnehager slutter helt, de orker ikke å jobbe under så uforutsigbare forhold. Jeg personlig vil slutte så fort jeg kan som styrer. Jeg brenner for faget og for en sunn og kvalitativ god drift, men dette kan jeg ikke godta hvis det blir realitet.

Utvalg

I dette øyeblikket jobber et hurtigarbeidende utvalg, ledet av statsforvalter Knut Storberget, med finansieringssystemet av private barnehager. 15. juni skal utvalget være ferdig med arbeidet.

Utvalget ble satt ned som en følge av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Som barnehage.no tidligere har skrevet, har utvalget fått i mandat å beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. Det er også åpnet for at de kan komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, og det er nærliggende å tro at utvalget også har med seg momenter fra velferdstjenesteutvalgets rapport i sitt arbeid.

Powered by Labrador CMS