De fleste barnehagene har økte utgifter, men ikke alle opplever at regjeringens krisepenger kommer fram.
De fleste barnehagene har økte utgifter, men ikke alle opplever at regjeringens krisepenger kommer fram.

Ekstramidlene kommer ikke fram til barnehagene: – Alvorlig

Ni av ti barnehager har hatt økte kostnader som følge av koronapandemien. Kun halvparten av dem har fått dekket ekstrautgiftene. Det er resultatet av en undersøkelse barnehage.no har gjennomført blant landets barnehagestyrere.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har vært tydelige i veldig mange sammenhenger på at ekstrautgifter til smittevern skal kompenseres, og det gjelder også for eksempel vikarutgifter, som kommer som et resultat av høyt fravær fordi mange nå må holde seg hjemme med ganske lette symptomer.

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra talerstolen på Stortinget 14. oktober. Dette er et budskap som er gjentatt flere ganger, både før og etter. Og regjeringen har kommet med milliardoverføringer til kommunene.

Kommer ikke fram

Men en undersøkelse barnehage.no har gjort blant landets barnehagestyrere viser at pengene ikke kommer fram. Økte utgifter som ikke dekkes får konsekvenser. 31 prosent av barnehagene med økte kostnader, har vært nødt til å kutte. Mens en rekke barnehager gjør seg klare til å skru igjen pengekranen.

Kutt i vikarbruk, leker og materiell, og vedlikehold kommer langt opp på lista over ting det kuttes i.

Men også de ansatte må ta sin del av kuttene. Sosiale tiltak og kompetanseheving er også områder barnehager ser seg nødt til å kutte i.

I noen barnehager reduserer også styrer tiden vedkommende bruker til administrasjon, og jobber mer på avdeling – alt for å få kabalen til å gå opp.

Sprengt budsjett

Undersøkelsen vår er anonym, men det har vært mulig for barnehagene å komme med kommentarer.

- Vi er en kommunal barnehage og vikarbudsjettet er sprengt på grunn av korona. Kommunen har søkt om å få dekket sine utgifter fra staten, men det som overføres vil ikke dekke behovet på langt nær slik jeg har forstått. Jeg er deleier i privat bedrift også og der får vi ut fra søknad dekket tapte lønnsutgifter raskt. Jeg stiller spørsmålstegn ved statens håndtering av kommunenes økonomi samtidig som de pøser milliarder ut til private, skriver en styrer i en kommunal barnehage.

Mens styreren i en privat barnehage skriver :

- De kommunale barnehagene i vår kommune har ikke hatt noen ekstra kostnader knyttet til pandemien. Derfor får ikke vi noe heller.

En annen styrer skriver:

- Vi har fått beskjed om at det kommer i slutten av desember - ikke vet vi hvor mye, og det blir umulig å budsjettere med når det kommer så seint i året. Kommunale har kunnet bruke pengene fortløpende. Det har vært en risiko for oss å gjøre det samme, om vi ikke får pengene vi faktisk har brukt refundert.

Alvorlig

- Dette er veldig alvorlig.

Det sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barnehage.no når hun får presentert funnene.

- Kutt i vikarer og kompetansehevende tiltak er stikk i strid med det vi ønsker. Nemlig å sikre nok hender og fang, og kompetanseheving og kvalitetsutvikling i barnehagene.

Hun er klar på at regjeringen her har sviktet.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener kommunene ikke har fått nok midler til å bøte på alle ekstrautgiftene de har.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener kommunene ikke har fått nok midler til å bøte på alle ekstrautgiftene de har.

- Det er deres ansvar å sørge for at pengene til kommunene strekker til og når fram, sier hun.

Strand mener at kommunene ikke har fått nok midler til å bøte på alle ekstrautgiftene de har.

- Det er en tøff oppgave for kommunene å dekke ekstrautgifter i helsevesenet og det praktiske rundt smittesporing. Og i tillegg er det ekstrautgifter i viktige tjenester som skoler og barnehager. Ansvaret ligger hos regjeringen for å sørge for at det kompenseres fullt ut, sier hun.

Roy Steffensen (Frp) mener funnene er bekymringsfulle:

- Vi har vært opptatt av at vi ikke kan detaljstyre tildelingene, men at kommunene må ta ansvar å fordele pengene som kommer. Det statsråden har sagt, og som jeg hele veien har lagt til grunn og har hatt stor tillit til, er at hvis det viser seg at det er ekstrakostnader - skal de dekkes. Det skal komme midler for å dekke opp utgifter i skoler og barnehager. Men viser det seg at det ikke er bevilget nok penger, forventer jeg at det kommer mer, sier han.

Skremt

Torstein Tvedt Solberg (Ap) har tidligere tatt til orde for en krisepakke til barnehagene.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener fremdeles det er behov for en krisepakke øremerket til barnehagene.</span>
Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener fremdeles det er behov for en krisepakke øremerket til barnehagene.

- Undersøkelsen bekrefter at krisepakke til skoler og barnehager fremdeles er etterlengtet. Den viktigste julegaven man kunne gitt til barnehager nå, var en forsikring om at pengene som er lovet kommer, sier han.

Han mener det er overveldende når ni av ti barnehager svarer at de har økte utgifter.

– Det er et krystallklart svar. Og da er det desto mer alvorlig når bare halvparten av dem svarer at de ikke får dekket dem. Da vet man hva konsekvensene er, og det er kutt og tomme vikarbudsjetter. Det bekymrer.

Han mener det er skremmende at statsråden ennå ikke har innsett at regjeringen ikke har lagt nok penger på bordet til barnehagene.

– Kommunene har hatt større utgifter enn det de har fått dekket. De er satt i en umulig situasjon med å velge hvem som skal få midlene. Samtidig mener vi at når man lager krisepakker, så bør de øremerkes - slik at man er sikker på at de kommer fram.

Koster

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) er klar på at undersøkelsen bare understreker at koronatiltak koster penger.

– Det er en av mange grunner til at regjeringen og Stortinget bevilger ekstra penger til kommunene. Sårbare grupper som barn og unge skal ikke lide av tiltakene som settes inn mot pandemien, skriver han i en epost.

– Regjeringen har uttalt en rekke ganger at ekstrautgifter skal dekkes. Bortfall av foreldreinntekter ble øremerket da barnehagene var stengt. Regjeringen har innført en rekke støtteordninger til øvrige sektorer og bransjer hvor det ser ut til å ha fungert med målrettede tiltak og søknadsordninger. Hvorfor vil man ikke få på plass en øremerking til barnehagesektoren?

– Regjeringen har foreslått 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene neste år. Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått i underkant av 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak begrunnet i koronapandemien, skriver han videre.

– Enkelte private barnehager har svart at de ikke har fått dekket ekstrautgifter de har hatt, og at de heller ikke kommer til å få det. Årsaken er at kommunen opplyser at de ikke har hatt ekstrautgifter i sine barnehager. Vil statsråden komme med en løsning til disse barnehagene?

– Ekstrabevilgningene til kommuner og fylkeskommuner er et svar på de behovene barnehager har i hele Norge. Vi ser innsatsen som legges ned hver eneste dag. Nå må også lokalpolitikerne sørge for at pengene når helt fram til skolene og barnehagene.

Om undersøkelsen

  • Barnehageundersøkelsen er en undersøkelse gjennomført av barnehage.no.
  • Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til landets barnehagestyrere. Datasettet inneholder svar fra 1141 stykker.
  • Undersøkelsen ble sendt ut 26. november klokken 15.34 og avsluttet 7. desember klokken 10.34.
  • Totalt har vi fått svar fra 959 private og 182 kommunale barnehager.
  • Utvalget som ligger til grunn for denne artikkelen fremgår under hver graf/tabell.
Powered by Labrador CMS