Mathilde Tybring Gjedde (H) og Guri Melby (V) på den ene siden mener det ikke er behov for en krisepakke for barnehagene nå. Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (Sv) på sin side mener det er på høy tid at regjeringen blar opp for å sikre økonomien både i barnehagene og skolene. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Mathilde Tybring Gjedde (H) og Guri Melby (V) på den ene siden mener det ikke er behov for en krisepakke for barnehagene nå. Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (Sv) på sin side mener det er på høy tid at regjeringen blar opp for å sikre økonomien både i barnehagene og skolene. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Ap vil ha krisepakke til barnehagene. Dette sier de andre partiene om ønsket

Arbeiderpartiet tar til orde for krisepakke til barnehagene, men får ikke støtte fra flertallet på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

– Det er morsomt at partiet som hvert år foreslår å kutte 300 millioner kroner i private barnehager, nå er opptatt av krisepakker. For hadde de fått viljen sin, så hadde det absolutt vært behov for krisepakker til private barnehager nå.

Det sier Roy Steffensen (Frp) om forslaget fra Arbeiderpartiet om en egen krisepakke for barnehage- og skolesektoren. Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og er klar på at barnehagene har inntektene sine på samme måte som tidligere, og at barnehagesektoren har fått kompensert for tapt foreldrebetaling da man var nødt til å stenge dørene i mars.

– Kommunene har også fått milliardbeløp til å dekke sine økte kostnader, og det kunne de ha brukt på barnehagene. Så jeg ser ikke det umiddelbare behovet. Men bekymringen deler jeg, sier han, og peker på at han allerede i mai tok opp bekymringen med økte utgifter til vikarer og smittemateriell med statsråden.

Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Frp-politikeren mener at Arbeiderpartiet leker med tall når de foreslår en milliard kroner til barnehage- og skolesektoren.
Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Frp-politikeren mener at Arbeiderpartiet leker med tall når de foreslår en milliard kroner til barnehage- og skolesektoren.

Steffensen mener at Arbeiderpartiets forslag med det han kaller for en «oppvekstmilliard» er en lek med tall.

– Enn så lenge vet vi ikke hva behovet er for de økte merkostnadene, og jeg registrerer at statsråden har sagt at det vil være naturlig å vurdere spørsmålet om særskilt kompensasjon til barnehagesektoren hvis situasjonen blir langvarig. Da regner jeg med at det i så fall vil bli omtalt og forklart i statsbudsjettet, sier han.

– Krevende situasjon

Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener at de tiltakene regjeringen har kommet med til nå, er for puslete. 
Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener at de tiltakene regjeringen har kommet med til nå, er for puslete. 

Steffensen får imidlertid ikke støtte fra verken Senterpartiet eller Sosialistisk Venstreparti.

– Det som er lagt fram av regjeringen til nå, er for puslete og svarer ikke for behovet som er i den krevende situasjonen.

Det sier Marit Knutsdatter Strand (Sp). Senterpartiet mener at barnehage- og skolesektoren burde hatt egne krisepakker, på samme måte som andre berørte sektorer.

LES OGSÅ: Foreldrebetaling: – Mange kommuner sitter igjen med tap etter kompensasjon

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har regjeringen satt ned et eget utvalg som blant annet skal se på merkostnadene i kommunesektoren som følge av koronapandemien.

– Vi opplever at regjeringen trår litt vann med utvalget de har satt ned. Vi venter i spenning på hva utvalget leverer i en delrapport i oktober. Senterpartiet er bekymret for at man ikke vil klare å få synliggjort utgiftene som kommer som følge av smittevernstiltakene som er satt inn. Den enkelte barnehage- og skoleleder må dekke ekstrakostnadene innenfor driften i dag, og da risikerer man at vikarkostnader, merarbeid og andre ekstrautgifter bare går ned i det store sluket i den daglige driften. Dermed blir det vanskelig i ettertid å finne ut hva som egentlig har påløpt av ekstrakostnader.

– Regjeringen har vært tydelig på at kommunene har fått økte rammeoverføringer, og at det må være opp til kommunene selv å avgjøre hva pengene skal brukes på. Er du enig?

Mona Fagerås mener at det er barna som har betalt den dyreste prisen i under korona-krisen.
Mona Fagerås mener at det er barna som har betalt den dyreste prisen i under korona-krisen.

– Der er vi på hver vår planet når det kommer til hvordan kommunene er stilt nå om dagen. Det kommer ikke nok midler til å svare på de økte kravene som stilles. For barnehagesektorens del er det økt bemannings og pedagognorm som ikke er fullt ut finansiert, bare for 2020 mangler det 680 millioner kroner. Vi frykter at både barnehagestrukturen, ledelse og andre viktige sider ved barnehagedrift nå må skjæres ned på for å finansiere merutgiftene ved koronapandemien, sier hun.

– Har foreslått mer

Mona Fagerås (SV) sier partiet hennes har foreslått lagt mer til kommunene enn det Arbeiderpartiet har, nettopp for å sikre nok penger til barnehager og skolene.

– Helt konkret foreslo vi 10 milliarder kroner i vår, sier hun, og viser til et representantforslag for raskt å øke ekstrabevilgningene til kommunesektoren under koronakrisen.

Fagerås mener det haster mer enn noensinne:

– Ungene våre har betalt den dyreste prisen i korona-krisen. Guri Melby har sagt hun skal ta hele regninga for korona-krisen i barnehagen og skolen, nå er det på tide hun holder det hun har lovet og ikke svikter elevene og barnehagebarna. Jeg er dessverre ikke sikker på at disse uttalelsene var kvalitetssikret med finansministeren. Tilbudet i barnehager og skole vil bare bli dårligere når skolekassen er tom og rektorer og barnehagestyrere bare ser røde tall i budsjettene, sier Fagerås.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) er imponert over hvor langt sektoren har strukket seg. Og mener det kloke valget er å gi kommunepolitikerne et handlingsrom til å bestemme selv hvordan ekstraoverføringer fra staten skal brukes.
Mathilde Tybring-Gjedde (H) er imponert over hvor langt sektoren har strukket seg. Og mener det kloke valget er å gi kommunepolitikerne et handlingsrom til å bestemme selv hvordan ekstraoverføringer fra staten skal brukes.

Hun sier videre at det er useriøst og arrogant at man ikke får et svar på hvor mye regjeringen har tenkt å bevilge og hvor mye det er satt av for å dekke opp millionbeløpene det er snakk om.

– SV krever nå full åpenhet om regjeringens planer for finansiering av skolene og barnehagene, sier Fagerås.

– Imponert

Mathilde Tybring-Gjedde (H) har stor forståelse for at hverdagen har vært tøff for mange ansatte i barnehager og skoler under koronapandemien.

– Jeg er veldig imponert over hvor langt sektoren har strukket seg for å hjelpe barn og unge. Nettopp derfor har vi bevilget en krisepakke på 9 milliarder kroner til kommunene, der kommunene kan bruke pengene for å kompensere både skoler og barnehager. I tillegg har vi bevilget 400 millioner kroner til tiltak for de mest sårbare barn og unge. Det er ulike utfordringer i ulike kommuner, så jeg mener det er klokest å gi kommunepolitikerne, også de fra Ap, Sp og SV, et visst handlingsrom, sier hun.

Høyrepolitikeren forventer også at Ap-, Sp- og SV-styrte kommuner velger å prioritere pengene til barn og unge i barnehage og skole.

– Så lover Høyre i regjering å være på ballen, og følge opp med økte bevilgninger dersom sluttsummen for kommunene blir høyere enn det man vet nå, sier hun.

Det har ikke lyktes barnehage.no å få en kommentar fra KrF og Hans Fredrik Grøvan.

Powered by Labrador CMS