Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Krevde fire millioner - nå må kommunen dekke barnehagens utgifter

Aurskog-Høland kommune må betale Epletunet barnehagen 181.655 kroner etter tilsynssaken fra i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Kravet fra barnehagen var på 196.569 kroner, til dekning av advokatutgifter, revisjon og regnskap knyttet til tilsynssaken, skriver Indre Akershus Blad.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Blad har ifølge avisa kommet til at Epletunet barnehage tilkjennes dekning av sakskostnader på 181.655 kroner.

«Vi anser det som forståelig at Epletunet barnehage valgte å benytte seg av advokat i klagebehandlingen. (...) Fylkesmannen anser advokatutgifter på 170.600 kroner som vesentlige kostnader som var nødvendige for å få endret vedtaket,» skriver Fylkesmannen, ifølge avisa.

Hevdet to lovbrudd

Det var etter tilsyn utført av Romerike revisjon IKS at Aurskog-Høland kommune krevde 3.934.940 kroner i tilskudd tilbakebetalt fra Epletunet barnehage AS.

I vedtaket om redusert tilskudd for 2014 og 2015 framgår det at kommunen mente barnehageselskapet på to punkter har brutt bestemmelsene i barnehageloven:

1. Samlede utbetalinger (lønn, bonus og naturalytelser) til daglig leder (eier) og tre ansatte i selskapet, vurderes til å overstige det andre uavhengige aktører ville fått i samme stillinger.

2. Lønnskostnadene til de ansatte (utenom daglig leder) var i 2014 og 2015 henholdsvis 14,3 og 20,7 prosent lavere enn lønnskostnadene per heltidsplass i kommunens egne barnehager.

Kritisk til beregningene

I sitt vedtak ytret Fylkesmannen seg på flere punkter kritisk til flere av kommunens beregninger, blant annet dette:

  • Der kommunen hevder at samlede utbetalinger til eier og tre ansatte overstiger det andre uavhengige aktører ville fått i samme stillinger, har kommunen ikke opplyst hvilke beløp som kommunen mener andre aktører ville fått for de samme tjenestene. «Først når det er gjort vil kommunen også ha fastslått at det foreligger brudd på vilkåret i barnehageloven,» skriver Fylkesmannen.
  • Der kommunen mener at lønnskostnadene til de ansatte (utenom daglig leder) er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunal virksomhet, er det ikke tatt konkret stilling til hvilke oppgaver daglig leder utfører i barnehagen.
  • Når det gjelder forskjellen i personalkostnader, pekte Fylkesmannen dessuten på at det ikke er foretatt en konkret vurdering av hva som gjør at kommunene mener at avvikene er      vesentlige.
  • Aurskog-Høland kommune vurderte i sitt vedtak om tilbakebetaling at et rimelig overskudd for en barnehage er 7 prosent. I sitt vedtak krevde kommunen tilbakebetalt det som overstiger disse prosentene. «Det er ikke rettslig grunnlag for å vurdere hvorvidt      årsresultatet i seg selv medfører et brudd på barnehageloven,» fastslo Fylkesmannen.
Powered by Labrador CMS