Feilen i Porsgrunn kommune, hadde nok ikke blitt oppdaget om ikke PBL hadde klaget inn kravet.
Feilen i Porsgrunn kommune, hadde nok ikke blitt oppdaget om ikke PBL hadde klaget inn kravet.

Bommet med 140.000 kroner

Først mente kommunen familiebarnehagen var skyldig 213.376 kroner. Ny beregning viste at de kun er skyldig 74.845 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Hadde ikke fylkesmannen blandet seg inn, ville Komet Familiebarnehage endt opp med å tilbakebetale langt mer enn de skulle.

Det skriver Porsgrunns Dagblad.

– Ny beregning viser at barnehagen hadde rett på tilskudd for ni barn, for en periode på åtte og en halv måned. Det tilsvarer 937.637 kroner.

– De må nå tilbakebetale 74.845 kroner, opplyser saksbehandler i kommunen, Vigdis Otterholm.

Summen på drøyt 75.000 kroner er et langt hopp fra de 213.000 kronene. Saken strekker seg tilbake til høsten 2015, da den private barnehagen avviklet drifta. Kommunen sendte krav om tilbakebetaling av tilskudd, for barn de mente ikke lenger gikk i barnehagen. PBL klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

Feilen hadde nok ikke blitt oppdaget om ikke PBL hadde klaget inn kravet.

– Vi trodde vi hadde gjort en korrekt utregning på det tidspunktet. Ut ifra våre opptellinger, hadde barnehagen færre barn innenfor gjeldende kvartal.

Den nye finansieringsmodellen som trådte i kraft 1. januar, tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell og ikke den modellen PBL anbefalte.

Powered by Labrador CMS