Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Krever tilbake penger fra private Oslo-barnehager

Tre private barnehager får krav om å betale tilbake tilsammen 290.000 kroner av tilskuddet de har fått. Barnehagene har klaget vedtaket inn til fylkesmannen og mener tilsynet opererer med feil tall.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er opptatt av at foreldrebetalinger og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, til Aftenposten.

Les hele saken her.

Bydelene Ullern, Alna og Frogner er i første omgang gransket. Etter å ha sjekket dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager plukket ut for grundig økonomisk tilsyn.

Tilsynsrapporten konkluderer med at alle de tre barnehagene har hatt lavere personalutgifter enn det tilskuddet de får fra kommunen er beregnet ut ifra. Om dette stemmer, er det brudd på barnehagelovens paragraf 14a, som sier at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Klager på vedtaket

Byrådet krever at barnehagene betaler tilbake deler av tilskuddet de fikk for 2014, med tre ukers klagefrist på vedtaket.

Barnehagene vil klage på vedtaket, og mener at det er snakk om både misforståelser og feil lovanvendelse. Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer.

– Vi er også veldig for at alle skal følge lover og regler, men det blir helt feil hvis Oslo skal laget sine egne, sier vedkommende til Aftenposten.

Frykter å måtte stenge

En barnehageeier som fikk krav om å betale 200.000 kroner, mener også at det er gjort feil, og sier at det er blitt så mye papirarbeid at det nesten ikke er tid igjen til å passe barn. Nå frykter eieren at barnehagen må stenge.

Klagen går nå videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for ankebehandling. Byråden sier at barnehagene fikk anledning til å kommentere tilsynet, og at det er tatt hensyn til flere av innspillene deres i den endelige rapporten.

Hun mener dette viser at kravene overfor nye barnehager om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og tilsvarende bemanning som i de kommunale barnehagene, er nødvendige og relevante.

Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene, men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre. Nå varsler kommunen tilsyn med sju nye, private barnehager.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS