Kathrine Haugland og noen av barna sjekker om tomatplantene har begynt å spire. Det har de. Nå er Haugland gardsbarnehage landets første UNESCO-barnehage.
Kathrine Haugland og noen av barna sjekker om tomatplantene har begynt å spire. Det har de. Nå er Haugland gardsbarnehage landets første UNESCO-barnehage.

Nå er dette landets første UNESCO-barnehage

– Det handler om å være litt framoverlent og nytenkende, sier Kathrine Haugland om hvorfor Haugland gardsbarnehage nå er landets første UNESCO-barnehage.

Publisert Sist oppdatert

– Da jeg hørte om dette første gang, var det som om brikkene falt på plass. Det handler om det vi jobber med i hverdagen: Utdanning, vitenskap, kommunikasjon, med et mål om å fremme forståelse for hverandre og for planeten vi bor på. FNs bærekraftsmål er sentrale, og å være en arbeidsplass som gjør vårt for å bekjempe fattigdom og berge miljøet. Det er svulstige mål, men om alle gjør litt...

Da Kathrine Haugland hørte om ordningen, og at det ikke fantes UNESCO-barnehager i Norge, tok hun kontakt med FN.

– Jeg sendte søknad, og fikk beskjed om at den var godkjent i Norge og videresendt Frankrike. Så fikk vi beskjed om at vi ble tatt opp i nettverket.

Mange UNESCO-skoler

Mens Haugland gardsbarnehage er den første barnehagen i landet, er mange skoler allerede innlemmet. UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project, ASPnet) er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.

UNESCO-skolene i Norge er i utgangspunktet skoler som har satset spesielt på internasjonalisert undervisning, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Skolene markerer ulike FN-dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter. I dag er det 36 ASPnet-skoler i Norge, jevnt fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, står det på UNESCOs hjemmesider.

– Hva betyr det i praksis å være en UNESCO-barnehage?

– Det handler om å sette seg mål og jobbe målrettet, få kunnskap og ta lærdom for å videreformidle til barna. For vår del er dette helt nytt, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer i praksis. Men vi skal delta på en nettverkssamling i mars, og målet er å få nye bekjentskap og nye erfaringer, sier Haugland, og fortsetter:

– Og så handler det om å få mer tydeliggjort det vi gjør i hverdagen. Sette det inn i planene vi allerede har, og jobbe målrettet for å fortsette å være gode. Vi skal fortsette å dyrke vår egen mat, velge lokalt, bruke om og jobbe med bærekraft. Dette fokuset vil nok bli enda mer forsterket.

Barna i Haugland gardsbarnehage er ofte i skogen og gjør skogsarbeid.
Barna i Haugland gardsbarnehage er ofte i skogen og gjør skogsarbeid.

Internasjonalt samarbeid

Haugland gardsbarnehage ligger i Time kommune i Rogaland, og har tidligere vært omtalt i barnehage.no blant annet for sin delaktighet i Eco Farm Kindergartens-prosjektet, som er implementert i EU-programmet Erasmus+.

Da de ble kåret til Årets barnehage høsten 2019, fortalte Haugland at de skulle inn i ytterligere to internasjonale prosjekter.

– Akkurat nå er vi i sluttspurten på WOW - Wonders of waste. Der har vi vært sammen med representanter fra seks andre land og jobbet mot de samme målene. Det har fokus på søppel, sier Haugland, og forteller at hun gjennom prosjektperioden, som startet høsten 2019, har fått øynene opp for de ulike utfordringene de ulike landene har.

– Vi var blant annet i Bulgaria og snakket om plast. Da vi kom til frokost på hotellet fikk vi altså engangs-plastkopper for å drikke av. Og det var et ganske fint hotell. Det hadde nok ikke skjedd i Norge. Men hvert land har sine ting som man kan bli flinkere på. Disse prosjektene handler mye om bevisstgjøring. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Gabriel (snart 2) og Casper (1,5) er på fjøsbesøk og erfarer hvor maten kommer fra.
Gabriel (snart 2) og Casper (1,5) er på fjøsbesøk og erfarer hvor maten kommer fra.

Håper på flere

Det andre prosjektet barnehagen nylig har vært delaktig i, heter Nature as teacher.

– Det handler om å samspill med naturen, og hvordan vil kan lære barna å bli glad i den. Begge disse prosjektene har vært enormt lærerike, og vi har gjort oss gode erfaringer og gode prosjekter som vi ikke ville gjort uten denne deltagelsen. Det var også gjennom den at vi fikk nyss om muligheten for å bli en UNESCO-barnehage.

– Hvilken betydning vil dette ha for barna i barnehagen?

– Ungene får jo med seg at vi gjør nye og artige aktiviteter. De lærer og ser hvordan ting kan gjøres på en annen måte, og de får også en forståelse av at det bor barn som er like gamle som dem i andre land. De får for eksempel se videoer og har også sendt og fått hilsninger. Det å forstå at verden ikke bare er oss i vår lille kommune, men strekker seg ut over landegrensa, er også noe som går rett inn i rammeplanen.

Nå håper hun på flere barnehager fra Norge i nettverket.

– For vår del handler det om å være litt framoverlent og nytenkende. Vi detter fort inn i et spor, så dette er noe som gir en ny giv og ny energi. Hadde vi vært flere, ville det vært kjekt å kunne samarbeidet for eksempel med bærekraftsmålene, eller andre områder. Det hadde vært veldig fint med et nettverk også for barnehagene i UNESCO her i Norge.

FAKTA

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene.

UNESCO ble dannet like etter andre verdenskrig, i 1945. Da møttes representanter fra 45 land i London for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres i menneskets moral og intellektuelle solidaritet. UNESCO er kjent som den «intellektuelle» organisasjonen i FN.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Kilder: Hjemmesidene til UNESCO og FN-sambandet.Powered by Labrador CMS