DEBATT

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

– Oslo kommune roper på uavhengig tilsyn

– Et godt tilsyn med barnehager er avgjørende for å sikre at barn i barnehage får det gode barnehagetilbudet de fortjener, mener administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

PBL er i tvil om det er det byråd Tone Tellvik Dahl beskriver i sitt innlegg i barnehage.no:

– Oslo fortsetter tilsyn med barnehager

Dahl har i lang tid hatt fokus på private barnehager og om ressursene kommer barna i barnehagene til gode. Det har vært brukt betydelige ressurser på dette arbeidet og for oss som følger barnehagene i Oslo tett, er det vanskelig å se at denne ressursbruken har styrket de barnehagene som er kontrollert eller har styrket sektoren generelt.

Det vi har sett er at det er kommet en helt ny tilnærming til tilsyn i Oslo kommune som etter vårt syn ikke er i tråd med veiledningen Utdanningsdirektoratet har gitt om tilsyn. Vi har mange eksempler på kommuner som gjennomfører tilsyn i tråd med veiledningen og som Oslo kommune bør se etter.

Det mest problematisk med byrådets tilnærming til private barnehager, er hvordan Oslo kommunen forholder seg til lovverket. Barnehagene er blitt en del av utdanningsløpet og en vesentlig del av dette løpet er å lære barna å holde seg innenfor lover og regler.

For oss som ser vedtakene Oslo kommune har fattet etter tilsyn og de opphevingene fylkesmannen allerede har gjort, oppfatter vi at byrådet ønsker å teste lovverket for å se hvor langt de kan gå før de bryter loven. Dette viser ikke minst brevet med presiseringer av forbudet mot forskjellsbehandling som Kunnskapsdepartementet på eget initiativ har sendt ut.

Oslo kommune er barnehageeier, barnehagemyndighet og tilsyn for hele barnehagesektoren. De skal dermed føre tilsyn med hele sektoren, også egne barnehager.  Det er tyst om hva de i så måte gjør og hvordan dette er tenkt publisert for Oslos innbyggere.

Hadde det vært indikasjoner på at private barnehager signifikant var dårligere, hadde dette enkelt latt seg forsvare. Men det er ingen ting som tyder på det. Tvert imot, finnes det mange eksempler på det stikk motsatte, og det bør være minst samme behov for tilsyn i de kommunale barnehagene.

Offentlig midler og foreldrebetaling skal komme barn til gode i alle barnehager, enten de er kommunale eller private eller om de har overskudd eller underskudd.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Byrådets håndtering av tilsyn med private barnehager, viser nok en gang at det er behov for et uavhengig tilsyn som kan følge med at både private og kommunale følger regelverket til beste for barn i barnehage.

Si din mening i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS