Regjeringen åpner for rask endring av bygg til barnehager

Vi ønsker å bidra til at kommunene får fleksiblitet med bruk av lokaler, slik at de kan få en trygg gjenåpning etter koronakrisen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. 

Publisert

Tirsdag sendte departementet ut et midlertidig lovforslag som skal gjøre det enklere for kommunene å ta i bruk eksisterende bygg til blant annet skoler og barneahger.

Fra før har kommunene hatt midlertidig mulighet til å gi unntak for eksisterende bygg om skal brukes til helse- og sosialformål og asylmottak.

– Krav til avstand på minimum én meter gjør at det er behov for å ta i bruk flere lokaler for å oppfylle smittevernrådene. Vi foreslår derfor at kommunene skal kunne gi unntak fra plan- og bygningsloven på en enkel og rask måte, sier Astrup i en pressemelding.

Etter forslaget kan kommunene gi midlertidig unntak fra krav til søknad og tillatelse for bruksendring og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, barneverninstitusjoner, krisesentre og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere, fengsel og varetekt.

– Bestemmelsen skal ikke ivareta kommersielle interesser. Det er derfor lagt opp til at det i utgangspunktet kun er offentlige myndigheter som kan be kommunen om unntak. Det er likevel foreslått at også private tilbydere innen helse, barnehage, skoler og krisesentertilbud kan anmode om unntak. Det må ved eventuell anmodning, legges ved en anbefaling eller tilsvarende fra kommuneoverlege, helseforetak eller regionalt helseforetak om at tiltaket er nødvendig for å begrense spredning av smitte, heter det i proposisjonen.

 

Du kan lese hele lovforslaget her (ekstern lenke).

Powered by Labrador CMS