Midlertidig koronalov blir forlenget til 1. desember

1. juli går dagens midlertidige lov ut på dato. I forrige uke valgte Stortinget å forlenge den.

Publisert

Som følge av at samfunnet ble nedstengt i fjor, fikk regjeringen på plass en midlertidig forskrift om tilpasninger, blant annet i barnehageloven. Den var hjemlet i den midlertidige koronaloven. Da den ble opphevet, fikk regjeringen på plass en egen midlertidig lov som ble vedtatt 26. mai 2020. Varigheten har ved senere anledninger blitt forlenget, sist gang til 1. juli.

Men regjeringen mente at det ikke var nok, som følge av den uforutsigbare smittesituasjonen, og ba Stortinget om å forlenge loven til 10. november.

Forlenges

Og i forrige uke vedtok Stortinget å forlenge loven, men ikke til 10. november som regjeringen ønsket, men til 1. desember.

Da saken var til behandling i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, uttalte komitéen:

– Komiteen viser til at regjeringen foreslår at de midlertidige lovene skal oppheves 10. november 2021. Fordi det er stortingsvalg høsten 2021 og det skal oppnevnes nye fagkomiteer, mener komiteen at det er hensiktsmessig at varigheten av de midlertidige lovene forlenges slik at de oppheves 1. desember 2021. Det vil sikre tilstrekkelig tid til komitébehandling av en eventuell proposisjon om ytterligere forlengelse av de midlertidige lovene.

Og komiteens innstilling fikk støtte fra Stortinget.

Skal behandles igjen

Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt, og i forrige uke var det første gang forlengelsen til 1. desember ble behandlet. Dermed skal samme forslag behandles én gang til før lovendringen formelt er vedtatt. Den voteringen er en ren formalitet, og det er ikke noe som helst som tyder på at ikke vedtaket fra forrige uke blir opprettholdt.

Powered by Labrador CMS