Kristin Danielsen Wolf er visedekan for barnehagelærerutdanningene ved USN.
Kristin Danielsen Wolf er visedekan for barnehagelærerutdanningene ved USN.

– Å oppleve tilhørighet til et fellesskap er sentralt for å ha et godt liv

Hvordan skaper vi fellesskap og forhindrer utenforskap i barnehagen? Og hva betyr egentlig tilhørighet, inkludering og sosial bærekraft for deg som deltaker i et samfunn preget av mangfold?

Publisert Sist oppdatert

Dette er de sentrale spørsmålene under Erfaringskonferansen 2021: «To belong or not to belong…» Hvordan gjør vi det?

Under onsdagens konferanse i Bakkenteigensalen på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), vil både representanter fra praksisfeltet, barnehagelærerstudenter, forskere og andre fagfolk dele sine tanker rundt temaet.

– Å styrke fellesskap og forhindre utenforskap er en viktig oppgave for barnehagelærere og barnehagelærerutdannere. Ut fra barns ståsted og perspektiv kan vi vel si en livsviktig oppgave, sier Kristin Danielsen Wolf, visedekan for barnehagelærerutdanningene ved USN.

– At barn opplever å være del av et felleskap, det å være en deltaker i et felleskap i barnehagen, har innvirkning på deres posisjon i gruppa. En barnehage med demokratiske praksiser som skaper kulturer for tilhørighet kan styrke barns subjekt-posisjon i felleskapet. Vi må skape praksiser som innebærer at barn opplever seg som et subjekt, i motsetning til å oppleve seg tingliggjort som et objekt – at barn opplever seg som uerstattelige i motsetning til å oppleve seg som utbyttbare, sier hun.

Grunnleggende verdi

FNs mål for bærekraft omhandler også sosiale forhold. Sosialt bærekraftige samfunn beskrives som samfunn preget av tillit, trygghet og tilhørighet, påpeker arrangøren.

– I invitasjonen til konferansen stiller dere følgende spørsmål: «Hva betyr tilhørighet, inkludering og sosial bærekraft for deg som deltaker i et samfunn preget av mangfold?». Hva betyr dette for deg?

– For meg som menneske, både personlig og profesjonelt, ser jeg på tilhørighet og inkludering som en grunnleggende verdi for måter jeg møter og forholder meg til andre mennesker på. Å møte andre – som er både forskjellige og likere meg selv – på en likeverdig, nysgjerrig og anerkjennende måte, tenker jeg kan bidra til sosial bærekraft i mellommenneskelige relasjoner, samt bidra til et mer forskjellsvennlig samfunn, sier visedekanen.

Møteplass

Wolf forteller videre at de med erfaringskonferansen håper å inspirere til utforskende dialog, refleksjon og diskusjon omkring en kompleks tematikk.

– Temaene fellesskap, mangfold og tilhørighet opptar både barnehagefeltet og barnehagelærerutdanningen, og innebærer store verdispørsmål som vi kan og må utforske videre, i sammenheng til «ja, og hvordan gjør vi det?», sier hun.

– Hvorfor er det så viktig for dere å skape en slik møteplass for dialog og erfaringsutveksling i barnehagefeltet?

– Det å skape en møteplass for deling av perspektiver fra både praksisfeltet, studenter, eksterne gjester, barnehagelærerutdannere og forskere, tenker vi bidrar til å styrke partnerskap og samarbeid, og åpner for nyanser, innsikt og kompleksitet som gjør oss alle til klokere og mer innsiktsfulle aktører på våre områder, sier Danielsen Wolf.

Powered by Labrador CMS