– Det er ikke bra at matpengene varierer fra null til nesten tusen kroner i en og samme kommune, det tror jeg foreldrene opplever som urimelig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Her sammen med statssekretær Halvard Hølleland (Ap).
– Det er ikke bra at matpengene varierer fra null til nesten tusen kroner i en og samme kommune, det tror jeg foreldrene opplever som urimelig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Her sammen med statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

Brenna vil vurdere makspris på kostpengene

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ser for seg enten en nasjonal makspris eller en lokal ordning der kommunene selv bestemmer taket for kostpengene, og vil sende forslaget på høring neste år.

Publisert

For tre år siden oppfordret byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) om å enten sette en makspris for mat, eller la kommunene gjøre det selv.

I Norge koster det i snitt 51 kroner og 60 øre mer i kostpenger i de private barnehagene sammenlignet med de kommunale. De kommunale barnehagene tar i snitt 295,1 kroner, mens de private barnehagene har en gjennomsnittlig kostpris på 346,7 kroner i måneden, viser statistikken fra Udir (tall per 15.12.2021) . Gjennomsnittet for alle barnehager er 322,1 kroner.

Nå har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tatt utfordringen: Ifølge en sak hos NRK mener hun ulikhetene skaper et klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har det, og tror derfor at en makspris kan minske forskjellene.

– Det er ikke bra at matpengene varierer fra null til nesten tusen kroner i en og samme kommune, det tror jeg foreldrene opplever som urimelig, sier hun til NRK.

Regjeringen ser for seg enten en nasjonal makspris eller en lokal ordning der kommunene selv bestemmer taket.

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner kommenterer utspillet, og er kritisk til detaljstyring av barnehagene.

I stedet for makspris, vil Høyre heller gi støtte til de familiene som har dårlig råd.

– Det bør være automatikk i at de som har rett til subsidiert barnehageavgift også får støtte til matpenger, sier Sanner.

Nøyaktig hvordan matpenger-løsningen blir er usikkert. Men i løpet av neste år vil regjeringen sende ut et forslag på høring om strengere regulering av matpengene, ifølge NRK.

Hva koster barnehagematen i din kommune? Se oversikten her:

Powered by Labrador CMS