- Selv om smittesituasjonen ikke er den samme nå som rett før sommeren, håper jeg foreldre fortsetter å sende barna i barnehagen og at de opplever det som trygt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Nesten et av fire barn ble holdt hjemme etter gjenåpningen: – Bekymret

Ny statistikk viser at nesten et av fire barn var hjemme etter at barnehagene åpnet igjen i vår. Lavest oppmøteandel hadde barn i Oslo, der færre enn halvparten av barna ble levert i barnehagen i enkelte bydeler.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg blir bekymret når jeg hører at så mange barn var hjemme den første tiden etter gjenåpningen. Heldigvis kom de aller fleste tilbake etter hvert. Selv om smittesituasjonen ikke er den samme nå som rett før sommeren, håper jeg foreldre fortsetter å sende barna i barnehagen og at de opplever det som trygt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Nesten 5 500 barnehager i hele landet - 97 prosent av barnehagene - har vært med på en undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet om konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager. Formålet er å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for tilbudet til barnehagebarna, kommer det fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Imponert over barnehagene

Hege Nilssen er direktør for Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er imponert over hvordan barnehagene organiserte seg gjennom våren, for å følge smitteverntiltakene. De håndtere både nedstengingen og videre gjenåpning med strenge smitteverntiltak på en god måte. Det har gjort det mulig for barn å komme tilbake til barnehagen raskt og trygt, og hele 9 prosent av barna hadde et tilbud der selv da de var stengt, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Statistikken viser blant annet:

  • 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning (uke 18), i uke 24 var 9 av 10 barn tilbake i barnehagen.
  • Den viktigste årsaken til at barn ikke var i barnehagen rett etter gjenåpningen var at en eller begge foreldre var hjemme.
  • Oslo hadde høyest fravær i uke 18, og enkelte bydeler i Oslo hadde oppmøte på under 50 prosent.
  • Nesten halvparten av barnehagene har ansatt vikarer på grunn av ansatte i risikosonen eller med luftveissymptomer.
  • Barnehagene hadde i snitt 7,5 timers åpningstid rett etter gjenåpning. Det er to timer mindre enn normalt. Åpningstiden økte til 9,1 timer i snitt i juni.
  • 8 av 10 barnehager har hatt økte kostnader til smittevernutstyr, mens få har leid ekstra lokaler.
  • Minoritetsspråklige barn deltok i mindre grad i barnehagen kort etter gjenåpning. 44 prosent av de minoritetsspråklige barna var hjemme andre uken etter gjenåpningen. I juni var 90 prosent tilbake i barnehagen.
  • Over 40 prosent av minoritetsspråklige barn var hjemme

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom kommuner og innad i fylkene på hvor stor andel av barna som ble levert i barnehagen rett etter gjenåpningen. Dette jevnet seg ut etter noen uker. I Stovner bydel i Oslo var i gjennomsnitt 57 prosent av barna fraværende andre uken etter åpning, mens andelen var 12 prosent i Ullern bydel. 

 
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er bekymret over at så mange barn var hjemme den første tiden etter gjenåpningen av barnehagene.

Fordelt på fylker: 

Hvorfor var barna i barnehagen?

23 400 barn var i gjennomsnitt til stede i barnehagen i perioden 13. mars til 17. april.

Det utgjør nærmere 9 prosent av barna med plass i barnehagen. Av disse var nærmere 8 av 10 barn av foreldre i samfunnskritiske jobber. Nesten 2 100 var barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som utgjør omtrent 15 prosent av alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne.

2 800 var øvrige utsatte eller sårbare barn.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er bekymret over at så mange barn var hjemme den første tiden etter gjenåpningen av barnehagene.

 

Vanskelig å nå ut med informasjon

FAKTA: Om statistikken

5 445 barnehager har besvart innsamlingen. Det utgjør 97 prosent av barnehagene. De åpne barnehagene var ikke pålagt å delta i innsamlingen og er fjernet fra utvalget. Totalt er det 169 av barnehagene som var aktive per 15.12.2019 som ikke har svart. 

Barnehagene som har svart har rapportert om totalt 273 556 barn med plass per 1. mars, det utgjør 99 prosent av barna som hadde plass per 15.12. Selv om det kan være endringer fra 15. desember til 1. mars indikerer det en tilnærmet fulltelling. 

Oppmøteandelen har sammenheng med hvor mange minoritetsspråklige barn det er i barnehagene. Totalt var 44 prosent av de minoritetsspråklige barna hjemme den andre uka etter gjenåpningen. 

– Vi vet at det har vært vanskelig å nå ut med informasjon om koronatiltak og smittevern til enkelte innvandrergrupper. Jeg har ønsket å ta tak i det. Derfor har regjeringen bevilget 26,6 millioner kroner til informasjonsarbeid til frivillige organisasjoner som skal brukes på informasjon om korona, sier Melby i pressemeldingen.

– I dag vet vi mye mer enn vi gjorde da vi i vår stengte ned barnehager og skoler. Er det en ting vi har sett i denne perioden, så er det hvor viktig det er for barn å være i barnehagen, både for lek og læring. Dette gjelder særlig for barn i sårbare situasjoner. Jeg har full tillit til at lokale helsemyndigheter følger situasjonen nøye slik at både barn og ansatte skal føle seg trygge.

Powered by Labrador CMS