I uke 48 i fjor hadde 23 500 ansatte og 82 000 barn minst én fraværsdag.
I uke 48 i fjor hadde 23 500 ansatte og 82 000 barn minst én fraværsdag.

En av fem hadde redusert åpningstid

I snitt var åpningstiden 1,7 timer kortere enn vanlig i de barnehagene som hadde redusert åpningstid høsten 2021, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Pandemien preget i stor grad barnehagehverdagen også høsten 2021. Fraværet var høyt blant barn og ansatte, mange barnehager hadde redusert åpningstid og noen måtte stenge i korte perioder, viser tall Utdanningsdirektoratet (Udir) publiserte torsdag morgen.

I uke 48 hadde 23 578 ansatte minst én fraværsdag. Det utgjør 30 prosent av alle barnehageansatte, opplyser Udir på sine nettsider.

22 prosent av fraværet skyldes korona eller koronasymptomer, mens 46 prosent skyldes annen sykdom.

I samme uke var 82 035 barn borte fra barnehagen i minst én dag (31 prosent av barna). Også her skyldes mesteparten av fraværet annen type sykdom og andre årsaker enn korona eller symptomer på korona.

Ser man på fylkene var det Nordland som hadde høyest andel barn som var borte fra barnehagen. Her var 35 prosent av barna borte i minst én dag i uke 48. Rogaland lå lavest, med en andel på 25 prosent.

Redusert åpningstid hos en av fem

Tallene fra Udir viser at elleve prosent av barnehagene (604) har hatt redusert åpningstid for hele barnehagen i løpet av høsten 2021. Ti prosent (514) har hatt redusert åpningstid for enkelte grupper eller avdelinger.

I gjennomsnitt var åpningstiden 1,7 timer kortere enn ordinært i de barnehagene som hadde redusert åpningstid. Gjennomsnittlig åpningstid for disse barnehagene var åtte timer per dag.

Åtte prosent helt eller delvis stengt

Tre prosent av barnehagene (149) rapporterer at de i perioden 1. august til 15. desember ble nødt til å stenge barnehagen i kortere perioder. Samtidig rapporterer fem prosent av barnehagene (294) at enkelte grupper eller avdelinger har vært stengt i løpet av høsten 2021.

74 prosent av barnehagene som måtte stenge helt eller delvis rapporterer at de måtte stenge én gang, 20 måtte stenge to ganger, mens totalt seks prosent måtte stenge enten tre ganger eller fire ganger eller mer.

Barnehagene som måtte stenge var i gjennomsnitt stengt i 2,3 dager.

Tallene avdekker store forskjeller mellom kommunene i andel barnehager som har måttet stenge. Blant de største kommunene finner man de høyeste andelene i Bærum og Oslo, mens Stavanger kommune har lavest andel barnehager som rapporterer at de måtte stenge i løpet av høsten 2021.

Spørsmål om korona i BASIL-innsamlingen:

Barnehagene er spurt om stengte barnehager og redusert åpningstid høsten 2021. Barnehagene svarer for hele perioden fra 1. august til 15. desember 2021. I tallene er ikke åpne barnehager inkludert.

Når det gjelder spørsmålene om fravær svarer barnehagene for fravær blant barn og ansatte i uke 48.

(Kilde: udir.no)

Powered by Labrador CMS