SERIE: MAT I BARNEHAGEN

Helsedirektoratets anbefalinger for mat og måltider i barnehagen er oppdatert.
Helsedirektoratets anbefalinger for mat og måltider i barnehagen er oppdatert.

Veilederen: Nå kan barnehagene servere mat nesten som før

Med de nye oppdateringene i smittevernveilederen kan barnehagene gå tilbake til å servere mat nesten som før pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien førte til endringer rundt mat og måltider i mange barnehager. Tidligere i høst gjorde barnehage.no en kartlegging av matserveringen i kommunale barnehager. Serverte barnehagene mat som tidligere, eller måtte barna ha med matpakke?

Vi fikk svar fra i alt 196 av 356 kommuner.

Da viste undersøkelsen at:

  • 83 av 196 kommuner serverte ikke mat i barnehagene som følge av pandemien.
  • 90 av 196 kommuner serverte mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser.
  • 23 av 196 kommuner svarte at enkelte av de kommunale barnehagene har matservering, mens andre ikke.

Endringer i veilederen

Mandag denne uken kom det nye endringer i smittevernveilederen, som nå er ute i sin fjerde versjon. Der er det blant annet gjort endringer i noen vesentlige punkter knyttet til mat - uten at det kommer fram i endringsloggen.

I den forrige utgaven av smittevernveilederen het det på gult nivå at:

  • Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer.
  • Mat bør serveres porsjonsvis.

I den nye utgaven som kom mandag denne uken, heter det på gult nivå at:

Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist på barnesykdommer i Folkehelseinstituttet.
Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist på barnesykdommer i Folkehelseinstituttet.
  • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.

Punktet om at mat bør serveres porsjonsvis er derimot tatt bort.

- Hva betyr dette i praksis for barnehagene?

- Det betyr at man kan gå tilbake til buffetservering så lenge smitteverntiltak overholdes, og man følger vanlige retningslinjer for matservering gitt av Mattilsynet.

Det svarer overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

- Betyr det at barnehagene nå kan gå tilbake til smøremåltid, og ta barna med i matlagingen?

- Nøkkelpunktet er at det ikke er holdepunkt for at koronaviruset smitter gjennom maten, men ved kontakt mellom folk. Derfor er det innført kontaktreduserende tiltak, som omfatter både barn og voksne, og som også gjelder ved måltider. I barnehagene, hvor det er vanskelig å kontrollere avstand mellom barna, er inndeling i kohorter derfor helt sentral.

Her finner du de nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i barnehagen.

De andre punktene knyttet til mat ved gult nivå står som tidligere i smittevernveilederen:

  • Barna skal ikke dele mat og drikke.
  • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
Powered by Labrador CMS