Barnehagesjef Mona Reinset i Sunndal mener det er enklere å håndtere smittevernrutinene når maten tilberedes i barnehagen. Fra og med 1. september dropper kommunens barnehager dermed matpakka.
Barnehagesjef Mona Reinset i Sunndal mener det er enklere å håndtere smittevernrutinene når maten tilberedes i barnehagen. Fra og med 1. september dropper kommunens barnehager dermed matpakka.

– Matpakke er blitt nær sagt et eget fag for enkelte familier

Koronapandemien har ført til endringer i kommunenes praksis rundt matservering. I en fersk kartlegging sier nær halvparten av kommunene som svarte at de ikke lenger serverer mat i sine barnehager, men at barna selv må ha med seg matpakke.

Publisert Sist oppdatert

I en kartlegging barnehage.no har gjennomført, spurte vi samtlige av landets kommuner om barna får servert måltid i kommunens barnehager, eller om de må ha med seg matpakke. Vi fikk svar fra i alt 196 av 356 kommuner.

Undersøkelsen viser at: 

  • 83 av 196 kommuner serverer ikke mat i barnehagene som følge av pandemien
  • 90 av 196 kommuner serverer mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser
  • 23 av 196 kommuner svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har matservering, mens andre ikke.

I Kverndammen barnehage i Skien syntes de det fungerte så godt med matpakke at de fortsetter også det kommende barnehageåret. Nå blir barnehagen forsøkskanin for resten av de kommunale barnehagene, står det i en sak i avisen Varden (krever abonnement).

Fra slutten av april og ut barnehageåret ble det ikke servert eller tilberedt mat i de kommunale barnehagene i Skien, som var vanlig praksis før koronapandemien. Barna hadde isteden med seg to nistepakker hver dag for å ivareta smittevernreglene. 

Det neste barnehageåret skal barna i Kverndammen ha med seg én matpakke, og få servert et måltid i barnehagen. Det ble behandlet og vedtatt i utvalg for oppvekst i Skien kommune i forrige uke. De andre kommunale barnehagene i Skien må vente med eventuelt tilsvarende tilbud til neste år når forsøksordningen er ferdig og evaluert.

Frigjorde tid

Om kartleggingen

barnehage.no har spurt samtlige av landets kommuner om barna får servert måltid i kommunens barnehager, eller om de må ha med seg matpakke.

196 av 356 kommuner har svart.

  • Hvis barna har med seg matpakke til frokost, men får servert lunsj, har vi regnet det som at de får servering.
  • Hvis barna kun får frukt/grønt har vi ikke regnet det som at de får matservering.

I undersøkelsen kommer det fram at: 

83 av 196 svarer at de ikke serverer mat som følge av pandemien

90 av 196 svarer at de serverer mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser

23 av 196 kommuner svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har matservering, mens andre ikke.

– Erfaringene med matpakker var at de frigjorde tid. Tid personalet har til å være i aktivitet, lek og samspill med barna. Det fører til bedre kvalitet på samværet i matlaging og måltidssituasjonen, sier styrer Andreas Mustvedt i Kverndammen barnehage til barnehage.no.

Styreren forteller at Skien er en kommune som tar barnehagematen på alvor. Samtlige kommunale barnehager har fram til nå servert to måltider om dagen, i tillegg til frukt. I de øvrige kommunale barnehagene er de nå tilbake til vanlig praksis - men ikke i hans barnehage. 

Han peker på en rekke fordeler med å starte den nye ordningen: Ikke bare får de ansatte frigjort mer tid, men det gjør også at barnehagehverdagen blir mer fleksibel. 

– Som gjør at man kan stikke på en spontan tur, eller ta lunsjen utendørs hvis man ønsker det. Samtidig får vi mer tid og økt fokus på de måltidene vi lager i barnehagen. Ikke bare varmmat, men hele kretsløpet. Vi har en kjøkkenhage hvor vi dyrker grønnsaker og bruker det vi får derfra der det er mulig.

Mustvedt forteller også om en annen a-ha-opplevelse, i positiv forstand: 

- Det er tydelig at mat i barnehagen engasjerer, sier styrer Andreas Mustvedt i Kverndammen barnehage i Skien. Blant annet hadde avisa Varden et stort oppslag om barnehagen, som tar med seg matpakken også videre.
- Det er tydelig at mat i barnehagen engasjerer, sier styrer Andreas Mustvedt i Kverndammen barnehage i Skien. Blant annet hadde avisa Varden et stort oppslag om barnehagen, som tar med seg matpakken også videre.

– Vi ble overrasket over hvor gode matpakker barna hadde med seg, og i hvor stor grad foreldrene tok ernæringsmessig gode valg. Og i de tilfellene der vi så at foreldrene kunne trenge veiledning, ga dette oss mulighet til det. Når vi serverer alle måltidene i barnehagene, vet vi jo ikke hva barna spiser hjemme. 

Eneste i kommunen

Kverndammen barnehage blir den eneste kommunale barnehagen i kommunen som setter krav til nistepakke det neste barnehageåret. Prøveordningen starter 1. september. Barnehagen har allerede senket kostprisen, og for de barna som er der fem dager i uken blir prisen redusert fra 301 til 200 kroner i måneden.

Før koronapandemien serverte barnehagen stort sett brødmåltider med variert pålegg, samt frukt. Noen ganger ble det også tilberedt varme måltider. 

– Som kommunal barnehage har vi ikke mulighet til å gjøre noe med kostprisen. Nå blir matpakka en nøkkel til å frigjøre både tid og økonomiske muligheter til å gjøre noe med det ene måtidet vi skal servere framover. Vi skal ha varm mat tre ganger i uka, og kommer til å fokusere på hjemmelaget mat. Det blir rom for mye større variasjon, sier Mustvedt, som har mange tanker om hvordan barnehagen skal utnytte mulighetsrommet:

– Nå kan vi i mye større grad jobbe med holdninger til mat, smake på mat man ikke har smakt før, og jobbe med mat som kultur. Og øke kvaliteten på det vi serverer, uten å være nødt til å øke prisen. 

I disse dager jobbes det med å bygge om og klargjøre et skikkelig kjøkken i barnehagen - klart til den nye hverdagen starter 1. september. 

– Det er klart, å ta hensyn til smittevern i tiden framover kommer til å bli en utfordring, men vi får se hvordan det går - og tilpasse oss, sier styreren. 

Gjør det helt motsatt

I Sunndal kommune går de i motsatt retning etter at barnehagene nå er mer tilbake til normalen. Barnehagesjef Mona Reinset sier at det er lettere å kontrollere smittevernrutinene når maten tilberedes i barnehagen.

Derfor kuttes matpakka. 

– Vi har hatt krav om medbrakt mat ved gult nivå fram til nå, men gjeninnfører matservering i våre barnehager fra 1. september.

– Vi har også sett uheldige konsekvenser rent pedagogisk ved medbrakt mat, der det blir stort og kanskje feil fokus på mat, og store forskjeller i hva barna har med hjemmefra, sier barnehagesjef Mona Reinset i Sunndal kommune.
– Vi har også sett uheldige konsekvenser rent pedagogisk ved medbrakt mat, der det blir stort og kanskje feil fokus på mat, og store forskjeller i hva barna har med hjemmefra, sier barnehagesjef Mona Reinset i Sunndal kommune.

Dette sier smittevernveilederen om mat og matservering i barnehagen på gult nivå i trafikklysmodellen:

Håndvask/desinfeksjon bør utføres før måltider/mathåndtering

Både gult og rødt nivå i smittevernveilederen tilråder forsterket renhold. Dette innebærer blant annet at spisebord og stoler vaskes med vann og såpe etter bruk, samt at dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

Barna skal ikke dele mat og drikke.

Mat kan tilberedes i barnehagen etter gjeldende retningslinjer.

Mat bør serveres porsjonsvis.

Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid.

Ansatte må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.

Kilde: Udir

– Hvorfor?

– Det handler om at det blir mye logistikk når barna skal ha med egne matbokser. Tilbakemeldingen fra barnehagene tilsier at det er utfordringer rundt hvor matboksene skal oppbevares, skal de stå kaldt eller på plassen til barna, samt fare for kontaktsmitte mellom utstyret til barna. Vi fant ut at vi har bedre kontroll med hele smitterekka når vi handler inn, tilbereder og serverer maten til barna selv. Bedre kontroll med rensligheten rett og slett, sier Reinset. 

Det er seks barnehager i kommunen, som ligger i Møre og Romsdal. Samtlige av barnehagene er kommunale. Barnehagesjefen forteller at før barnehagene stengte ned på grunn av koronapandemien, serverte samtlige barnehager primært to måltider om dagen. 

– Enten et brødmåltid eller varmmat midt på dagen, og frukt klokka to. I tillegg supplerer vi hvis noen har lange dager og behov for litt ekstra. Noen av barnehagene lager også havregrøt til frokost, mens i andre barnehager tar barna med frokost hjemmefra. 

Reinset forteller at de barna som har med frokost hjemmefra, skal fortsette med det. 

– De som spiser frokost, går rett til matbordet når de kommer i barnehagen. Da blir ikke logistikken noen utfordring. 

Reinset påpeker at barnehagene for øvrig holder seg til reglene i smittevernveilederen, og holder seg i kohortene sine hele veien. 

– Også ved tilberedning av mat. Nesten alle avdelinger har et enkelt tilberedelseskjøkken, og vi har kjøkkenfasiliteter nok til at enten hver kohort eller samarbeidende kohort har tilgang. 

– For store forskjeller

Barnehagesjefen forteller at det også er en annen viktig årsak til at kommunen nå går tilbake til matservering: 

– Vi har også sett uheldige konsekvenser rent pedagogisk ved medbrakt mat, der det blir stort og kanskje feil fokus på mat, og store forskjeller i hva barna har med hjemmefra, sier hun, og fortsetter: 

– Matpakke er blitt nær sagt et eget fag for enkelte familier. Noen av barna har med seg helt fantastiske matpakker, og pakker ut en hel buffet når barna skal spise. Det er selvsagt positivt i seg selv. Men så har du de som kanskje skal smøre 16 brødskiver til fire søsken om morgenen. Da blir det gjerne en skive med leverpostei. Det er jo bra det også, men blir veldig forskjellig fra en stor matpakke med mye forskjellig i. 

Reinset peker på at mat er et naturlig tema når barna samles for å spise. 

– De ansatte bruker også måltidssituasjonen til blant annet språkstimulering og å stimulere sansene. Når maten nå blir felles, blir det alle sin mat man snakker om - ikke matpakkene til de enkelte. 

Allerede mandag i neste uke blir det igjen matservering i de seks barnehagene i Sunndal. 

– Jeg fikk blant annet tilbakemelding fra en av spesialpedagogene, som var veldig letta over at vi nå går tilbake igjen. 

 

Powered by Labrador CMS