Statsminister Erna Solberg (H) redegjør for Stortinget om koronapandemien.
Statsminister Erna Solberg (H) redegjør for Stortinget om koronapandemien.

Solberg om økt smitte: – Riktig å skjerme barn og unge så langt det er mulig

Tirsdag holdt statsministeren sin redegjørelse for Stortinget. Der varslet hun strengere nasjonale tiltak, hvis smitten ikke går ned. Men hun vil fremdeles skjerme barn og unge så langt det er mulig.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har smitten i landet økt.

– Hvis vi sammen lykkes med å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak, kan vi unngå ytterligere forsterkede nasjonale tiltak som også vil ramme områder med mindre smitte. Men hvis de lokale, regionale og nasjonale tiltakene vi har i dag viser seg å ikke være tilstrekkelige til å få ned smitten, vil vi måtte innføre strengere nasjonale tiltak, sier Solberg.

Hun er klar på at regjeringen prioriterer barn og unge, og at dette innebærer at barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig.

– Vi ønsker at barnehage og skolehverdagen er så normal som mulig. Samtidig må vi sikre et godt smittevern som er mer tilpasset de nye virusvariantene. Det er en krevende oppgave, men helt nødvendig, sier hun.

Økning

Solberg viser til at det å skjerme barn og unge fra inngripende smitteverntiltak også har en negativ konsekvens. Den siste tiden har det vært en økning i smitten blant barn og unge. Ifølge FHIs ukerapport for uke åtte var det påvist 308 smittetilfeller i aldersgruppen 0-5 år i tidsperioden 15. februar til 28. februar.

– Mange utbrudd i skoler og barnehager er bekymringsfullt. Og økt smitte blant barn og unge gjør det nødvendig med strengere tiltak som rammer andre, men regjeringen mener det er riktig å skjerme barn og unge så langt det er mulig, sier Solberg.

Statsministeren peker på trafikklysmodellen og ulike tiltaksnivå som årsaken for at Norge, i motsetning til mange andre land, i stor grad har klart å holde skoler og barnehager åpne siden i fjor vår.

– Vi har fått mange innspill fra barnehager og skoler om at de ønsker seg en oppdatering av veilederne etter at de nye virusvariantene har kommet. Vi har også fått signaler om at det varierer hvordan dagens tiltak etterleves, og at det er praktiske utfordringer med dagens tiltak, sier hun, og fortsetter:

– Det er grunn til å se om tiltaksnivåene er godt tilpasset et mer smittsomt virus og de faktiske forholdene i barnehage og skole. Nå tar vi grep for å sikre best mulig kombinasjon av smittevern og tilstedeværelse.

Reviderer

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har regjeringen gitt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet et oppdrag om å gjennomgå smittevernveilederne.

– Etatene er i gang med dette i dialog med kommuner og parter i sektoren, sier hun.

Statsministeren viser også til at regjeringen denne uken vil sende ut et brev til kommuner, fylkeskommuner og andre barnehage- og skoleeiere der de ber dem finne gode løsninger slik at barn og unge kan være mest mulig til stede, også på rødt nivå.

Pengene kommer

Statsministeren benytter også anledningen i Stortinget til igjen å poengtere at kommunene vil få kompensert merutgifter de har til smittevern og de tiltakene som settes inn for smittevern.

– Vi understreker også at det er kommunenes ansvar at pengene kommer helt ut til den enkelte barnehage og skoler. Med god veiledning og innretning kan vi bedre ivareta smittevern samtidig som vi legger til rette for mest mulig tilstedeværelse i barnehage og skole, og dermed holde tiltaksbyrden lav for barn og unge.

Powered by Labrador CMS