Kommunalsjefen i Larvik sier at foreldre må være forberedt på at mange barn må være hjemme, eller at åpningstiden i barnehagene blir kortere enn normalt.

Kommunalsjefen i Larvik sier at foreldre må være forberedt på at mange barn må være hjemme, eller at åpningstiden i barnehagene blir kortere enn normalt.

Kommunalsjef: – Snart kun tilbud for de med samfunnskritiske jobber

Kommunene har fått beskjed om å forberede seg på sykefravær på opp mot 40 prosent. I Larvik nærmer man seg allerede et kritisk nivå.

Publisert Sist oppdatert

– For barnehagene ser vi at vi snart risikerer å være på et nivå der det kun er foreldre med samfunnskritiske jobber som kan få levert barna i deler av åpningstiden.

Det sier kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering i Larvik, Jan-Erik Norder, til Østlands-Posten (krever innlogging).

Kommunedirektør Gro Herheim bekrefter at situasjonen nå er krevende når det gjelder å opprettholde bemanning i flere kommunale tjenesteområder, og spesielt innenfor helse og oppvekst.

Nasjonal prioritetsveileder

Hun sier organisasjonen er under stort press, og at det er grunn til bekymring, men at kommunen har tatt høyde for opptil 40 prosents fravær i de to sektorene.

– Det er besluttet en nasjonal prioritetsveileder som sier noe om hvilke tjenester vi skal prioritere i denne situasjonen, som liv og helse, samfunnskritiske funksjoner og de mest sårbare gruppene, forklarer hun, ifølge lokalavisen.

Kommunalsjef Norder sier at foreldre må være forberedt på at mange barn må være hjemme, eller at åpningstiden i barnehagene blir kortere enn normalt.

– Vi skal imidlertid kunne opprettholde tilbud til foreldre med samfunnskritiske funksjoner også framover, selv om også det blir krevende. Slik situasjonen er nå, er det vanskelig for barnehagene å hjelpe hverandre, og vi har også støvsuget markedet for vikarer, sier han til Østlands-Posten.

Norder betegner det som en svært trist situasjon, som går utover både barna, foreldre og arbeidsplasser i kommunen.

Per 7. februar har 5.972 personer hjemmehørende i Larvik testet positivt på korona i 2022, ifølge kommunens nettsider.

Guldvog:– Det blir krevende

– Det er ingen tvil om at dette blir krevende. Vi går noen veldig uvanlige uker i møte, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG før helga.

Samme avis påpeker at Danmark, som ligger foran Norge med omikron-bølgen, opplever kraftig økende sykefravær. Og at halvparten av alle danske kommuner nå er i nødberedskap. Flere har måttet kutte i tilbud i eldreomsorgen.

Helsedirektøren oppfordrer folk som har anledning til å bidra, til å ta kontakt med kommuner som sliter – og tilby hjelp.

– Selv om det blir noen krevende uker, som gjør at befolkningen ikke får like gode tjenester som de er vant til, så går vi forhåpentligvis mot en mer normal hverdag og mer immunitet i befolkningen. Det er gevinsten, uttalte Guldvog.

NAV: Tegn til utflating

Da NAV mandag publiserte tall for nye sykmeldte registrert i uke fem, kunne man imidlertid se tegn til utflating i statistikken.

– Antall nye sykmeldte i Norge er høyt, men øker ikke lenger slik vi så gjennom januar. Nye smittevernregler som gjør at mange ikke lenger er pålagt karantene, er sannsynligvis en medvirkende årsak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, i en pressemelding.

For undervisningssektoren lå antall sykmeldte i uke fem på 4.367. Det er betydelig mer enn for samme uke de tre foregående år (henholdsvis 3.054, 2.958 og 2.478).

Men bare litt mer enn for samme sektor i uke fire, da det ble registrert 4.277 nye sykemeldinger i skoler og barnehager.

Selv om tallene ikke er sesongjustert og ikke viser varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær, gir de et tydelig bilde av årsaken til det høye sykefraværet. I alt viser de foreløpige tallene fra at det ble 56.100 nye personer med legemeldt sykefravær forrige uke. Som i uke fire hadde cirka halvparten koronarelaterte diagnoser. Det var flere nye tilfeller av sykmeldte personer blant kvinner (31.200) enn menn (24.900), ifølge pressemeldingen fra NAV.

PS: Ifølge flere medier, deriblant Haugesunds Avis, er det statsforvalter som har bedt kommunene planlegge for et sykefravær på opp mot 40 prosent.

Powered by Labrador CMS